Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Detské ihrisko

Priestory v areáli materskej školy – konkrétne detské ihrisko je od 18. apríla 2018 prístupné verejnosti až do odvolania v pracovných dňoch v čase od 16:00 do 20:00 hodiny., cez víkendy - v sobotu a v nedeľu je otvorené od 14:00 do 20:00 hodiny. Do areálu detského ihriska majú prístup iba deti v predškolskom veku za prítomnosti rodiča alebo plnoletej dospelej osoby. Prítomná dospelá osoba je zodpovedná za dieťa a prípadné poškodenie obecného majetku a zariadenia. V prípade akéhokoľvek poškodenia zariadenia je potrebné neodkladne, najneskôr na nasledujúci deň pracovný deň, nahlásiť túto skutočnosť  na obecný úrad.

Vyvesené: 18. 4. 2018

Dátum zvesenia: 30. 6. 2018

Zodpovedá: Jarmila Chnápková

Späť