Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Rozhodnutie SIŽP Bratislava

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, vydala Rozhodnutie zmeny č. 7 integrovaného povolenia zo dňa 20.01.2017 pre prevádzkovateľa Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné, pre prevádzku Skládka odpadov Rakovice.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.02.2017

Rozhodnutie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Rakovice dňa 09.03.2017 na obdobie 60 dní do 09.05.2017

rozhodnutie

Vyvesené: 9. 3. 2017

Dátum zvesenia: 9. 5. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť