Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Dane a poplatky 2018

Dane a poplatky Obce Rakovice sa oproti roku 2017 nezmenili.

Občania, ktorí v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť, predali nehnuteľnosť, postavili drobnú stavbu, nadobudli právoplatné stavebné povolenie alebo skolaudovali dom, sú povinní do 31.1.2018 podať priznanie k dani z nehnuteľností, prípadne čiastkové priznanie na tlačive, ktoré obdržíte na Obecnom úrade v Rakoviciach.

Dôležitý je stav k 1.1.2018.

Takisto zmeny v evidencii psov sú občania povinní hlásiť na predpísanom tlačive.

Dane a poplatky v roku 2018

Vyvesené: 10. 1. 2018

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Zodpovedá: Jarmila Chnápková

Späť