Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Dane a poplatky 2018

Obec Rakovice vystavila jednotlivým daňovníkom rozhodnutia na dane z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018.

Občania si môžu prísť na Obecný úrad v Rakoviciach v úradných hodinách prevziať vystavené rozhodnutia. Rozhodnutia sú účinné do 15 dní odo dňa ich právoplatnosti, to znamená, že ich je potrebné do 45 dní od prevzatia uhradiť.  Dane a poplatky je zároveň možné v pokladni obecného úradu aj uhradiť, ďalej je možné dane a poplatky uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Po uhradení poplatku za komunálne odpady obdržia občania známku na rok 2018, ktorú je potrebné nalepiť na nádobu na komunálny odpad. Od 30.4.2018 nebudú zberovou spoločnosťou vyvážané nádoby, ktoré nebudú mať nalepenú nálepku na komunálny odpad na rok 2018.

Vyvesené: 12. 3. 2018

Dátum zvesenia: 31. 5. 2018

Zodpovedá: Jarmila Chnápková

Späť