Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Dane a poplatky 2017

Obec Rakovice rozhodnutím vyrúbila dane z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017.

Občania si môžu prísť na Obecný úrad v Rakoviciach v úradných hodinách prevziať vystavené rozhodnutia. Rozhodnutia sú účinné do 15 dní odo dňa ich právoplatnosti, to znamená, že ich je potrebné do 30 dní od prevzatia uhradiť.  Dane a poplatky je zároveň možné v pokladni obecného úradu aj uhradiť, ďalej je možné dane a poplatky uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Po uhradení poplatku za komunálne odpady obdržia občania známku na rok 2017, ktorú je potrebné nalepiť na nádobu na komunálny odpad. Od 1.5.2017 nebudú zberovou spoločnosťou vyvážané nádoby, ktoré nebudú mať nalepenú nálepku na komunálny odpad na rok 2017.

Vyvesené: 8. 3. 2017

Dátum zvesenia: 30. 4. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť