Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Rozhodnutie Okresného úradu Piešťany

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal Rozhodnutie č. OU-PN-OSZP-2017/003127-Kv dňa 5.5.2017, že strategický dokument "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 - 2025" ktoré predložilo mesto Piešťany, sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozhodnutie 

Vyvesené: 17. 5. 2017

Dátum zvesenia: 2. 6. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť