Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Späť

Hlásenia obecného rozhlasu

Na tejto stránke sa nachádzajú všetky hlásenia miestneho rozhlasu odkedy bola táto funkcia pridaná na www.rakovice.sk (13.8.2015). Informácie v týchto hláseniach boli aktuálne a relevantné v čase ich vyhlasovania. Teraz už nemusia byť tieto informácie aktuálne ani relevantné.

 

Oznamy

 • Pridané: 27.11.2017 - 16:00 h

Firma Amazon príjíma zamestnancov. V prípade výbornej dochádzky za mesiac môžu zamestnanci zarobiť až 920 eur. Firma pozýva záujemcov o prácu dňa  29.novembra od 9:00 hod do hotela Satelit na námestí Jána Murgaša 3 v Piešťanoch. Kalendár a ďalšie detaily sú dostupné na internetovej stránke www.pracavamazone.sk alebo na telefónnom čísle 0800 200 100.


 • Pridané: 25.10.2017 - 17:00 h

Firma Florist Art pozýva občanov  na nákup rôznych druhov  dušičkových dekorácií. V ponuke sú kytice, venčeky, krížiky, srdiečka, svietniky z prírodných i umelých materiálov. Predáva sa denne na adrese Rakovice č. 107 v popoludňajších hodinách, od soboty v priebehu celého dňa.


TOP - FARM Topoľnica príde do obce zajtra, t. j. vo štvrtok, o 9:30 hodine pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. Ďalej ponúkajú NOVINKU - kačaciu polievkovú zmes za cenu 2,50 € za 1 kg. V akcii majú  kačacie krídla mrazené, kura prémium mrazené, kuracie stehná vykostené, morčacie prsia mrazené a husacie krídla mrazené. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 24.10.2017 - 11:00 h

Firma Florist Art pozýva občanov  na nákup rôznych druhov  dušičkových dekorácií. V ponuke sú kytice, venčeky, krížiky, srdiečka, svietniky z prírodných i umelých materiálov. Predáva sa denne na adrese Rakovice č. 107 v popoludňajších hodinách, od soboty v priebehu celého dňa.


 • Pridané: 19.10.2017 - 16:10 h

V súlade s usmernením Okresného úradu v Piešťanoch, odbor krízového riadenia, oznamujeme občanom, že vydávame nové jódové profylaktiká obyvateľstvu v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Profylaktiká sa vydávajú počas úradných hodín na obecnom úrade v Rakoviciach dospelému členovi rodiny.Za domácnosť môže prevziať tabletky jedna osoba. Tabletky vydané v roku 2012 je potrebné vrátiť. Prineste si so sebou občiansky preukaz.


Jesenné upratovanie sa v našej obci uskutoční tento víkend od 20. októbra  do 23. októbra 2017. Od budúceho týždňa sa budú drviť konáre a haluzovina priamo pred domami občanov. Občania môžu vykladať konáre a haluzovinu pred svoje nehnuteľnosti. Ak si chcú občania drvinu ponechať, mali by o tom upovedomiť pracovníkov obce, ktorí budú drvenie vykonávať.  Po zdrvení konárov a odvezení biologického odpadu sú občania povinní upratať a pozametať verejné priestranstvo, na ktorom mali biologický odpad zo svojich záhrad a pozemkov uložený. Veľkokapacitné kontajnery nebudú po obci rozmiestnené. Drobný stavebný odpad a objemný odpad môžu občania priviesť na zberné miesto v obci, ktoré sa nachádza vedľa bytovky s. č. 210. Zberné miesto je otvorené každú sobotu v čase od 8:00 hod. do 10:00 hodiny. V pracovných dňoch je možné priviezť takýto odpad po dohode s pracovníkmi obce. 


Zajtra, t. j. v piatok, približne o 13:00 hodine príde do našej obce pred miestne pohostinstvo pojazdná predajňa hydiny a mäsa z Trenčína predávať výrobky firmy FALCONER. V ponuke majú v akciovej cene bravčové pleco za cenu 3,10 € za 1 kg, karé bez kosti za cenu 3,79 € za 1 kg, krkovicu bez kosti za cenu 3,66 € za 1 kg a kuracie prsia za cenu 3,85 € za 1 kg.


 • Pridané: 19.10.2017 - 10:10 h

V súlade s usmernením Okresného úradu v Piešťanoch, odbor krízového riadenia, oznamujeme občanom, že vydávame nové jódové profylaktiká obyvateľstvu v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Profylaktiká sa vydávajú počas úradných hodín na obecnom úrade v Rakoviciach dospelému členovi rodiny.Za domácnosť môže prevziať tabletky jedna osoba. Tabletky vydané v roku 2012 je potrebné vrátiť. Prineste si so sebou občiansky preukaz.


Jesenné upratovanie sa v našej obci uskutoční tento víkend od 20. októbra  do 23. októbra 2017. Od budúceho týždňa sa budú drviť konáre a haluzovina priamo pred domami občanov. Občania môžu vykladať konáre a haluzovinu pred svoje nehnuteľnosti. Ak si chcú občania drvinu ponechať, mali by o tom upovedomiť pracovníkov obce, ktorí budú drvenie vykonávať.  Po zdrvení konárov a odvezení biologického odpadu sú občania povinní upratať a pozametať verejné priestranstvo, na ktorom mali biologický odpad zo svojich záhrad a pozemkov uložený. Veľkokapacitné kontajnery nebudú po obci rozmiestnené. Drobný stavebný odpad a objemný odpad môžu občania priviesť na zberné miesto v obci, ktoré sa nachádza vedľa bytovky s. č. 210. Zberné miesto je otvorené každú sobotu v čase od 8:00 hod. do 10:00 hodiny. V pracovných dňoch je možné priviezť takýto odpad po dohode s pracovníkmi obce. 


 • Pridané: 18.10.2017 - 16:15 h

V súlade s usmernením Okresného úradu v Piešťanoch, odbor krízového riadenia, oznamujeme občanom, že vydávame nové jódové profylaktiká obyvateľstvu v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Profylaktiká sa vydávajú počas úradných hodín na obecnom úrade v Rakoviciach dospelému členovi rodiny.Za domácnosť môže prevziať tabletky jedna osoba. Tabletky vydané v roku 2012 je potrebné vrátiť. Prineste si so sebou občiansky preukaz.


Občanom do domácností boli minulý týždeň doručené materiály ohľadom odkúpenia areálu bývalého parkoviska kamiónov p. Hochela. Dnes v čase od 17:00 do 20:00 hodiny bude občan našej obce pán Peter Bernát tieto vyjadrenia občanov po domácnostiach zberať. Žiadame občanov, aby si ich pripravili a jemu ich odovzdali. Vyjadrenia je možné aj vložiť do schránky na bráne obecného úradu.  


 • Pridané: 18.10.2017 - 11:00 h

V súlade s usmernením Okresného úradu v Piešťanoch, odbor krízového riadenia, oznamujeme občanom, že vydávame nové jódové profylaktiká obyvateľstvu v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Profylaktiká sa vydávajú počas úradných hodín na obecnom úrade v Rakoviciach dospelému členovi rodiny.Za domácnosť môže prevziať tabletky jedna osoba. Tabletky vydané v roku 2012 je potrebné vrátiť. Prineste si so sebou občiansky preukaz. Dnes je obecný úrad otvorený do 17:00 hodiny.


 • Pridané: 16.10.2017 - 15:50 h

V súlade s usmernením Okresného úradu v Piešťanoch, odbor krízového riadenia, oznamujeme občanom, že dnešným dňom začíname s výdajom jódových profylaktík obyvateľstvu v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Profylaktiká sa vydávajú počas úradných hodín na obecnom úrade v Rakoviciach dospelému členovi rodiny na základe predloženého občianskeho preukazu. Za domácnosť môže prevziať tabletky jedna osoba. Tabletky vydané v roku 2012 je potrebné vrátiť. Zajtra je obecný úrad zatvorený.


 • Pridané: 13.10.2017 - 11:30 h

Dnes o 13:00 hodine príde do našej obce pred miestne pohostinstvo pojazdná predajňa hydiny a mäsa z Trenčína predávať výrobky firmy FALCONER.


Občanom do domácností do schránok boli doručené materiály ohľadom odkúpenia areálu bývalého parkoviska kamiónov p. Hochela, ktoré sa v súčasnosti využíva ako zberné miesto. Žiadame občanov, aby sa s uvedenými materiálmi oboznámili a na priloženom liste vyjadrili svoj názor na položenú otázku, ktorá je v záhlaví vyjadrenia súhlasu alebo nesúhlasu. Vyjadrenie by mali podpisovať občania nad 18 rokov veku s právom voliť. Toto vyjadrenie sa bude po domácnostiach zberať budúci týždeň v utorok a v stredu, prípadne ho môžete priniesť na obecný úrad alebo vložiť do schránky na bráne obecného úradu.


 • Pridané: 12.10.2017 - 15:55 h

Zajtra 13.10.2017 sa v našej obci uskutoční vývoz plastov, ktorý zabezpečuje firma Marius Pedersen. Vrecia zviazané špagátom vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zvoz v skorých ranných hodinách.


Občanom do domácností boli dnes doručené do schránok materiály ohľadom odkúpenia areálu bývalého parkoviska kamiónov p. Hochela, ktoré sa v súčasnosti využíva ako zberné miesto. Žiadame občanov, aby sa s uvedenými materiálmi oboznámili a na priloženom liste vyjadrili svoj názor na položenú otázku, ktorá je v záhlaví vyjadrenia súhlasu alebo nesúhlasu. Vyjadrenie by mali podpisovať občania nad 18 rokov veku s právom voliť. Toto vyjadrenie sa bude po domácnostiach zberať budúci týždeň v utorok a v stredu, prípadne ho môžete priniesť na obecný úrad alebo vložiť do schránky na bráne obecného úradu.


Obvodné oddelenie Policajného zboru vo Vrbovom za účelom predchádzania páchania trestnej činnosti upozorňuje občanov a hlavne seniorov vzhľadom na zvýšený počet pokusov o podvodné vylákanie finančnej hotovosti od seniorov na to, aby v žiadnom prípade neodovzdávali finančnú hotovosť neznámym osobám na základe predošlého telefonického rozhovoru s osobou, ktorá sa vydáva za rodinného príslušníka (vnuk, vnučka, syn) a žiada vysokú finančnú hotovosť.

Zvýšený výskyt podvodných pokusov bol zaznamenaný najmä v meste Vrbové.


Zajtra, t. j. v piatok, približne o 13:00 hodine príde do našej obce pred miestne pohostinstvo pojazdná predajňa hydiny a mäsa z Trenčína predávať výrobky firmy FALCONER.


 • Pridané: 12.10.2017 - 9:30 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. Ďalej ponúkajú NOVINKU - kačaciu polievkovú zmes za cenu 2,50 € za 1 kg. V akcii majú  kačacie krídla mrazené a kohútov v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 11.10.2017 - 16:50 h

TOP - FARM Topoľnica príde do obce zajtra, t. j. vo štvrtok, o 9:30 hodine pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. Ďalej ponúkajú NOVINKU - kačaciu polievkovú zmes za cenu 2,50 € za 1 kg. V akcii majú  kačacie krídla mrazené a kohútov v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


Obvodné oddelenie Policajného zboru vo Vrbovom za účelom predchádzania páchania trestnej činnosti upozorňuje občanov a hlavne seniorov vzhľadom na zvýšený počet pokusov o podvodné vylákanie finančnej hotovosti od seniorov na to, aby v žiadnom prípade neodovzdávali finančnú hotovosť neznámym osobám na základe predošlého telefonického rozhovoru s osobou, ktorá sa vydáva za rodinného príslušníka (vnuk, vnučka, syn) a žiada vysokú finančnú hotovosť.

Zvýšený výskyt podvodných pokusov bol zaznamenaný najmä v meste Vrbové.


V obci pri dome č. 28 sa našli okuliare s kovovým rámom. Informácie získate na obecnom úrade.


 • Pridané: 05.10.2017 - 15:45 h

Dňa 6. 10. 2017, t. j. zajtra sa v našej obci uskutoční vývoz papiera, ktorý zabezpečuje firma Marius Pedersen. 240-litrové nádoby na papier, tzv. papiernice, je potrebné vyložiť pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zber v skorých ranných hodinách.


Zajtra, t. j. v piatok, približne o 13:10 hodine príde do našej obce pred miestne pohostinstvo pojazdná predajňa hydiny a mäsa z Trenčína predávať výrobky firmy FALCONER.


Rozličný tovar, pani Lenka Lesayová, oznamujeme občanom, že otvorila prevádzku v Borovciach vedľa pivárne Humno. V ponuke je drogéria, papiernictvo, chovateľstvo, domáce potreby, kvety, vence, kahance, galantéria a iný tovar. Otváracie hodiny sú v pondelok až v piatok od 7:30 do 16:30 hodiny a v sobotu od 7:30 do 11:30 hodiny.


Výrobná spoločnosť SEMIKRON vo Vrbovom v súčasnosti prijme do svojho kolektívu nových výrobných pracovníkov na hlavný pracovný pomer. Ide o jednoduchú manuálnu prácu v čistých priestoroch. Spoločnosť ponúka nadštandardné príplatky za zmenný režim, každý rok úpravu platov, polročné odmeny , výhodné stravovanie priamo v podniku a rôzne zaujímavé aktivity pre zamestnancov. Ďalšie informácie a kontakt nájdete na obecnom úrade a v úradnej tabuli pred bytovkou č. 115.


Firma z Čadce pozýva občanov  na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční v piatok 6.10.2017 v kultúrnom dome vo Veselom od 10:00 do 17:00 hodiny. Ponúka široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný spotrebný tovar za výhodné ceny. Mimoriadna akcia: umelé kvety do vázy za 1,60eur.


 • Pridané: 04.10.2017 - 16:45 h

Výrobná spoločnosť SEMIKRON vo Vrbovom v súčasnosti prijme do svojho kolektívu nových výrobných pracovníkov na hlavný pracovný pomer. Ide o jednoduchú manuálnu prácu v čistých priestoroch. Spoločnosť ponúka nadštandardné príplatky za zmenný režim, každý rok úpravu platov, polročné odmeny , výhodné stravovanie priamo v podniku a rôzne zaujímavé aktivity pre zamestnancov. Ďalšie informácie a kontakt nájdete na obecnom úrade.


Rozličný tovar, pani Lenka Lesayová, oznamujeme občanom, že dňa 5.10.2017, t. j. zajtra, otvára svoju prevádzku v Borovciach vedľa pivárne Humno. V ponuke je drogéria, papiernictvo, chovateľstvo, domáce potreby, kvety, vence, kahance, galantéria a iný tovar. Otváracie hodiny sú v pondelok až v piatok od 7:30 do 16:30 hodiny a v sobotu od 7:30 do 11:30 hodiny. Pozývame občanov na nákup.


 • Pridané: 04.10.2017 - 9:45 h

Vedúca pošty vo Veselom oznamuje občanom, že dnes je pošta vo Veselom otvorená do 11:00 hodiny a v poobedňajších hodinách od 15:00 do 17:00 hodiny.


Výrobná spoločnosť SEMIKRON vo Vrbovom v súčasnosti prijme do svojho kolektívu nových výrobných pracovníkov na hlavný pracovný pomer. Ide o jednoduchú manuálnu prácu v čistých priestoroch. Spoločnosť ponúka nadštandardné príplatky za zmenný režim, každý rok úpravu platov, polročné odmeny , výhodné stravovanie priamo v podniku a rôzne zaujímavé aktivity pre zamestnancov. Ďalšie informácie a kontakt nájdete na obecnom úrade.


 • Pridané: 29.9.2017 - 11:45 h

Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., a spoločnosťou BOMAT spol. s r.o., Veľké  Orvište,  zabezpečuje zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v dňoch 29. a 30. septembra 2017.

Nebezpečný odpad je potrebné priniesť na zberné miesto v Obci Rakovice dnes do 18,00 hodiny. Zajtra je možné priniesť tento odpad do 10,00 hodiny ráno.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché  

    galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory,

    mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.


Dnes o 13:00 hodine príde do našej obce pred miestne pohostinstvo pojazdná predajňa z Trenčína predávať výrobky firmy FALCONER.


Obec Rakovice a Jednota dôchodcov Rakovice pozývajú občanov na  podujatie Rakovické slíže, na ochutnávku kapustových, makových, orechových, tvarohových, lekvárových a grankových slížov, ktoré sa uskutoční v sobotu 30 septembra o 15:00 hodine v areáli miestneho pohostinstva. V programe vystúpi spevácka skupina Rakovičanka a o zábavu sa postará hudobná skupina MAJKUT.


 • Pridané: 28.9.2017 - 15:55 h

Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., a spoločnosťou BOMAT spol. s r.o., Veľké  Orvište,  zabezpečuje zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v dňoch 29. a 30. septembra 2017.

Nebezpečný odpad je potrebné priniesť na zberné miesto v Obci Rakovice dňa 29. septembra 2017, t. j.  v piatok, v čase od 8,00 hodiny do 18,00 hodiny. V sobotu 30. septembra je možné priniesť tento odpad do 10,00 hodiny.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché  

    galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory,

    mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.


Zajtra o 13:00 hodine príde do našej obce pred miestne pohostinstvo pojazdná predajňa z Trenčína predávať výrobky firmy FALCONER.


Obec Rakovice a Jednota dôchodcov Rakovice pozývajú občanov na  podujatie Rakovické slíže, na ochutnávku kapustových, makových, orechových, tvarohových, lekvárových a grankových slížov, ktoré sa uskutoční v sobotu 30 septembra o 15:00 hodine v areáli miestneho pohostinstva. V programe vystúpi spevácka skupina Rakovičanka a o zábavu sa postará hudobná skupina MAJKUT.


 • Pridané: 28.9.2017 - 9:00 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. Ďalej ponúkajú NOVINKU - kačaciu polievkovú zmes za cenu 2,50 € za 1 kg. V akcii majú  kačacie krídla mrazené a kohútov v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 27.9.2017 - 16:50 h

TOP - FARM Topoľnica príde do obce zajtra, t. j. vo štvrtok, o 9:00 hodine pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. Ďalej ponúkajú NOVINKU - kačaciu polievkovú zmes za cenu 2,50 € za 1 kg. V akcii majú  kačacie krídla mrazené a kohútov v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., a spoločnosťou BOMAT spol. s r.o., Veľké  Orvište,  zabezpečuje zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v dňoch 29. a 30. septembra 2017.

Nebezpečný odpad je potrebné priniesť na zberné miesto v Obci Rakovice dňa 29. septembra 2017, t. j.  v piatok, v čase od 8,00 hodiny do 18,00 hodiny. V sobotu 30. septembra je možné priniesť tento odpad do 10,00 hodiny.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché  

    galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory,

    mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.


Obec Rakovice a Jednota dôchodcov Rakovice pozývajú občanov na  podujatie Rakovické slíže, na ochutnávku kapustových, makových, orechových, tvarohových, lekvárových a grankových slížov, ktoré sa uskutoční v sobotu 30 septembra o 15:00 hodine v areáli miestneho pohostinstva. V programe vystúpi spevácka skupina Rakovičanka a o zábavu sa postará hudobná skupina MAJKUT.


 • Pridané: 25.9.2017 - 15:45 h

Obec Rakovice participuje na projekte: Elektronický systém odpadov. Cieľom tohto projektu je podpora triedenia odpadov, znižovanie množstva komunálneho odpadu a odmeňovanie zodpovedného správania.  So zavádzaním tohto systému budú pre identifikáciu nádoby na komunálny odpad označené popisným číslom domu, to znamená že na nádoby budú nalepené nové nálepky s číslom domu. Pracovník poverený označením týchto nádob Vás navštívi v priebehu tohto týždňa vo Vašich domácnostiach.


Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., a spoločnosťou BOMAT spol. s r.o., Veľké  Orvište,  zabezpečuje zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v dňoch 29. a 30. septembra 2017.

Nebezpečný odpad je potrebné priniesť na zberné miesto v Obci Rakovice dňa 29. septembra 2017, t. j.  v piatok, v čase od 8,00 hodiny do 18,00 hodiny. V sobotu 30. septembra je možné priniesť tento odpad do 10,00 hodiny.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché  

    galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory,

    mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.


 • Pridané: 22.9.2017 - 11:45 h

Dnes o 13:00 hodine príde pred miestne pohostinstvo pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa predávať výrobky firmy Falconer.


Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach rieši otázku odkúpenia areálu, ktorý sa v súčasnosti využíva ako zberné miesto v obci Rakovice. Na úradných tabuliach v obci pred obecným úradom, pred bytovkou č. 115, na autobusovej zastávke v Rakoviciach a na internetovej stránke obce v časti úradná tabuľa sa nachádzajú 3 dokumenty: žiadosť občana obce p. Pavla Bábika na vysvetlenie poslancov k problému zberný dvor, verejná odpoveď poslancov na uvedenú žiadosť a vyjadrenie starostu obce k zbernému dvoru. Na uvedených miestach sa môžete s dokumentmi oboznámiť. Budúci týždeň pôjde občanom do domácností oznam ohľadom prerokovávanej kúpy a následne budú poslanci obce navštevovať občanov v domácnostiach, aby vyjadrili svoj názor na odkúpenie alebo neodkúpenie uvedeného areálu.


 • Pridané: 14.9.2017 - 9:30 h

Do našej obce prišla TOP-FARM Topoľnica, ktorá bude ihneď po vyhlásení pred miestnym pohostinstvo predávať chladenú a mrazenú hydinu. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 13.9.2017 - 16:45 h

TOP - FARM Topoľnica príde do obce zajtra, t. j. vo štvrtok, o 9:30 hodine pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. Ďalej ponúkajú NOVINKU - kačaciu polievkovú zmes za cenu 2,50 € za 1 kg. V akcii majú  kuracie krky v mrazenom stave, kuracie srdcia v mrazenom stave, kuracie žalúdky v mrazenom stave, kačacie krídla mrazené, husacie krky mrazené, kohútov v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 11.9.2017 - 14:45 h

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava oznamuje občanom, že dňa 12.9.2017, t. j. zajtra, bude v našej obci vykonávať odpis elektromerov. Žiadame občanom, aby sprístupnili elektromery, prípadne nechali konečný stav elektromerov na viditeľnom mieste.


 • Pridané: 31.8.2017 - 16:50 h

Zajtra 1.9.2017 sa v našej obci uskutoční vývoz plastov, ktorý zabezpečuje firma Marius Pedersen. Vrecia zviazané špagátom vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zvoz v skorých ranných hodinách.


Prejazd cyklotrasou MNH Cyklo Holeška Tour sa uskutoční zajtra dňa 1.9.2017. Rozpis zastávok autobusu a nákladného vozidla pre účastníkov Cyklo Holeška Tour a ich bicykle je zverejnený na internetovej stránke obce. Z Rakovíc bude odchádzať autobus a nákladné vozidlo o 7:35 hodine z autobusovej zastávky. Prejazd účastníkov cez našu obec je naplánovaný približne o 11:45 hodiny.


Oznamujeme všetkým čitateľom, že knižnica v Rakoviciach je otvorená dňa 2. septembra, t. j. túto sobotu, v čase od 15:00 do 17:00 hodiny naposledy. Všetci čitatelia, ktorí majú zapožičané knihy viac ako 3 mesiace, sú povinní tieto knihy v uvedený deň vrátiť. V prípade nevrátenia kníh, bude zriaďovateľ knižnice postupovať v súlade so štatútom knižnice.  


Slávnostné otvorenie školského roka 2017 / 2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 7:45 hodine v budove základnej školy.


 • Pridané: 24.8.2017 - 16:10 h

V dňoch 25., 26. a 27.augusta sa uskutoční návšteva družobnej obce v českých Rakoviciach.  Odchod autobusu bude v piatok 25.8.2017 o 6:00 hodine ráno od starej kolkárne, príchod je naplánovaný na nedeľu 27. augusta okolo 19:00 hodiny. 


Obecný úrad v Rakoviciach bude celý budúci týždeň, od 28. augusta do 31. augusta zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. V piatok 1.septembra je sviatok. Obecný úrad bude znovu otvorený v pondelok 4. septembra 2017.  


Slávnostné otvorenie školského roka 2017 / 2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 7:45 hodine v budove základnej školy.


Vedúca školskej jedálne oznamuje, že na stravu je možné sa prihlásiť v termíne od 28. 8. 2017. Prihlásiť sa je možné formou prihlášky, ktorá musí byť podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa. Novým stravníkom bude vydaná čipová karta.


Prejazd cyklotrasou MNH sa uskutoční dňa 1.9.2017. Rozpis zastávok autobusu a nákladného vozidla pre účastníkov Cyklo Holeška Tour a ich bicykle je zverejnený na internetovej stránke obce. Z Rakovíc bude odchádzať autobus a nákladné vozidlo o 7:35 hodine z autobusovej zastávky.


 • Pridané: 23.8.2017 - 16:45 h

V dňoch 25.,26. a 27.augusta sa uskutoční návšteva družobnej obce v českých Rakoviciach.  Odchod autobusu bude v piatok 25.8.2017 o 6:00 hodine ráno od starej kolkárne, príchod je naplánovaný na nedeľu 27. augusta okolo 19:00 hodiny. 


Obecný úrad v Rakoviciach bude celý budúci týždeň, od 28. augusta do 31. augusta zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. V piatok 1.septembra je sviatok. Obecný úrad bude znovu otvorený v pondelok 4. septembra 2017.  


Slávnostné otvorenie školského roka 2017 / 2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 7:45 hodine v budove základnej školy.


Vedúca školskej jedálne oznamuje, že na stravu je možné sa prihlásiť v termíne od 28. 8. 2017. Prihlásiť sa je možné formou prihlášky, ktorá musí byť podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa. Novým stravníkom bude vydaná čipová karta.


 • Pridané: 22.8.2017 - 16:00 h

Dňa 17.8.2017 zomrel vo veku nedožitých 48 rokov náš bývalý spoluobčan pán Ján Jurák. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 22.8.2017, t. j. zajtra, o 13:00 h v krematóriu v Nitre.


 • Pridané: 22.8.2017 - 15:30 h

Dňa 22.8.2017 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.  Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pri miestnom pohostinstve, v čase od 13:00 do 14:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.


Firma Hadice Servis Vrbové hľadá pracovníkov na tieto pozície: šofér, fakturant, údržba zelene do jednozmennej prevádzky. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0908 445 520 alebo na mailovej adrese hadice@hadice.sk.


 • Pridané: 21.8.2017 - 9:30 h

Dňa 22.8.2017 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.  Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pri miestnom pohostinstve, v čase od 13:00 do 14:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.


Dňa 1.9.2017 sa uskutoční prejazd cyklotrasou mikroregiónu nad Holeškou. Možnosť predregistrácie na obecnom úrade jeešte dnes, kde si zároveň objednávate tričko cyklotrasy, cena registrácie je 7,- eur spolu s tričkom.


 • Pridané: 16.8.2017 - 16:55 h

Firma Hadice Servis Vrbové hľadá pracovníkov na tieto pozície: šofér, fakturant, údržba zelene do jednozmennej prevádzky. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0908 445 520 alebo na mailovej adrese hadice@hadice.sk.


V dňoch 25.-27.8.2017 sa uskutoční zájazd do českých Rakovíc. Prihlásiť sa je možné len do konca týždňa, poplatok je 20,- eur, ktoré je potrebné uhradiť pri nahlasovaní.


Dňa 1.9.2017 sa uskutoční prejazd cyklotrasou mikroregiónu nad Holeškou. Možnosť predregistrácie na obecnom úrade je do 22.augusta, kde si zároveň objednávate tričko cyklotrasy, cena registrácie je 7,- eur spolu s tričkom.


 • Pridané: 15.8.2017 - 15:30 h

Spoločnosť P&P import Trenčín príde dnes v čase od 16:20 do 16:40 hodiny pred miestne pohostinstvo  vykupovať papier, prípadne vymeniť za hygienické výrobky. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach, balíky nesmú obsahovať kartóny, z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.


Zdravotné stredisko vo Veselom MUDr. Varcholová oznamuje, že od 14.08.2017 do 8.09.2017 čerpá dovolenku. Zastupuje MUDr. Šimo vo Veľkých Kostoľanoch.


 • Pridané: 10.8.2017 - 15:45 h

Vedúca pošty vo Veselom oznamuje občanom, že pošta vo Veselom bude v piatok 11.augusta otvorená len do 13:00 hodiny.


Dňa 11.augusta, t. j. zajtra, sa v našej obci uskutoční vývoz papiera, ktorý zabezpečuje firma Marius Pedersen. 240 litrové nádoby na papier, tzv. papiernice, vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zvoz v skorých ranných hodinách.


V dňoch  11.8. a 14.8.2017, t. j. v piatok a v  pondelok, bude Obecný úrad v Rakoviciach zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. 


Mikroregión nad Holeškou pozýva všetkých cyklistov na podujatie Cyklo Holeška tour 2017, ktoré sa uskutoční dňa 1. septembra, s registráciou od 08:30 na futbalovom štadióne vo Vrbovom. V termíne do 22. augusta je možnosť predregistrácie na obecnom úrade v Rakoviciach, ako aj ostatných úradoch v Mikroregióne nad Holeškou pre tých, ktorí si chcú zabezpečiť k štartovnému aj tričko správnej veľkosti a malé prekvapenie. Štartovné s tričkom pri predregistrácii je v cene 7,- €. Na mieste budú tričká už len vo veľmi obmedzenom množstve. Základné štartovné bez trička, vo výške 2,- €, sa bude platiť priamo na mieste pri registrácii. Deti do 15 rokov majú základné štartovné zdarma. Tešíme sa na Vašu účasť.


COOP Jednota Trnava, členská základňa Rakovice, oznamuje svojim členom a ostatným občanom, že sa môžu zúčastniť na medzinárodnom družstevnom dni v Červeníku, ktorý sa uskutoční dňa 13. Augusta, t.j. v nedeľu. Autobus bude odchádzať o 16:20 hodine z autobusovej zastávky z Rakovíc. Predpokladaný príchod je o 20:00 hodine. Autobus, vstupné a občerstvenie je zdarma. V programe vystúpia: Folklórny súbor Krakovienka Krakovany, Dychová hudba Verešváranka Červeník, Heligónkari Miloša Bobáňa, Ľudová hudba Martinky Bobáňovej, Orchester ľudových nástrojov z Terchovej, Dychová hudba Gloria z Moravy, Folklórny súbor Šarišan Prešov.


 • Pridané: 10.8.2017 - 13:45 h

Pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa z Trenčína prišla do našej obce pred miestne  pohostinstvo predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny.


 • Pridané: 10.8.2017 - 9:30 h

Do našej obce prišla TOP-FARM Topoľnica, ktorá bude ihneď po vyhlásení pred miestnym pohostinstvo predávať chladenú a marazenú hydinu. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 9.8.2017 - 17:00 h

V dňoch 25.,26. a 27.augusta sa uskutoční návšteva družobnej obce v českých Rakoviciach. Záujemci o návštevu  českých Rakovíc sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Rakoviciach v úradných hodinách čo najskôr. Poplatok za zájazd je 20,- eur, ktorý je potrebné uhradiť pri nahlasovaní na obecnom úrade. V Čimeliciach navštívime Výstavu kvetín, ubytovanie je zabezpečené v Lesníckej škole v Písku. Odchod autobusu bude v piatok 25.8.2017 okolo 6:00 hodiny ráno, príchod je naplánovaný na nedeľu 27. augusta okolo 19:00 hodiny. 


Mikroregión nad Holeškou pozýva všetkých začínajúcich, pokročilých i profesionálnych cyklistov, ktorí si chcú vychutnať krásy nášho regiónu na dvoch kolesách, na podujatie Cyklo Holeška tour 2017, ktoré sa uskutoční dňa 1. septembra, s registráciou od 08:30 na futbalovom štadióne vo Vrbovom. V termíne do 22. augusta je možnosť predregistrácie na obecných a mestskom úrade v Mikroregióne nad Holeškou pre tých, ktorí si chcú zabezpečiť k štartovnému aj tričko správnej veľkosti a malé prekvapenie. Štartovné s tričkom pri predregistrácii je v cene 7,- €. Na mieste budú tričká už len vo veľmi obmedzenom množstve. Základné štartovné bez trička, vo výške 2,- €, sa bude platiť priamo na mieste pri registrácii. Deti do 15 rokov majú základné štartovné zdarma. Samozrejme ráno v deň konania Cyklo Holeška tour bude k dispozícii autobus na zvezenie účastníkov aj s bicyklami. Presný časový rozpis a trasu autobusu zverejníme na webovej stránke www.holeska.sk, na facebookovom profile Mikroregiónu nad Holeškou a na úradných tabuliach. Trasa je tento rok dlhá 43,31 km a prestávky budú pri Chtelnickom kaštieli a na Námestí sv. Mikuláša v Krakovanoch. Tešíme sa na Vašu účasť.


COOP Jednota Trnava, členská základňa Rakovice, oznamuje svojim členom a ostatným občanom, že sa môžu zúčastniť na medzinárodnom družstevnom dni v Červeníku, ktorý sa uskutoční dňa 13. Augusta, t.j. v nedeľu. Autobus bude odchádzať o 16:20 hodine z autobusovej zastávky z Rakovíc. Predpokladaný príchod je o 20:00 hodine. Autobus, vstupné a občerstvenie je zdarma. V programe vystúpia: Folklórny súbor Krakovienka Krakovany, Dychová hudba Verešváranka Červeník, Heligónkari Miloša Bobáňa, Ľudová hudba Martinky Bobáňovej, Orchester ľudových nástrojov z Terchovej, Dychová hudba Gloria z Moravy, Folklórny súbor Šarišan Prešov


TOP - FARM Topoľnica príde do obce zajtra, t. j. vo štvrtok, o 9:30 hodine pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. Ďalej ponúkajú NOVINKU - kačaciu polievkovú zmes za cenu 2,50 € za 1 kg. V akcii majú  kuracie krky v mrazenom stave, kuracie srdcia v mrazenom stave, kuracie žalúdky v mrazenom stave, kačacie krídla mrazené, husacie krky mrazené, kohútov v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 8.8.2017 - 16:00 h

V dňoch 25.,26. a 27.augusta sa uskutoční návšteva družobnej obce v českých Rakoviciach. Záujemci o návštevu  českých Rakovíc sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Rakoviciach v úradných hodinách čo najskôr. Poplatok za zájazd je 20,- eur, ktorý je potrebné uhradiť pri nahlasovaní na obecnom úrade. V Čimeliciach navštívime Výstavu kvetín, ubytovanie je zabezpečené v Lesníckej škole v Písku. Odchod autobusu bude v piatok 25.8.2017 okolo 6:00 hodiny ráno, príchod je naplánovaný na nedeľu 27. augusta okolo 19:00 hodiny. 


Mikroregión nad Holeškou pozýva všetkých začínajúcich, pokročilých i profesionálnych cyklistov, ktorí si chcú vychutnať krásy nášho regiónu na dvoch kolesách, na podujatie Cyklo Holeška tour 2017, ktoré sa uskutoční dňa 1. septembra, s registráciou od 08:30 na futbalovom štadióne vo Vrbovom. V termíne do 22. augusta je možnosť predregistrácie na obecných a mestskom úrade v Mikroregióne nad Holeškou pre tých, ktorí si chcú zabezpečiť k štartovnému aj tričko správnej veľkosti a malé prekvapenie. Štartovné s tričkom pri predregistrácii je v cene 7,- €. Na mieste budú tričká už len vo veľmi obmedzenom množstve. Základné štartovné bez trička, vo výške 2,- €, sa bude platiť priamo na mieste pri registrácii. Deti do 15 rokov majú základné štartovné zdarma. Samozrejme ráno v deň konania Cyklo Holeška tour bude k dispozícii autobus na zvezenie účastníkov aj s bicyklami. Presný časový rozpis a trasu autobusu zverejníme na webovej stránke www.holeska.sk, na facebookovom profile Mikroregiónu nad Holeškou a na úradných tabuliach. Trasa je tento rok dlhá 43,31 km a prestávky budú pri Chtelnickom kaštieli a na Námestí sv. Mikuláša v Krakovanoch. Tešíme sa na Vašu účasť.


 • Pridané: 2.8.2017 - 16:30 h

V dňoch 25.,26. a 27.augusta sa uskutoční návšteva družobnej obce v českých Rakoviciach. Záujemci o návštevu  českých Rakovíc sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Rakoviciach v úradných hodinách čo najskôr. Poplatok za zájazd je 20,- eur, ktorý je potrebné uhradiť pri nahlasovaní na obecnom úrade. V Čimeliciach navštívime Výstavu kvetín, ubytovanie je zabezpečené v Lesníckej škole v Písku. Odchod autobusu bude v piatok 25.8.2017 okolo 6:00 hodiny ráno, príchod je naplánovaný na nedeľu 27. augusta okolo 19:00 hodiny. 


Mesto Vrbové a občianske združenie Cesta pomoci pozývajú na akciu: MUFUZA futbalová šou, ktorá sa uskutoční v sobotu 5.augusta na futbalovom štadióne vo Vrbovom už od 13:00 hodiny. Futbalový zápas sa uskutoční o 17:00 hodine. Vstupné na akciu je 3,- eurá. Program akcie nájdete na plagáte, ktorý sa nachádza na autobusovej zastávke a v úradnej tabuli pred bytovkou č. 115 .


Obec Chtelnica s Občianskym združením Zámok Hlohovec Vás pozývajú na prvý ročník Tereziánskych slávností, ktoré sa uskutočnia už túto sobotu 5.augusta v priestoroch chtelnického kaštiela.

Príďte si vychutnať dobovú atmosféru i so svojimi deťmi, ktorým je venovaný bohatý sprievodný program ako dobové atrakcie a najmä dobrodružná cesta rytierov!
Počas programu kapiel nebudú chýbať remeselné dielne, trhy, možnosť dobového občerstvenia, divadelné predstavenie "Kontesa"v podaní divadla"Och" a najväčším lákadlom pre návštevníkov je pripravený sprievod dobových významných osobností, kedy davom na koči prejde samotná Mária Terézia aj s Erdődyovcami.

Deti do výšky meča vstup zdarma.

Obec Chtelnica sa teší na Vašu účasť!


Detský domov v Pečeňadoch hľadá pomocnú vychovávateľku na pracovisko v Trebaticiach s nástupom od 1.9.2017. Podmienky dobrý zdravotný stav umožňujúci prácu aj v noci, úplné stredoškolské vzdelanie – maturita (ekonomický smer, stravovanie vítané). Žiadosť a životopis je potrebné zaslať do 15.8.2017. Informácie sú uvedené na ozname, ktorý sa nachádza v úradnej tabuli pred Obecným úradom.


 • Pridané: 27.7.2017 - 15:45 h

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 26. júla roku 2017 zomrela obyvateľka našej obce pani  Anna Malinová  vo veku  74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude  v piatok 28. júla  2017  o 15:00 hodine na cintoríne v Rakoviciach. Česť jej pamiatke!


 • Pridané: 27.7.2017 - 13:30 h

Pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa z Trenčína prišla do našej obce pred miestne  pohostinstvo predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny.


 • Pridané: 27.7.2017 - 9:30 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo zo svojej pojazdnej predajne predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kuracie krky v mrazenom stave, kuracie srdcia v mrazenom stave, kuracie žalúdky v mrazenom stave, kačacie krídla mrazené, husacie krky mrazené, kohútov v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 26.7.2017 - 16:45 h

TOP - FARM Topoľnica príde do obce zajtra, t. j. vo štvrtok, o 9:30 hodine pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kuracie krky v mrazenom stave, kuracie srdcia v mrazenom stave, kuracie žalúdky v mrazenom stave, kačacie krídla mrazené, husacie krky mrazené, kohútov v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 26.7.2017 - 15:15 h

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 26. júla roku 2017 zomrela obyvateľka našej obce pani  Anna Malinová  vo veku  74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude  v piatok 28. júla  2017  o 15:00 hodine na cintoríne v Rakoviciach. Česť jej pamiatke!


 • Pridané: 20.7.2017 - 16:00 h

Stredná odborná škola Rakovice oznamuje občanom, že predáva rajčiny 1 kg za cenu 0,65 €, papriku za cenu 0,85 € a šalátové uhorky za cenu 0,60 €. Predáva sa v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 13:30 hodiny.


Dňa 21.7.2017 sa v našej obci uskutoční vývoz plastov, vrecia s plastmi zviazané špagátom vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zvoz v skorých ranných hodinách.


 • Pridané: 20.7.2017 - 13:30 h

Pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa z Trenčína prišla do našej obce pred miestne  pohostinstvo predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny.


 • Pridané: 19.7.2017 - 11:00 h

Stredná odborná škola Rakovice oznamuje občanom, že predáva rajčiny za cenu za 1 kg 0,65 €, papriku za cenu 0,85 € a šalátové uhorky za cenu 0,60 €. Predáva sa v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 13:30 hodiny.


 • Pridané: 14.7.2017 - 11:30 h

Kamenárstvo Kajtár s.r.o. z Nových Zámkov oznamuje, že zajtra, t. j. v sobotu, bude na miestnom cintoríne medzi 18.45 - 19.30 hodinou. Kamenárstvo Kajtár ponúka zľavu na pomníky a hrobové komplety:

- Až 30% zľavu na kompletný dvojhrob alebo jednohrob spolu s pomníkom a doplnkami s dlhoročnou trvácnosťou a kvalitnou montážou

- Uloženie kamenného chodníka okolo hrobu

- Rekonštrukciu starých hrobových miest

- Predaj širokého sortimentu lampášov a váz s montážou zdarma

- Zlátenie, striebrenie, sekanie a farbenie písma

Kamenárstvo ďalej ponúka čistenie a impregnovanie umelého aj prírodného kameňa a taktiež ponúka služby v oblasti interiéru:

- Kuchynské pracovné dosky, parapety, schody, krby, obklady, dlažby a mnoho iných ďalších služieb.

Kamenárstvo Kajtár Vám zhotoví  dielo už do 1 mesiaca!!! 

V prípade záujmu sa dostavte zajtra na miestny cintorín medzi 18.45 - 19.30 alebo toto kamenárstvo môžete kontaktovať aj na telefónnom čísle: 0918 44 88 27

Kamenárstvo ponúka 20% zľavu pre DOCHODCOV na akúkoľvek službu!!!!!


 • Pridané: 13.7.2017 - 13:30 h

Pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa z Trenčína prišla do našej obce pred miestne  pohostinstvo predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny.


 • Pridané: 6.7.2017 - 15:45 h

Obvodné oddelenie Policajného zboru vo Vrbovom za účelom predchádzania páchania trestnej činnosti upozorňuje občanov a hlavne seniorov vzhľadom na zvýšený počet pokusov o podvodné vylákanie finančnej hotovosti od seniorov, upozorňuje ich na to, aby v žiadnom prípade neodovzdávali finančnú hotovosť neznámym osobám na základe predošlého telefonického rozhovoru s osobou, ktorá sa vydáva za rodinného príslušníka (vnuk, vnučka, syn) a žiada vysokú finančnú hotovosť.


Oznamujeme čitateľom a návštevníkom knižnice, že knižnica v Rakoviciach bude celý mesiac júl zatvorená.


 • Pridané: 29.6.2017 - 15:45 h

Dňa 30. júna, t. j. zajtra sa v našej obci podľa harmonogramu uskutoční vývoz papiera. 240 litrové nádoby na papier, tzv. papiernice, vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zvoz v  skorých ranných hodinách.


Tento víkend sú v našej obci hody. Pripravený je bohatý program. Časový harmonogram podujatí si môžete pozrieť na oznamových tabuliach v obci a na internetovej stránke obce. V piatok sa od 20,00 hodiny na miestnom ihrisku uskutoční posedenie s hudobnou skupinou TENOR z Malaciek. V sobotu sa od 10:00 hodiny na novej kolkárni uskutoční 4. ročník Hodového turnaja v kolkoch o pohár Obce Rakovice registrovaných športovcov za účasti 8 družstiev. Od 13:00 hodiny sa na miestnom ihrisku uskutoční 13. Ročník súťaže s historickou požiarnou technikou. O 16:00 hodine sa uskutoční súťaž v kopaní jedenástok taktiež na miestnom ihrisku a po nej o 17:00 hodine sa uskutočnia súťaže pre deti a dospelých Večerná zábava začína o 20:00 hodine s hudobnou skupinou TRIOS z Prievidze. Nedeľa začína v Rakoviciach slávnostnou svätou omšou o 10:30 hodine v kostole svätého Cyrila a Metoda. Na miestnom ihrisku sa deti môžu zabaviť v lunaparku p. Dubského. O 17:00 hodine sa uskutoční kultúrno-spoločenské posedenie s Heligónkarmi z Borského Mikuláša. Po všetky dni hodov je pre Vás pripravené bohaté občerstvenie.

Vážení občania, starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, dobrovoľný hasičský zbor a kolkársky oddiel TJ Rakovice Vás všetkých pozývajú na kultúrno-spoločenské a športové podujatia, ktoré pre vás vrámci hodov pripravili. Prajeme Vám príjemnú zábavu.


 • Pridané: 29.6.2017 - 13:30 h

Pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa z Trenčína prišla do našej obce pred miestne  pohostinstvo predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny.


 • Pridané: 29.6.2017 - 10:30 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne predáva chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kačacie krídla mrazené, husacie krky mrazené, kohútov v mrazenom stave a kuracie prsia v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 29.6.2017 - 8:15 h

Vedúca pošty vo veselom oznamuje, že dnes je pošta z technických príčin otvorená len do 11:00 hodiny.


 • Pridané: 28.6.2017 - 16:45 h

TOP - FARM Topoľnica príde do obce zajtra, t. j. vo štvrtok, o 10:30 hodine pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kačacie krídla mrazené, husacie krky mrazené, kohútov v mrazenom stave a kuracie prsia v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


Tento víkend sú v našej obci hody. Pripravený je bohatý program. Časový harmonogram podujatí si môžete pozrieť na oznamových tabuliach v obci a na internetovej stránke obce. V piatok sa od 20,00 hodiny na miestnom ihrisku uskutoční posedenie s hudobnou skupinou TENOR z Malaciek. V sobotu sa od 10:00 hodiny na novej kolkárni uskutoční 4. ročník Hodového turnaja v kolkoch o pohár Obce Rakovice registrovaných športovcov za účasti 8 družstiev. Od 13:00 hodiny sa na miestnom ihrisku uskutoční 13. Ročník súťaže s historickou požiarnou technikou. O 16:00 hodine sa uskutoční súťaž v kopaní jedenástok taktiež na miestnom ihrisku a po nej o 17:00 hodine sa uskutočnia súťaže pre deti a dospelých Večerná zábava začína o 20:00 hodine s hudobnou skupinou TRIOS z Prievidze. Nedeľa začína v Rakoviciach slávnostnou svätou omšou o 10:30 hodine v kostole svätého Cyrila a Metoda. Na miestnom ihrisku sa deti môžu zabaviť v lunaparku p. Dubského. O 17:00 hodine sa uskutoční kultúrno-spoločenské posedenie s Heligónkarmi z Borského Mikuláša. Po všetky dni hodov je pre Vás pripravené bohaté občerstvenie.

Vážení občania, starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, dobrovoľný hasičský zbor a kolkársky oddiel TJ Rakovice Vás všetkých pozývajú na kultúrno-spoločenské a športové podujatia, ktoré pre vás vrámci hodov pripravili. Prajeme Vám príjemnú zábavu.


 • Pridané: 22.6.2017 - 15:45 h

Základná škola s materskou školou v Rakoviciach a Centrum voľného času pri Základnej škole s materskou školou v Rakoviciach pozývajú všetkých občanov na slávnostné  ukončenie krúžkovej činnosti, ktorá sa bude konať v piatok  23. júna  o 17:00 hodine v areáli základnej školy v Rakoviciach. Program je nasledovný: o 17:00 hod. sa uskutoční slávnostná akadémia, o 18:00 hod. príde na rad recepcia a občerstvenie pre deti, od 19:00 hod. vo večernom programe vystúpi skupina COVERAGE. Od 18:00 hodiny bude k dispozícií bufet s občerstvením. Všetci ste srdečne vítaní.


Starosta obce, obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach a dobrovoľný hasičský zbor v Rakoviciach  pozývajú všetky deti  a ostatných občanov na oslavy medzinárodného dňa detí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. júna od 15:00 hodiny na dvore miestneho pohostinstva v Rakoviciach. Oslavy sa pôvodne mali konať 4.júna, avšak pre búrku sa neuskutočnili. Pripravené sú rôzne súťaže pre deti s Animateamom a sladkou odmenou. V prípade priaznivého počasia poslanci pre deti pripravili prekvapenie – výškový pohľad z teplovzdušného balóna. Vstupné : dospelý 5,- eur, deti a študenti 3,- eurá a deti, ktoré absolvujú všetky súťaže pripravené animátormi, budú mať vstupné sponzorované v plnej výške.  

Súčasťou tohto podujatia bude aj 2. ročník súťaže vo varení guľášu, ktorý budete môcť počas tohto podujatia ochutnať.

Všetci ste srdečne vítaní!


 • Pridané: 21.6.2017 - 16:30 h

Základná škola s materskou školou v Rakoviciach a Centrum voľného času pri Základnej škole s materskou školou v Rakoviciach pozývajú všetkých občanov na slávnostné  ukončenie krúžkovej činnosti, ktorá sa bude konať v piatok  23. júna  o 17,00 hodine v areáli základnej školy v Rakoviciach. Program je nasledovný: o 17,00 hod. sa uskutoční slávnostná akadémia, o 18,00 hod. príde na rad recepcia a občerstvenie pre deti, od 19,00 hod. vo večernom programe vystúpi skupina COVERAGE. Od 18,00 hodiny bude k dispozícií bufet s občerstvením. Všetci ste srdečne vítaní.


Starosta obce, obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach a dobrovoľný hasičský zbor v Rakoviciach  pozývajú všetky deti  a ostatných občanov na oslavy medzinárodného dňa detí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. júna od 15,00 hodiny na dvore miestneho pohostinstva v Rakoviciach. Oslavy sa pôvodne mali konať 4.júna, avšak pre búrku sa neuskutočnili. Pripravené sú rôzne súťaže pre deti s Animateamom a sladkou odmenou. V prípade priaznivého počasia poslanci pre deti pripravili prekvapenie – výškový pohľad z teplovzdušného balóna. Vstupné : dospelý 5,- eur, deti a študenti 3,- eurá a deti, ktoré absolvujú všetky súťaže pripravené animátormi, budú mať vstupné sponzorované v plnej výške.  

Súčasťou tohto podujatia bude aj 2. ročník súťaže vo varení guľášu, ktorý budete môcť počas tohto podujatia ochutnať.

Všetci ste srdečne vítaní!


 • Pridané: 20.6.2017 - 15:30 h

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava oznamuje, že dňa 21.06.2017, t. j. v stredu, bude časť obce Rakovice bez dodávky elektriny v čase od 8:00 h do 13:00 h. Jedná sa o časť obce: od čísla 1 po číslo 8 vrátane, od čísla 43 po číslo 80 vrátane a od čísla 107 po číslo 236 vrátane. Oznam, ktorých nehnuteľností sa odstávka týka, je zverejnený na internetovej stránke obce, na úradných tabuliach obce a na autobusovej zastávke.


 • Pridané: 20.6.2017 - 11:30 h

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava oznamuje, že dňa 21.06.2017, t. j. v stredu, bude časť obce Rakovice bez dodávky elektriny v čase od 8:00 h do 13:00 h. Jedná sa o časť obce: od čísla 1 po číslo 8 vrátane, od čísla 43 po číslo 80 vrátane a od čísla 107 po číslo 236 vrátane. Oznam, ktorých nehnuteľností sa odstávka týka, je zverejnený na internetovej stránke obce, na úradných tabuliach obce a na autobusovej zastávke.


 • Pridané: 19.6.2017 - 15:30 h

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava oznamuje, že dňa 21.06.2017, t. j. v stredu, bude časť obce Rakovice bez dodávky elektriny v čase od 8:00 h do 13:00 h. Jedná sa o časť obce: od čísla 1 po číslo 8 vrátane, od čísla 43 po číslo 80 vrátane a od čísla 107 po číslo 236 vrátane. Oznam, ktorých nehnuteľností sa odstávka týka, je zverejnený na internetovej stránke obce, na úradných tabuliach obce a na autobusovej zastávke.


Obec Rakovice ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Rakovice“. Dokumentácia je zverejnená na internetovej stránke: www.eco-cities.eu/rakovice

Písomné stanoviská a pripomienky k návrhu uvedenej územnoplánovacej dokumentácie je možné uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa vyvesenia. Na stanoviská a pripomienky po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie je zverejnené na internetovej stránke obce, na úradných tabuliach obce a na autobusovej zastávke.


 • Pridané: 14.6.2017 - 16:30 h

Súkromný chovateľ p. Lancz z Veľkej Mače príde do našej obce dňa 15.6.2017, t. j. vo štvrtok, o 9:00 hodine pred miestne pohostinstvo predávať domáce vykŕmené očistené husokačky. Cena za 1 kg je 6,00 eur.


TOP - FARM Topoľnica príde do obce zajtra, t. j. vo štvrtok, o 9:30 hodine pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kačacie krídla mrazené, kačacie droby mrazené, husacie krky mrazené, kohútov v mrazenom stave a kuracie prsia v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


Pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa z Trenčína príde do našej obce zajtra, t. j. vo štvrtok, a od 13:30 hodine bude pred miestnym  pohostinstvom predávať výrobky firmy Falconer.


Vedúca pošty v Veselom oznamuje, že pošta vo Veselom bude zajtra, t. j. vo štvrtok po celý deň zatvorená.


Knižnica v Rakoviciach bude v sobotu dňa 17.6.2017 zatvorená.


Obecný úrad v Rakoviciach bude dňa 15.6.2017, t. j. vo štvrtok, zatvorený.


 • Pridané: 9.6.2017 - 11:30 h

Veterinárny lekár pán doktor Peter Glinda oznamuje občanom, že dňa 10. júna 2017 , t. j. v sobotu, bude očkovať psov. Očkovanie sa uskutoční v sobotu od  8,00 hodiny pred obecným úradom a od  9,00 hodiny na ihrisku. Poplatok za vakcináciu je 5,- eur. Je potrebné si priniesť so sebou očkovací preukaz psa.


 • Pridané: 9.6.2017 - 10:45 h

Dnes o 12,00 hodine sa uskutoční hlasitá skúška systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva Atómových elektrární Jaslovské Bohunice rozozvučaním elektronických poplachových sirén. Na začiatku budeme počuť zvukové slovné upozornenie  POZOR SKÚŠKA SIRÉN, potom bude nasledovať dvoj minútový stály tón sirén a po ňom znova zvukové upozornenie  KONIEC SKÚŠKY SIRÉN.


 • Pridané: 7.6.2017 - 17:05 h

Dňa 9. júna, t. j. v piatok, sa v našej obci podľa harmonogramu uskutoční vývoz plastov. Vrecia zviazané špagátom vyložte pred svoje domy v piatok včas ráno, prípadne vo štvrtok večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zvoz v skorých ranných hodinách. Žiadame občanov, aby vykladali len plné vrecia, a aby plastové fľaše dôkladne stláčali.


Obecný úrad v Rakoviciach bude dňa 8. júna, t. j. vo štvrtok, zatvorený.


Spoločnosť Inalfa Roof Systems Slovakia s.r.o., Krakovany, príjme do zamestnania Operátor/-ka výroby

Náplň práce : montážne práce na výrobnej linke v automobilovom priemysle – výroba strešných systémov, práca v 2 alebo 3-zmennej prevádzke.

Ponúkaný plat : od 733 € (základná mzda + bonusy + príspevok na dopravu) + príplatky za poobedné a nočné práce do výšky 85 € mesačne.

Doprava firemným autobusom ZDARMA zo smerov Piešťany, Veľké Kostoľany, Nižná a Chtelnica

V prípade záujmu o pracovnú ponuku sa stačí dostaviť na osobný pohovor každý utorok alebo štvrtok o 09:00 hod. do spoločnosti Inalfa Roof Systems Krakovany. V prípade iných termínov na pohovor kontaktujte spoločnosť na tel.čísle 0948 250 665.   


 • Pridané: 1.6.2017 - 16:15 h

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach a dobrovoľný hasičský zbor v Rakoviciach  pozývajú všetky deti  a ostatných občanov na oslavy medzinárodného dňa detí, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 4. júna od 15,00 hodiny na dvore miestneho pohostinstva v Rakoviciach.

Pripravené sú rôzne súťaže pre deti s Animateamom a sladkou odmenou.

V prípade priaznivého počasia poslanci pre deti pripravili prekvapenie – výškový pohľad z teplovzdušného balóna. Vstupné : dospelý 5,- eur, deti a študenti 3,- eurá a deti, ktoré absolvujú všetky súťaže pripravené animátormi, budú mať vstupné sponzorované v plnej výške.  


Žiadame čitateľov knižnice, ktorí majú požičané knihy viac ako 3 mesiace, aby ich v najbližšom možnom termíne vrátili do knižnice. Knižnica, ktorá je umiestnená v budove základnej školy v Rakoviciach, je otvorená každú sobotu v čase od 15:00 hodiny do 17:00 hodiny do konca školského roku.


Prevádzkovateľ káblovej televízie oznamuje, že v televíznom káblovom rozvode v obci bolo pridaných 125 programov DIGI SLOVAKIA. Účastníci si tieto programy môžu naladiť na svojich televíznych prijímačoch v systéme DBV-C. Záujemci sa môžu hlásiť u prevádzkovateľa káblovej televízie - firmy VTR Bratislava.


 • Pridané: 1.6.2017 - 9:30 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby. samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kačacie chrbty mrazené.Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 31.5.2017 - 17:20 h

TOP - FARM Topoľnica príde do obce zajtra, t. j. vo štvrtok, o 9:30 hodine pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby. samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kačacie chrbty mrazené.Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 31.5.2017 - 17:20 h

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach a dobrovoľný hasičský zbor v Rakoviciach  pozývajú všetky deti  a ostatných občanov na oslavy medzinárodného dňa detí, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 4. júna od 15,00 hodiny na dvore miestneho pohostinstva v Rakoviciach.

Pripravené sú rôzne súťaže pre deti s Animateamom a sladkou odmenou.

V prípade priaznivého počasia poslanci pre deti pripravili prekvapenie – výškový pohľad z teplovzdušného balóna. Vstupné : dospelý 5,- eur, deti a študenti 3,- eurá a deti, ktoré absolvujú všetky súťaže pripravené animátormi, budú mať vstupné sponzorované v plnej výške.  


Výrobná spoločnosť SEMIKRON vo Vrbovom v súčasnosti prijme do svojho kolektívu nových výrobných pracovníkov na hlavný pracovný pomer alebo aj brigádu pre študentov počas leta. Ide o jednoduchú manuálnu prácu v čistých priestoroch v trojzmennej prevádzke. Spoločnosť ponúka nadštandardné príplatky za zmenný režim, každý rok úpravu platov, 13-ty plat, výhodné stravovanie priamo v podniku a rôzne zaujímavé aktivity pre zamestnancov.

Ďalšie informácie a kontakt nájdete na informačných letáckoch, ktoré sa nachádzajú v úradnej tabuli pred obecným úradom.


BRANKO SLOVAKIA, a.s. ponúka prácu na pozíciu ošetrovateľka moriek na farme v Borovciach. V prípade záujmu a pre viac informácií môžete zavolať na telefónne číslo: 0948 299 134 . Viac informácií nájdete na informačnom letácku, ktorý sa nachádza v úradnej tabuli pred obecným úradom.


Žiadame čitateľov knižnice, ktorí majú požičané knihy viac ako 3 mesiace, aby ich v najbližšom možnom termíne vrátili do knižnice. Knižnica, ktorá je umiestnená v budove základnej školy v Rakoviciach, je otvorená každú sobotu v čase od 15:00 hodiny do 17:00 hodiny do konca školského roku.


 • Pridané: 30.5.2017 - 17:30 h

Vážení občania,

Oznamujeme Vám, že dňa 27. mája roku 2017 náhle zomrel starosta z českých Rakovíc pán Miroslav Sedláček vo veku nedožitých 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 31. mája o 9:30 hodine v obradnej sieni krematória v Blatnej v Českej republike. Česť jeho pamiatke!


 • Pridané: 26.5.2017 - 10:00 h

Výrobná spoločnosť SEMIKRON vo Vrbovom v súčasnosti prijme do svojho kolektívu nových výrobných pracovníkov na hlavný pracovný pomer alebo aj brigádu pre študentov počas leta. Ide o jednoduchú manuálnu prácu v čistých priestoroch v trojzmennej prevádzke. Spoločnosť ponúka nadštandardné príplatky za zmenný režim, každý rok úpravu platov, 13-ty plat, výhodné stravovanie priamo v podniku a rôzne zaujímavé aktivity pre zamestnancov.

Ďalšie informácie a kontakt nájdete na informačných letáckoch, ktoré sa nachádzajú v úradnej tabuli pred obecným úradom.


BRANKO SLOVAKIA, a.s. ponúka prácu na pozíciu ošetrovateľka moriek na farme v Borovciach. V prípade záujmu a pre viac informácií môžete zavolať na telefónne číslo: 0948 299 134 . Viac informácií nájdete na informačnom letácku, ktorý sa nachádza v úradnej tabuli pred obecným úradom.


 • Pridané: 24.5.2017 - 17:00 h

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany oznamuje občanom, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude vo štvrtok dňa 25.5.2017 celá Obec Rakovice bez dodávky vody v čase od 8:00 hod do 14:00 hodiny. V obci bude vo štvrtok pristavená cisterna s pitnou vodou.


Žiadame čitateľov knižnice, ktorí majú požičané knihy viac ako 3 mesiace, aby ich v najbližšom možnom termíne vrátili do knižnice. Knižnica, ktorá je umiestnená v budove základnej školy v Rakoviciach, je otvorená každú sobotu v čase od 15:00 hodiny do 17:00 hodiny do konca školského roku.


 • Pridané: 24.5.2017 - 11:30 h

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany oznamuje občanom, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude vo štvrtok dňa 25.5.2017 celá Obec Rakovice bez dodávky vody v čase od 8:00 hod do 14:00 hodiny. V obci bude vo štvrtok pristavená cisterna s pitnou vodou.


Spoločnosť LAD plus Borovce príjme do trvalého pracovného pomeru vodiča nákladného auta a skladníka. Informácie získate u vedúceho pobočky p. Jánošíka priamo v pobočke v Borovciach. 


 • Pridané: 23.5.2017 - 16:15 h

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany oznamuje občanom, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude vo štvrtok dňa 25.5.2017 celá Obec Rakovice bez dodávky vody v čase od 8:00 hod do 14:00 hodiny. V obci bude vo štvrtok pristavená cisterna s pitnou vodou.


Spoločnosť LAD plus Borovce príjme do trvalého pracovného pomeru vodiča nákladného auta a skladníka. Informácie získate u vedúceho pobočky p. Jánošíka priamo v pobočke v Borovciach. 


 • Pridané: 18.5.2017 - 15:45 h

Dňa 19.5.2017, t. j. zajtra sa v našej obci uskutoční vývoz papiera, ktorý zabezpečuje firma Marius Pedersen. 240-litrové nádoby na papier, tzv. papiernice, vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zvoz v skorých ranných hodinách.


Vedúca pošty v Veselom oznamuje, že v piatok 19.5.2017 bude pošta vo Veselom otvorená až od 9:00 hodiny.


Dňa 19.5.2017, t. j. v piatok sa v našej obci uskutoční odpočet plynomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili plynomery pracovníkom, ktorí vykonávajú odpočty.


V Obci Borovce sa uskutoční vystúpenie hudobnej skupiny Kysucký prameň, známej z televízie Šláger. Koncert sa uskutoční v sobotu 20.5.2017 o 18:00 hodine v kultúrnom dome v Borovciach. Vstupné je 8 eur. Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade v Borovciach, ďalej pred vystúpením priamo na mieste alebo na telefónnom čísle 0905 524 230.


 • Pridané: 18.5.2017 - 13:30 h

Pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do obce a pred miestnym  pohostinstvom bude ihne´d po vyhlásení predávať výrobky firmy Falconer.


 • Pridané: 18.5.2017 - 9:30 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby. samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kačacie chrbty mrazené.Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 17.5.2017 - 16:45 h

TOP - FARM Topoľnica príde do obce zajtra, t. j. vo štvrtok, o 9:30 hodine pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby. samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely, sliepky a kohútov, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kačacie chrbty mrazené.Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


V Obci Borovce sa uskutoční vystúpenie hudobnej skupiny Kysucký prameň, známej z televízie Šláger. Koncert sa uskutoční v sobotu 20.5.2017 o 18:00 hodine v kultúrnom dome v Borovciach. Vstupné je 8 eur. Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade v Borovciach, ďalej pred vystúpením priamo na mieste alebo na telefónnom čísle 0905 524 230.


 • Pridané: 11.5.2017 - 12:30 h

Starosta obce Rakovice, Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach a Základná škola s materskou školou v Rakoviciach pozývajú všetky mamičky a babičky, ale i ostatných občanov na oslavy dňa matiek, ktoré sa uskutočnia v nedeľu  14. mája o 14,00 hodine v telocvični základnej školy v Rakoviciach. V kultúrnom programe vystúpia deti z materskej školy a základnej školy v Rakoviciach.


Obecný úrad v Rakoviciach je dnes 11.5.2017 otvorený do 13:00 hodiny.


Pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa príde dnes o 13:30 hodine pred miestne pohostinstvo predávať výrobky firmy Falconer.


 • Pridané: 10.5.2017 - 16:30 h

Starosta obce Rakovice, Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach a Základná škola s materskou školou v Rakoviciach pozývajú všetky mamičky a babičky, ale i ostatných občanov na oslavy dňa matiek, ktoré sa uskutočnia v nedeľu  14. mája o 14,00 hodine v telocvični základnej školy v Rakoviciach. V kultúrnom programe vystúpia deti z materskej školy a základnej školy v Rakoviciach.


 • Pridané: 4.5.2017 - 9:30 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú kačacie chrbty. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 2.5.2017 - 16:15 h

Poľnohospodárske družstvo Hôrka nad Váhom a predajňa Záhrada Chov Chalupa vo Vrbovom oznamujú: Dňa 03.05.2017 sa uskutoční predaj kuričiek znáškového plemena DOMINANT- rôzne farby vo veku 15-21týždňov.Pri kúpe nosníc špeciálna akcia na kŕmnu zmes pre nosnice mínus 20% z cenníkovej ceny. Predaj sa uskutoční v predajni Záhrada Chov Chalupa od 8.00 do 9.00 hod. vo Vrbovom pri semafóre. V prípade záujmu volajte 0907 293 773


Branko Slovakia, a.s., ponúka prácu na pozíciu ošetrovateľka moriek na farme v Borovciach. V prípade záujmu a pre viac informácií môžete zavolať na telefónne číslo 0948 299 134. Informácie o pracovnej ponuke sú uverejnené na letáku, ktorý sa nachádza v úradnej tabuli pred obecným úradom.


Obecný úrad v Rakoviciach bude dňa 3.5.2017, t. j. v stredu, zatvorený. • Pridané: 27.4.2017 - 15:45 h

V piatok 28. apríla sa podľa harmonogramu v našej obci uskutoční vývoz PET fliaš a ostaných plastov. Žiadame občanov, aby plné vrecia zviazané špagátom vyložili pred svoje domy v piatok včas ráno, prípadne vo štvrtok večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zber v skorých ranných hodinách.


Upozorňujeme občanov, že od 1. mája 2017, t. z. budúci týždeň v pondelok, kedy sa uskutoční zber komunálneho odpadu v Obci Rakovice,  je potrebné mať na smetných nádobách na komunálny odpad nalepenú nálepku na vývoz komunálneho odpadu na rok 2017. Smetné nádoby, ktoré nebudú mať nalepené nové nálepky, nebudú firmou Marius Pedersen vyvážané.  Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú uhradené poplatky za odpady na rok 2017, aby tak urobili v najbližšom čase a po zaplatení si môžu prísť prevziať nálepky na Obecný úrad v Rakoviciach v úradných hodinách.


Centrum voľného času pri Základnej škole s materskou školou v Rakoviciach, Obec Rakovice a Dobrovoľný hasičský zbor v Rakoviciach Vás pozývajú na kultúrno-spoločenské podujatie  ZLET ČARODEJNÍC, ktorý sa uskutoční dňa  30.apríla 2017, t.j. v nedeľu. Zlet čarodejníc začína o 16,00 hodine v areáli miestneho pohostinstva v  Rakoviciach. Súčasťou tohto podujatia bude stavanie mája, ktoré sa uskutoční o 18,00 hodine na priestranstve pri soche sv. Cyrila a Metoda. Pripravené je posedenie pri hudbe a občerstvenie.


 • Pridané: 26.4.2017 - 17:00 h

Stredná odborná škola Rakovice oznamuje občanom, že zahájila predaj zeleninových a kvetinových priesad každý pracovný deň v čase od 7.00 – 16.00 hod., v sobotu od 7.00 – 12.00 hod. Predaj sa uskutoční aj v dňoch 1. a 8. mája 2017  v čase od 7.00 -12.00 hod.


Upozorňujeme občanov, že od 1. mája 2017, t. z. budúci týždeň v pondelok, kedy sa uskutoční zber komunálneho odpadu v Obci Rakovice,  je potrebné mať na smetných nádobách na komunálny odpad nalepenú nálepku na vývoz komunálneho odpadu na rok 2017. Smetné nádoby, ktoré nebudú mať nalepené nové nálepky, nebudú firmou Marius Pedersen vyvážané.  Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú uhradené poplatky za odpady na rok 2017, aby tak urobili v najbližšom čase a po zaplatení si môžu prísť prevziať nálepky na Obecný úrad v Rakoviciach v úradných hodinách.


Centrum voľného času pri Základnej škole s materskou školou v Rakoviciach, Obec Rakovice a Dobrovoľný hasičský zbor v Rakoviciach Vás pozývajú na kultúrno-spoločenské podujatie  ZLET ČARODEJNÍC, ktorý sa uskutoční dňa  30.apríla 2017, t.j. v nedeľu. Zlet čarodejníc začína o 16,00 hodine v areáli miestneho pohostinstva v  Rakoviciach. Súčasťou tohto podujatia bude stavanie mája, ktoré sa uskutoční o 18,00 hodine na priestranstve pri soche sv. Cyrila a Metoda. Pripravené je posedenie pri hudbe a občerstvenie.


 • Pridané: 25.4.2017 - 17:00 h

Stredná odborná škola Rakovice oznamuje občanom, že zahájila predaj zeleninových a kvetinových priesad každý pracovný deň v čase od 7.00 – 16.00 hod, sobotu od 7.00 – 12.00 hod.

Predaj sa uskutoční aj v dňoch 1. a 8. mája 2017 v čase od 7.00 -12.00 hod.


Upozorňujeme občanov, že od 1. mája 2017, t. z. budúci týždeň v pondelok, kedy sa uskutoční zber komunálneho odpadu v Obci Rakovice,  je potrebné mať na smetných nádobách na komunálny odpad nalepenú nálepku na vývoz komunálneho odpadu na rok 2017. Smetné nádoby, ktoré nebudú mať nalepené nové nálepky, nebudú firmou Marius Pedersen vyvážané.  Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú uhradené poplatky za odpady na rok 2017, aby tak urobili v najbližšom čase a po zaplatení si môžu prísť prevziať nálepky na Obecný úrad v Rakoviciach v úradných hodinách.


 • Pridané: 24.4.2017 - 16:00 h

Spoločnosť SEMIKRON vo Vrbovom zaoberajúca sa výrobou pre elektrotechnický priemysel v súčasnosti prijme do svojho kolektívu nových zamestnancov na pozíciu výrobný pracovník. Ide o jednoduchú manuálnu prácu v čistých výrobných priestoroch v trojzmennej prevádzke. Spoločnosť ponúka príjemné pracovné prostredie, každoročnú úpravu platov, 13-ty plat, nadštandardné príplatky za zmenný režim, výhodné stravovanie priamo v podniku a rôzne zaujímavé aktivity pre zamestnancov.

Spoločnosť bude dňa 25. apríla 2017 od 10:30 do 11:30 robiť výberový pohovor v zasadačke obecného úradu v obci Rakovice. Ďalšie informácie a kontakt nájdete na letáku, ktorý sa nachádza v úradnej tabuli pred obecným úradom.“


Upozorňujeme občanov, že od 1. mája 2017, t. z. budúci týždeň v pondelok, kedy sa uskutoční zber komunálneho odpadu v Obci Rakovice,  je potrebné mať na smetných nádobách na komunálny odpad nalepenú nálepku na vývoz komunálneho odpadu na rok 2017. Smetné nádoby, ktoré nebudú mať nalepené nové nálepky, nebudú firmou Marius Pedersen vyvážané.  Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú uhradené poplatky za odpady na rok 2017, aby tak urobili v najbližšom čase a po zaplatení si môžu prísť prevziať nálepky na Obecný úrad v Rakoviciach v úradných hodinách.

 • Pridané: 24.4.2017 - 9:45 h

Spoločnosť SEMIKRON vo Vrbovom zaoberajúca sa výrobou pre elektrotechnický priemysel v súčasnosti prijme do svojho kolektívu nových zamestnancov na pozíciu výrobný pracovník. Ide o jednoduchú manuálnu prácu v čistých výrobných priestoroch v trojzmennej prevádzke. Spoločnosť ponúka príjemné pracovné prostredie, každoročnú úpravu platov, 13-ty plat, nadštandardné príplatky za zmenný režim, výhodné stravovanie priamo v podniku a rôzne zaujímavé aktivity pre zamestnancov.

Spoločnosť bude dňa 25. apríla 2017 od 10:30 do 11:30 robiť výberový pohovor v zasadačke obecného úradu v obci Rakovice. Ďalšie informácie a kontakt nájdete na letáku, ktorý sa nachádza v úradnej tabuli pred obecným úradom.“


Upozorňujeme občanov, že od 1. mája 2017, t. z. budúci týždeň v pondelok, kedy sa uskutoční zber komunálneho odpadu v Obci Rakovice,  je potrebné mať na smetných nádobách na komunálny odpad nalepenú nálepku na vývoz komunálneho odpadu na rok 2017. Smetné nádoby, ktoré nebudú mať nalepené nové nálepky, nebudú firmou Marius Pedersen vyvážané.  Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú uhradené poplatky za odpady na rok 2017, aby tak urobili v najbližšom čase a po zaplatení si môžu prísť prevziať nálepky na Obecný úrad v Rakoviciach v úradných hodinách.


 • Pridané: 21.4.2017 - 12:15 h

Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., a spoločnosťou BOMAT spol. s r.o., Veľké  Orvište,  zabezpečuje zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v dňoch 21. a 22. apríla 2017. Nebezpečný odpad je potrebné priniesť na zberné miesto v Obci Rakovice dnes do 18,00 hodiny. V sobotu 22. apríla je možné priniesť tento odpad do 10,00 hodiny.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché  

    galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory,

    mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.


 • Pridané: 19.4.2017 - 16:30 h

Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Rakovice  pre nový školský rok 2017/2018 sa uskutoční  20.  apríla 2017, t. j. zajtra, v priestoroch základnej školy v čase od 15,00 hodiny. Je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa (stačí fotokópia), občiansky preukaz zákonného zástupcu a 15,- € na pomôcky, ktoré zakúpi škola. Na zápis privedie zákonný zástupca dieťa, ktoré k 31.8.2017 dovŕši 6 rokov. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku.


Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., a spoločnosťou BOMAT spol. s r.o., Veľké  Orvište,  zabezpečuje zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v dňoch 21. a 22. apríla 2017.

Nebezpečný odpad je potrebné priniesť na zberné miesto v Obci Rakovice dňa 21. apríla 2017, t. j.  v piatok, v čase od 8,00 hodiny do 18,00 hodiny. V sobotu 22. apríla je možné priniesť tento odpad do 10,00 hodiny.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché  

    galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory,

    mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.


Obecný úrad v Rakoviciach bude dňa 20.4.2017, t. j. vo štvrtok, zatvorený.


Spoločnosť Plantex s.r.o. Veselé oznamuje občanom, že vzhľadom na poveternostnú situáciu – prudké ochladenie v čase kvitnutia – bude musieť pristúpiť k protimrazovým opatreniam. Spoločnosť Plantex plánuje vykonať dnes v skorých ranných hodinách v piatok 21.4.2017 protimrazové opatrenia použitím vrtuľníkov na premiešanie vzduchu nad sadmi a elimináciu mrazov  v  ovocných sadoch a priľahlých záhradách. Vedenie a pracovníci firmy Plantex sa ospravedlňujú všetkým občanom za rušenie nočného pokoja a ďakujú za pochopenie a zhovievavosť.


 • Pridané: 18.4.2017 - 15:45 h

Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., a spoločnosťou BOMAT spol. s r.o., Veľké  Orvište,  zabezpečuje zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v dňoch 21. a 22. apríla 2017.

Nebezpečný odpad je potrebné priniesť na zberné miesto v Obci Rakovice dňa 21. apríla 2017, t. j.  v piatok, v čase od 8,00 hodiny do 18,00 hodiny. V sobotu 22. apríla je možné priniesť tento odpad do 10,00 hodiny.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché  

    galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory,

    mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.


Domoss Euronics v Piešťanoch otvára v piatok 21. apríla na Bratislavskej ulici  nové obchodné centrum. Nakupovať môžete od 10.00 hodiny. Práčky od 159 eur, televízory od 169 €, benzínové kosačky od 219 €, kávovary od 29 € a žehličky od 14 eur. V ponuke je veľké množstvo domácich spotrebičov za otváracie ceny. Nakupovať môžete aj na splátky s 0 % navýšením až na 25 mesiacov.


Poľnohospodárske družstvo Hôrka nad Váhom a predajňa Záhrada Chov Chalupa vo Vrbovom oznamujú: Dňa 19.4.2016 sa uskutoční predaj kuričiek znáškového plemena DOMINANT- rôzne farby vo veku 15-21týždňov.Pri kúpe nosníc špeciálna akcia na kŕmnu zmes pre nosnice mínus 20% z cenníkovej ceny.

Predaj sa uskutoční v predajni Záhrada Chov Chalupa od 8.00 do 9.00 hod. vo Vrbovom pri semafóre. V prípade záujmu volajte 0907 293 773.


 • Pridané: 12.4.2017 - 16:30 h

Dňa 13.4.2017, t. j. vo štvrtok, bude Obecný úrad v Rakoviciach zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


TOP - FARM Topoľnica príde do obce zajtra, t. j. vo štvrtok o 9:30 hodine pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kačacie chrbty, morčacie prsia v mrazenom stave a husaciu masť.Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


Zajtra, t. j. vo štvrtok,  príde do našej obce o 13:30 hodine pred miestne pohostinstvo  pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny.


Oznamujeme občanom, že zberné miesto v Obci Rakovice bude v sobotu dňa 15.4.2017 zatvorené.


Dňa 17. apríla, t. j. na Veľkonočný pondelok, sa v našej obci podľa harmonogramu uskutoční vývoz komunálneho odpadu. V roku 2017 sa v našej obci vyváža komunálny odpad každý párny týždeň v pondelok. Žiadame občanov, aby vyložili nádoby na komunálny odpad včas ráno, nakoľko zvoz sa uskutočňuje v skorých ranných hodinách.


 • Pridané: 11.4.2017 - 16:00 h

Západoslovenská Distribučná, a.s., Bratislava, oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude časť obce Rakovice bez dodávky elektrickej energie dňa 12. apríla 2017, t. j v stredu, v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod. od s. č. 107 smerom k ihrisku a celé 2 uličky v novej časti obce od č.122 až po číslo 236.  Bližšie informácie o nehnuteľnostiach, ktorých sa odstávka týka,  sú zverejnené na internetovej stránke obce na úradnej tabuli, na úradných tabuliach obce pred obecným úradom a pred bytovkou s.č. 115 a na autobusovej zastávke.


Zdravotné stredisko vo Veselom, MUDr. Varcholová oznamuje občanom, že dňa 12.4.2017, t. j. v stredu neordinuje, zastupuje MUDr. Šimo vo Veľkých Kostoľanoch.


Dňa 13.4.2017, t. j. vo štvrtok bude Obecný úrad v Rakoviciach zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


 • Pridané: 10.4.2017 - 16:00 h

Západoslovenská Distribučná, a.s., Bratislava, oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude časť obce Rakovice bez dodávky elektrickej energie dňa 12. apríla 2017, t. j v stredu, v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod. od s. č. 107 smerom k ihrisku a celé 2 uličky v novej časti obce od č.122 až po číslo 236.  Bližšie informácie o nehnuteľnostiach, ktorých sa odstávka týka,  sú zverejnené na internetovej stránke obce na úradnej tabuli, na úradných tabuliach obce pred obecným úradom a pred bytovkou s.č. 115 a na autobusovej zastávke.


 • Pridané: 7.4.2017 - 11:00 h

Západoslovenská Distribučná, a.s., Bratislava, oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude časť obce Rakovice bez dodávky elektrickej energie dňa 12. apríla 2017, t. j v stredu, v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod. od s. č. 107 smerom k ihrisku a celé 2 uličky v novej časti obce od č.122 až po číslo 236.  Bližšie informácie o nehnuteľnostiach, ktorých sa odstávka týka,  sú zverejnené na internetovej stránke obce na úradnej tabuli, na úradných tabuliach obce pred obecným úradom a pred bytovkou s.č. 115 a na autobusovej zastávke.


 • Pridané: 6.4.2017 - 16:10 h

Liga proti rakovine, pobočka Piešťany, organizuje každoročne DEŇ  NARCISOV. Tento rok  sa uskutoční v piatok 7. apríla 2017 v dopoludňajších hodinách na území obce Rakovice a v jednotlivých školách v obci . Poverení dobrovoľníci budú zbierať finančné príspevky v škole, budú chodiť s pokladničkou po obci .

Ide o verejnú zbierku, príspevok na zbierku je dobrovoľný. Upozorňujeme, že každý zbierajúci dobrovoľník bude mať zapečatenú pokladničku, riadne označenie s identifikačným číslom a povolenie. Zbiera sa len do originálnej pokladničky ligy proti rakovine.

Každý Váš dar, poskytnutý Lige proti rakovine, prispeje k boju proti zákernej chorobe, ktorá sa stáva jedným z najzávažnejších zdravotných problémov sveta, Slovensko nevynímajúc.

Ďakujeme a veríme v náš spoločný úspech!


Dňa 7.4.2017 sa v našej obci uskutoční vývoz papiera, nádoby je potrebné vyložiť pred domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zvoz v skorých ranných hodinách.


 • Pridané: 7.4.2017 - 13:30 h

Do našej obce prišla pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestym pohostinstvom.


 • Pridané: 5.4.2017 - 16:30 h

Personálna spoločnosť ponúka pracovné miesta pre operátorov výroby vhodné pre mužov aj ženy v Piešťanoch. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0917 793 550.


Liga proti rakovine, pobočka Piešťany, organizuje každoročne DEŇ  NARCISOV. Tento rok  sa uskutoční v piatok 7. apríla 2017 v dopoludňajších hodinách na území obce Rakovice a v jednotlivých školách v obci . Poverení dobrovoľníci budú zbierať finančné príspevky v škole, budú chodiť s pokladničkou po obci .

Ide o verejnú zbierku, príspevok na zbierku je dobrovoľný. Upozorňujeme, že každý zbierajúci dobrovoľník bude mať zapečatenú pokladničku, riadne označenie s identifikačným číslom a povolenie. Zbiera sa len do originálnej pokladničky ligy proti rakovine.

Každý Váš dar, poskytnutý Lige proti rakovine, prispeje k boju proti zákernej chorobe, ktorá sa stáva jedným z najzávažnejších zdravotných problémov sveta, Slovensko nevynímajúc.

Ďakujeme a veríme v náš spoločný úspech!


 • Pridané: 3.4.2017 - 16:00 h

Na trati medzi Rakovicami a motokárovou dráhou v Trebaticiach stratil občan Rakovíc kľúče od osobného auta značky OPEL. Žiadame nálezcu, ktorý kľúče náhodou našiel, aby ich priniesol na obecný úrad . Ďakujeme. 


Personálna spoločnosť ponúka pracovné miesta pre operátorov výroby vhodné pre mužov aj ženy v Piešťanoch. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0917 793 550.


Liga proti rakovine, pobočka Piešťany, organizuje každoročne DEŇ  NARCISOV. Tento rok  sa uskutoční v piatok 7. apríla 2017 v dopoludňajších hodinách na území obce Rakovice a v jednotlivých školách v obci . Poverení dobrovoľníci budú zbierať finančné príspevky v škole, budú chodiť s pokladničkou po obci .

Ide o verejnú zbierku, príspevok na zbierku je dobrovoľný. Upozorňujeme, že každý zbierajúci dobrovoľník bude mať zapečatenú pokladničku, riadne označenie s identifikačným číslom a povolenie. Zbiera sa len do originálnej pokladničky ligy proti rakovine.

Každý Váš dar, poskytnutý Lige proti rakovine, prispeje k boju proti zákernej chorobe, ktorá sa stáva jedným z najzávažnejších zdravotných problémov sveta, Slovensko nevynímajúc.

Ďakujeme a veríme v náš spoločný úspech!


 • Pridané: 24.3.2017 - 10:00 h

Obec Rakovice vyrubila rozhodnutím dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady na rok 2017. Uvedené rozhodnutia si môžu občania prísť prevziať na obecný úrad Rakovice v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Spolu s prevzatím rozhodnutia je možné tieto dane a poplatky na obecnom úrade aj uhradiť, ďalej je možné dane a poplatky uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Po úhrade poplatku za komunálny odpad bude občanom vydaná známka na smetnú nádobu na rok 2017, ktorú je potrebné mať na nádobe nalepenú do 1. mája 2017.

Dnes je obecný úrad otvorený do 12 hodiny.

Obecný úrad Rakovice bude otvorený v sobotu, t. j. zajtra, v čase o 9 do 12 hodiny, kedy si občania môžu prísť prevziať rozhodnutia na dane a poplatky.


Oznamujeme občanom, že jarné upratovanie sa v našej obci uskutoční od 25. marca  do 31. marca 2017.

Od budúceho týždňa sa budú drviť konáre a haluzovina priamo pred domami občanov. Občania môžu vykladať konáre a haluzovinu pred svoje nehnuteľnosti.

Ak si chcú občania drvinu ponechať, mali by o tom upovedomiť pracovníkov obce, ktorí budú drvenie vykonávať. Po zdrvení konárov a odvezení biologického odpadu sú občania povinní upratať a pozametať verejné priestranstvo, na ktorom mali biologický odpad zo svojich záhrad a pozemkov uložený.

Veľkokapacitné kontajnery nebudú po obci rozmiestnené.

Drobný stavebný odpad a objemný odpad môžu občania priviesť na zberné miesto v obci, ktoré sa nachádza vedľa bytovky s. č. 210 ( je to bývalé parkovisko kamiónov p. Hochela). Zberné miesto je otvorené každú sobotu v čase od 8:00 hod. do 10:00 hodiny. V pracovných dňoch je možné priviezť takýto odpad po dohode s pracovníkmi obce. 


 • Pridané: 23.3.2017 - 16:30 h

Obec Rakovice vyrubila rozhodnutím dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady na rok 2017. Uvedené rozhodnutia si môžu občania prísť prevziať na obecný úrad Rakovice v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Spolu s prevzatím rozhodnutia je možné tieto dane a poplatky na obecnom úrade aj uhradiť, ďalej je možné dane a poplatky uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Po úhrade poplatku za komunálny odpad bude občanom vydaná známka na smetnú nádobu na rok 2017, ktorú je potrebné mať na nádobe nalepenú do 1. mája 2017.

V piatok je obecný úrad otvorený od 8 do 12 hodiny.

Obecný úrad Rakovice bude otvorený v sobotu v čase o 9 do 12 hodiny, kedy si občania môžu prísť prevziať rozhodnutia na dane a poplatky.


 • Pridané: 23.3.2017 - 13:30 h

Do našej obce prišla pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestym pohostinstvom.


 • Pridané: 23.3.2017 - 9:30 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kura prémium v mrazenom stave,  kačacie chrbty, morčacie prsia v mrazenom stave a husaciu masť.Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 22.3.2017 - 17:10 h

TOP - FARM Topoľnica príde 23.3.2017 o 9:30 h do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kura prémium v mrazenom stave,  kačacie chrbty, morčacie prsia v mrazenom stave a husaciu masť.Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


Obec Rakovice vyrubila rozhodnutím dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady na rok 2017. Uvedené rozhodnutia si môžu občania prísť prevziať na obecný úrad Rakovice v čase úradných hodín. Spolu s prevzatím rozhodnutia je možné tieto dane a poplatky na obecnom úrade aj uhradiť, ďalej je možné dane a poplatky uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Po úhrade poplatku za komunálny odpad bude občanom vydaná známka na smetnú nádobu na rok 2017, ktorú je potrebné mať na nádobe nalepenú do 1. mája 2017.

Obecný úrad Rakovice je otvorený v pondelok do 16 hodiny, utorok je nestránkový, v stredu býva obecný úrad otvorený do 17 hodiny, vo štvrtok, do 16 hodiny. V piatok býva obecný úrad otvorený od 8 do 12 hodiny.


 • Pridané: 15.3.2017 - 17:10 h

Obec Rakovice vyrubila rozhodnutím dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady na rok 2017. Uvedené rozhodnutia si môžu občania prísť prevziať na obecný úrad Rakovice v čase úradných hodín. Spolu s prevzatím rozhodnutia je možné tieto dane a poplatky na obecnom úrade aj uhradiť, ďalej je možné dane a poplatky uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Po úhrade poplatku za komunálny odpad bude občanom vydaná známka na smetnú nádobu na rok 2017, ktorú je potrebné mať na nádobe nalepenú do 1. mája 2017.

Obecný úrad Rakovice je otvorený v pondelok do 16 hodiny, utorok je nestránkový, v stredu býva obecný úrad otvorený do 17 hodiny, vo štvrtok, do 16 hodiny. V piatok býva obecný úrad otvorený od 8 do 12 hodiny.


 • Pridané: 15.3.2017 - 11:30 h

Obec Rakovice vyrubila rozhodnutím dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady na rok 2017. Uvedené rozhodnutia si môžu občania prísť prevziať na obecný úrad Rakovice v čase úradných hodín. Spolu s prevzatím rozhodnutia je možné tieto dane a poplatky na obecnom úrade aj uhradiť, ďalej je možné dane a poplatky uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Po úhrade poplatku za komunálny odpad bude občanom vydaná známka na smetnú nádobu na rok 2017, ktorú je potrebné mať na nádobe nalepenú do 1. mája 2017.

Obecný úrad Rakovice je otvorený v pondelok do 16 hodiny, utorok je nestránkový, v stredu býva obecný úrad otvorený do 17 hodiny, vo štvrtok, do 16 hodiny. V piatok býva obecný úrad otvorený od 8 do 12 hodiny.


 • Pridané: 09.3.2017 - 9:30 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo zo svojej pojazdnej predajne predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kačacie chrbty a kačacie droby mrazené, kura prémium v mrazenom stave,  ďalej jalapeňo - pikantný krém. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 08.3.2017 - 16:45 h

TOP - FARM Topoľnica príde 9.3.2017 o 9:30 h do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú kačacie chrbty a kačacie droby mrazené, kura prémium v mrazenom stave,  ďalej jalapeňo - pikantný krém. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 2.3.2017 - 16:00 h

Západoslovenská Distribučná, a.s., Bratislava, oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude časť obce Rakovice bez dodávky elektrickej energie dňa 6. marca 2017, t. j v pondelok, v čase od 11:30 hod. do 14:30 hod. a to časť obce od obecného úradu od čísla domu 43 až smerom k novým bytovkám, vrátane bytoviek č. 209 a 210, ďalej domy č. 200, 215 a 216, ďalej na hlavnej ceste od cintorína po dom č. 8 vrátane.  Bližšie informácie o nehnuteľnostiach, ktorých sa odstávka týka,  sú zverejnené na internetovej stránke obce, na úradných tabuliach obce pred obecným úradom a pred bytovkou a na autobusovej zastávke.


 • Pridané: 2.3.2017 - 13:30 h

Do našej obce prišla pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestym pohostinstvom.


 • Pridané: 1.3.2017 - 16:45 h

ZŠ s MŠ Rakovice oznamuje, že zápis detí do materskej školy Rakovice, na školský rok 2017/2018 bude prebiehať od 6.3. do 17.3.2017.

Prihlášky si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole nasledovne:

od 6.3. do 10.3. v čase od 7.00 hod. do 13.00 hod.

od 13.3. do 17.3. v čase od 11.00 hod. do 16.00 hod.


Západoslovenská Distribučná, a.s., Bratislava, oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude časť obce Rakovice bez dodávky elektrickej energie dňa 6. marca 2017, t. j v pondelok, v čase od 11:30 hod. do 14:30 hod. a to časť obce od obecného úradu od čísla domu 43 až smerom k novým bytovkám, vrátane bytoviek č. 209 a 210, ďalej domy č. 200, 215 a 216, ďalej na hlavnej ceste od cintorína po dom č. 8 vrátane.  Bližšie informácie o nehnuteľnostiach, ktorých sa odstávka týka,  sú zverejnené na internetovej stránke obce, na úradných tabuliach obce pred obecným úradom a pred bytovkou a na autobusovej zastávke.


 • Pridané: 23.2.2017 - 16:25 h

V piatok 24.2.2017 sa podľa harmonogramu v našej obci uskutoční vývoz papiera. Nádoby na papier, tzv. papiernice, je potrebné vyložiť pred domy skoro ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zvoz sa uskutočňuje v skorých ranných hodinách.


ZŠ s MŠ Rakovice oznamuje, že zápis detí do materskej školy Rakovice, na školský rok 2017/2018 bude prebiehať od 6.3. do 17.3.2017.

Prihlášky si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole nasledovne:

od 6.3. do 10.3. v čase od 7.00 hod. do 13.00 hod.

od 13.3. do 17.3. v čase od 11.00 hod. do 16.00 hod.


Obec Rakovice a Dobrovoľný hasičský zbor v Rakoviciach pozývajú občanov dňa 25. februára, t. j. v sobotu, na obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční na dvore miestneho pohostinstva od 6,00 hodiny ráno. Od 14,00 hodiny sa budú podávať zabíjačkové špeciality


Spoločnosť SEMIKRON vo Vrbovom zaoberajúca sa výrobou pre elektrotechnický priemysel v súčasnosti prijme do svojho kolektívu nových zamestnancov na pozíciu výrobný pracovník. Ide o jednoduchú manuálnu prácu v čistých výrobných priestoroch v trojzmennej prevádzke. Spoločnosť ponúka príjemné pracovné prostredie, každoročnú úpravu platov, 13-ty plat, nadštandardné príplatky za zmenný režim, výhodné stravovanie priamo v podniku a rôzne zaujímavé aktivity pre zamestnancov. Ďalšie informácie a kontakt nájdete na informačnom letáku, ktorý sa nachádza vo vitríne pred Obecný úradom.


 • Pridané: 23.2.2017 - 13:30 h

Do našej obce prišla pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestym pohostinstvom.


 • Pridané: 23.2.2017 - 9:30 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kura prémium v mrazenom stave,  a jalapeňo - pikantný krém. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 22.2.2017 - 17:10 h

TOP - FARM Topoľnica príde 23.2.2017 o 9:30 h do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kura prémium v mrazenom stave,  ďalej jalapeňo - pikantný krém. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


ZŠ s MŠ Rakovice oznamuje, že zápis detí do materskej školy Rakovice, na školský rok 2017/2018 bude prebiehať od 6.3. do 17.3.2017.

Prihlášky si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole nasledovne:

od 6.3. do 10.3. v čase od 7.00 hod. do 13.00 hod.

od 13.3. do 17.3. v čase od 11.00 hod. do 16.00 hod.


Obec Rakovice a Dobrovoľný hasičský zbor v Rakoviciach pozývajú občanov dňa 25. februára, t. j. v sobotu, na obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční na dvore miestneho pohostinstva od 6,00 hodiny ráno. Od 14,00 hodiny sa budú podávať zabíjačkové špeciality


 • Pridané: 22.2.2017 - 11:00 h

ZŠ s MŠ Rakovice oznamuje, že zápis detí do materskej školy Rakovice, na školský rok 2017/2018 bude prebiehať od 6.3. do 17.3.2017.

Prihlášky si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole nasledovne:

od 6.3. do 10.3. v čase od 7.00 hod. do 13.00 hod.

od 13.3. do 17.3. v čase od 11.00 hod. do 16.00 hod.


Spoločnosť SEMIKRON vo Vrbovom zaoberajúca sa výrobou pre elektrotechnický priemysel v súčasnosti prijme do svojho kolektívu nových zamestnancov na pozíciu výrobný pracovník. Ide o jednoduchú manuálnu prácu v čistých výrobných priestoroch v trojzmennej prevádzke. Spoločnosť ponúka príjemné pracovné prostredie, každoročnú úpravu platov, 13-ty plat, nadštandardné príplatky za zmenný režim, výhodné stravovanie priamo v podniku a rôzne zaujímavé aktivity pre zamestnancov. Ďalšie informácie a kontakt nájdete na informačnom letáku, ktorý sa nachádza vo vitríne pred Obecný úradom.


 • Pridané: 16.2.2017 - 15:30 h

Detská lekárka vo Veselom, MUDr. Štefková oznamuje, že v dňoch 20.02.2017 až 24.02.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.  Od 20.02.2017 do 23.02.2017 ju bude zastupovať MUDr. Bošanská a 24.02.2017 MUDr. Rohoňová.


 • Pridané: 15.2.2017 - 17:05 h

SPD Veselé žiada svojich členov a zamestnancov aby oznámili, aké obilie v rámci naturálií budú chcieť. Volať treba na č. tel. 0905 825 070 od  7,00 do 15,30 do piatku 17.02.2017.


Zdravotné stredisko vo Veselom, MUDr. Varcholová, oznamuje občanom, že v piatok 17.2.2017 z technických príčin neordinuje. Zastupuje MUDr. Šimo vo Veľkých Kostoľanoch.


 • Pridané: 15.2.2017 - 10:00 h

SPD Veselé žiada svojich členov a zamestnancov aby oznámili, aké obilie v rámci naturálií budú chcieť. Volať treba na č. tel. 0905 825 070 od  7,00 do 15,30 do piatku 17.02.2017.


 • Pridané: 13.2.2017 - 15:55 h

Západoslovenská Distribučná, a.s., Bratislava, oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude časť obce Rakovice bez dodávky elektrickej energie dňa 14. februára 2017, t. j v utorok, v čase od 8:00 hod. do 10:45 hod. a to od čísla domu 9 celá hlavná cesta, aj objekty SOŠ na hlavnej ceste, smerom k ihrisku po dom č. 106, ďalej ulička, kde sa nachádza Obecný úrad po dom č. 46.  Ďalej dňa 14. februára 2017, t. j v utorok, v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. budú bez elektriny domy od s. č. 107 smerom k ihrisku a celé 2 uličky v novej časti obce od č.122 až po číslo 236.  Bližšie informácie o nehnuteľnostiach, ktorých sa odstávka týka,  sú zverejnené na internetovej stránke obce, na úradných tabuliach obce pred obecným úradom a pred bytovkou č. 115 a na autobusovej zastávke.


Z dôvodu odstávky elektrickej energie bude Obecný úrad v Rakoviciach dňa 14.2.2017, t. j. zajtra, zatvorený.


 • Pridané: 9.2.2017 - 15:45 h

Západoslovenská Distribučná, a.s., Bratislava, oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude časť obce Rakovice bez dodávky elektrickej energie dňa 14. februára 2017, t. j v utorok, v čase od 8:00 hod. do 10:45 hod. a to od čísla domu 9 celá hlavná cesta, aj objekty SOŠ na hlavnej ceste, smerom k ihrisku po dom č. 106, ďalej ulička, kde sa nachádza Obecný úrad po dom č. 46.  Ďalej dňa 14. februára 2017, t. j v utorok, v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. budú bez elektriny domy od s. č. 107 smerom k ihrisku a celé 2 uličky v novej časti obce od č.122 až po číslo 236.  Bližšie informácie o nehnuteľnostiach, ktorých sa odstávka týka,  sú zverejnené na internetovej stránke obce, na úradných tabuliach obce pred obecným úradom a pred bytovkou č. 115 a na autobusovej zastávke.


ZŠ s MŠ Rakovice, CVČ a Rada rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Rakovice pozýva občanov a deti na Detský karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. februára 2017 o 14,00 hodine v telocvični základnej školy v Rakoviciach. Vstupné je 1 euro. Žiaci MŠ a ZŠ Rakovice majú vstup zdarma. Cena tombolového lístka je 50 centov. O hudbu a občerstvenie je postarané. Maľovanie masiek bude od 12,30 hod do 14,00 hod. Upozorňujeme občanov, že do telocvične je zakázané vstupovať v topánkach s podpätkami.


Ďalej oznamujeme občanom, že knižnica v Rakoviciach bude v sobotu 11.2.2017 zatvorená.


 • Pridané: 9.2.2017 - 13:45 h

Do našej obce prišla pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestym pohostinstvom.


 • Pridané: 9.2.2017 - 11:15 h

Západoslovenská Distribučná, a.s., Bratislava, oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude časť obce Rakovice bez dodávky elektrickej energie dňa 14. februára 2017, t. j v utorok, v čase od 8:00 hod. do 10:45 hod. a to od čísla domu 9 celá hlavná cesta, aj objekty SOŠ na hlavnej ceste, smerom k ihrisku po dom č. 106, ďalej ulička, kde sa nachádza Obecný úrad po dom č. 46.  Ďalej dňa 14. februára 2017, t. j v utorok, v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. budú bez elektriny domy od s. č. 107 smerom k ihrisku a celé 2 uličky v novej časti obce od č.122 až po číslo 236.  Bližšie informácie o nehnuteľnostiach, ktorých sa odstávka týka,  sú zverejnené na internetovej stránke obce, na úradných tabuliach obce pred obecným úradom a pred bytovkou č. 115 a na autobusovej zastávke.


ZŠ s MŠ Rakovice, CVČ a Rada rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Rakovice pozýva občanov a deti na Detský karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. februára 2017 o 14,00 hodine v telocvični základnej školy v Rakoviciach. Vstupné je 1 euro. Žiaci MŠ a ZŠ Rakovice majú vstup zdarma. Cena tombolového lístka je 50 centov. O hudbu a občerstvenie je postarané. Maľovanie masiek bude od 12,30 hod do 14,00 hod. Upozorňujeme občanov, že do telocvične je zakázané vstupovať v topánkach s podpätkami.


Ďalej oznamujeme občanom, že knižnica v Rakoviciach bude v sobotu 11.2.2017 zatvorená.


 • Pridané: 9.2.2017 - 9:30 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kura prémium v mrazenom stave,  ďalej jalapeňo - pikantný krém. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 8.2.2017 - 16:45 h

TOP - FARM Topoľnica príde 9.2.2017 o 9:30 h do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kura prémium v mrazenom stave,  ďalej jalapeňo - pikantný krém. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


ZŠ s MŠ Rakovice, CVČ a Rada rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Rakovice pozýva občanov a deti na Detský karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. februára 2017 o 14,00 hodine v telocvični základnej školy v Rakoviciach. Vstupné je 1 euro. Žiaci MŠ a ZŠ Rakovice majú vstup zdarma. Cena tombolového lístka je 50 centov. O hudbu a občerstvenie je postarané. Maľovanie masiek bude od 12,30 hod do 14,00 hod. Upozorňujeme občanov, že do telocvične je zakázané vstupovať v topánkach s podpätkami.


Ďalej oznamujeme občanom, že knižnica v Rakoviciach bude v sobotu 11.2.2017 zatvorená.


 • Pridané: 2.2.2017 - 15:50 h

Dňa 3.2.2017 sa v našej obci uskutoční vývoz plastov, ktorý zabezpečuje firma Marius Pedersen. Vrecia s plastmi zviazané špagátom je potrebné vyložiť pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zber v skorých ranných hodinách.


Dňa 3.2.2017, t. j. v piatok bude Obecný úrad v Rakoviciach zatvorený.


 • Pridané: 2.2.2017 - 13:45 h

Do našej obce prišla pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestym pohostinstvom.


 • Pridané: 30.1.2017 - 16:10 h

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rakovice oznamuje, že Materská škola v Rakoviciach bude z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí zatvorená od 31.1. do 3.2.2017. MŠ bude v prevádzke od 6.2.2017.


 • Pridané: 26.1.2017 - 16:30 h

Starosta obce Rakovice oznamuje občanom, ktorí ešte neabsolvovali školenie ku kompostovaniu, že  prednáška o spôsobe kompostovania sa uskutoční v sobotu 28.1.2017 o 14.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Rakoviciach.

Povinnosť občanov kompostovať biologicky rozložiteľné odpady z domácností a následné zlepšenie kvality životného prostredia v našej obci,  bude občanom zohľadnené pri určovaní výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017.


 • Pridané: 26.1.2017 - 14:00 hod.

Do našej obce prišla pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestym pohostinstvom.


 • Pridané: 26.1.2017 - 9:30 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú   kuracie krky mrazené, vykostené kuracie stehná,kura prémium v mrazenom stave,  ďalej jalapeňo - pikantný krém. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 25.1.2017 - 16:30 h

Starosta obce Rakovice oznamuje občanom, ktorí ešte neabsolvovali školenie ku kompostovaniu, že  prednáška o spôsobe kompostovania sa uskutoční v sobotu 28.1.2017 o 14.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Rakoviciach.

Povinnosť občanov kompostovať biologicky rozložiteľné odpady z domácností a následné zlepšenie kvality životného prostredia v našej obci,  bude občanom zohľadnené pri určovaní výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017.


TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 26.1.2017 o 9:30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať chladenú hydinu: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú   kuracie krky mrazené, vykostené kuracie stehná,kura prémium v mrazenom stave,  ďalej jalapeňo - pikantný krém. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 24.1.2017 - 16:00 h

Starosta obce Rakovice oznamuje občanom, ktorí ešte neabsolvovali školenie ku kompostovaniu, že  prednáška o spôsobe kompostovania sa uskutoční v sobotu 28.1.2017 o 14.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Rakoviciach.

Povinnosť občanov kompostovať biologicky rozložiteľné odpady z domácností a následné zlepšenie kvality životného prostredia v našej obci,  bude občanom zohľadnené pri určovaní výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017.


 • Pridané: 18.1.2017 - 13:30 h

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 15. januára roku 2017 zomrela obyvateľka  našej obce pani Jolana Verešová  vo veku  81 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude  dnes so začiatkom svätej omše o 14:30 hodine  v kostole v Rakoviciach. Po svätej omši budú pohrebné obrady pokračovať na cintoríne v Rakoviciach. Česť jej pamiatke!


 • Pridané: 17.1.2017 - 16:10 h

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 15. januára roku 2017 zomrela obyvateľka  našej obce pani Jolana Verešová  vo veku  81rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude  v stredu 18. januára  2017 so začiatkom svätej omše o 14:30 hodine  v kostole v Rakoviciach. Po svätej omši budú pohrebné obrady pokračovať na cintoríne v Rakoviciach. Česť jej pamiatke!


 • Pridané: 16.1.2017 - 16:00 h

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 15. januára roku 2017 zomrela obyvateľka  našej obce pani Jolana Verešová  vo veku  81rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude  v stredu 18. januára  2017 so začiatkom svätej omše o 14:30 hodine  v kostole v Rakoviciach. Po svätej omši budú pohrebné obrady pokračovať na cintoríne v Rakoviciach. Česť jej pamiatke!


 • Pridané: 12.1.2017 - 15:45 h

V piatok 13.1.2017 sa v našej obci uskutoční vývoz papiera, ktorý realizuje firma Marius Pedersen. Nádoby na papier, tzv. papiernice, je potrebné vyložiť pred domy zajtra skoro ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zvoz sa uskutočňuje v skorých ranných hodinách.


 • Pridané: 12.1.2017 - 15:30 h

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 10. januára roku 2017 zomrela obyvateľka  obce Borovce  pani Emília Bernátová  vo veku  82 rokov. Svätá omša za zosnulú bude  v sobotu 14. januára   2017 o 13:00 hodine  v kostole v Rakoviciach. Po svätej omši budú pohrebné obrady pokračovať na cintoríne v Rakoviciach. Česť jej pamiatke!


 • Pridané: 3.1.2017 - 16:00 h

Spoločnosť Start Temps obsadzuje voľné pracovné pozície v okolí Trnavy. Ponúkajú možnosť zamestnať sa na trvalý pracovný pomer, ale aj rôzne brigády pre študentov alebo ako privyrobenie si. Ak máte záujem o stabilnú a perspektívnu prácu so zaujímavým finančným ohodnotením, zúčastnite sa náboru v našej obci.

Dňa 04.01.2017, t.j v stredu,  príde pracovník inzerujúcej spoločnosti a poskytne bližšie  informácie  o ponúkaných pracovných miestach. Stretnutie sa uskutoční o 11:15 pred obecným úradom. V prípade záujmu a pre viac info nás môžete kontaktovať aj na tel. čísle 0902/934 044.


 • Pridané: 2.1.2017 - 15:50 h

Spoločnosť Start Temps obsadzuje voľné pracovné pozície v okolí Trnavy. Ponúkajú možnosť zamestnať sa na trvalý pracovný pomer, ale aj rôzne brigády pre študentov alebo ako privyrobenie si. Ak máte záujem o stabilnú a perspektívnu prácu so zaujímavým finančným ohodnotením, zúčastnite sa náboru v našej obci.

Dňa 04.01.2017, t.j v stredu,  príde pracovník inzerujúcej spoločnosti a poskytne bližšie  informácie  o ponúkaných pracovných miestach. Stretnutie sa uskutoční o 11:15 pred obecným úradom. V prípade záujmu a pre viac info nás môžete kontaktovať aj na tel. čísle 0902/934 044.


 • Pridané: 29.12.2016 - 16:00 h

Obecný úrad v Rakoviciach bude v piatok 30.decembra zatvorený.


 • Pridané: 27.12.2016 - 11:30 h

Detská lekárka vo Veselom MUDr. Štefková oznamuje, že od 27.12.2016 do 5.1.2017 čerpá dovolenku. Zastupuje MUDr. Bošanská v Piešťanoch v čase od 8:00 do 12:00 h len akútne prípady.


 • Pridané: 22.12.2016 - 15:30 h

V piatok 23. decembra sa podľa harmonogramu v našej obci uskutoční vývoz PET fliaš a ostaných plastov. Žiadame občanov, aby plné vrecia zviazané špagátom vyložili pred svoje domy v piatok včas ráno, prípadne vo štvrtok večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zber v skorých ranných hodinách.


Ďalej oznamujeme občanom, že obecný úrad v Rakoviciach bude v piatok 23.decembra zatvorený.


V piatok 23. decembra 2016 privítame o 09:35 hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach bežcov z Trnavy a Vrbového, skautov z mikroregiónu, detský spevácky zbor Úsmev z Dubovian  a  starostov obcí mikroregiónu ako poslov nádeje a Betlehemského svetla.  Časový harmonogram rozvozu Betlehemského svetla je zverejnený na oznamovej tabuli pred bytovkou č. 115, pred kostolom a nájdete ho tiež na internetovej stránke obce.


 • Pridané: 21.12.2016 - 15:30 h

Konateľ spoločnosti VTR komunikačné systémy Bratislava, prevádzkovateľ káblovej televízie v obci, oznamuje občanom, že boli vykonané zmeny v programovej ponuke DVB-T vysielania. Je potrebné preladiť stanice na televíznych prijímačoch alebo seta boxoch.


V piatok 23. decembra sa podľa harmonogramu v našej obci uskutoční vývoz PET fliaš a ostaných plastov. Žiadame občanov, aby plné vrecia zviazané špagátom vyložili pred svoje domy v piatok včas ráno, prípadne vo štvrtok večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zber v skorých ranných hodinách.


Ďalej oznamujeme občanom, že obecný úrad v Rakoviciach bude v piatok 23.decembra zatvorený.


V piatok 23. decembra 2016 privítame o 09:35 hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach bežcov z Trnavy a Vrbového, skautov z mikroregiónu, detský spevácky zbor Úsmev z Dubovian  a  starostov obcí mikroregiónu ako poslov nádeje a Betlehemského svetla.  Časový harmonogram rozvozu Betlehemského svetla je zverejnený na oznamovej tabuli pred bytovkou č. 115, pred kostolom a nájdete ho tiež na internetovej stránke obce.


 • Pridané: 21.12.2016 - 13:25 h

S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 19. decembra roku 2016 zomrela obyvateľka  našej obce pani Veronika Treskoňová  vo veku  90 rokov. Svätá omša za zosnulú bude  v stredu 21. decembra  2016 o 14:00 hodine  v kostole v Rakoviciach. Po svätej omši budú pohrebné obrady pokračovať na cintoríne v Rakoviciach.      Česť jej pamiatke!


 • Pridané: 20.12.2016 - 15:30 h

S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 19. decembra roku 2016 zomrela obyvateľka  našej obce pani Veronika Treskoňová  vo veku  90 rokov. Svätá omša za zosnulú bude  v stredu 21. decembra  2016 o 14:00 hodine  v kostole v Rakoviciach. Po svätej omši budú pohrebné obrady pokračovať na cintoríne v Rakoviciach.      Česť jej pamiatke!


 • Pridané: 19.12.2016 - 15:10 h

S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 19. decembra roku 2016 zomrela obyvateľka  našej obce pani Veronika Treskoňová  vo veku  90 rokov. Svätá omša za zosnulú bude  v stredu 21. decembra  2016 o 14:00 hodine  v kostole v Rakoviciach. Po svätej omši budú pohrebné obrady pokračovať na cintoríne v Rakoviciach.      Česť jej pamiatke!


 • Pridané: 15.12.2016 - 15:30 h

Spoločnosť Plantex s.r.o. vo Veselom oznamuje svojím prenajímateľom pôdy, že do 20. decembra 2016 bud vyplácať nájomné za pôdu za rok 2016. Peniaze si môžete prevziať v pracovných dňoch čase od 7:30 do 16:30 h v areáli firmy Plantex vo Veselom u p. Vardžákovej.


Dňa 17.12.2016, t. j.v  sobotu vykonáva Poľovnícke združenie Borovce odchyt poľných zajacov. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa odchytu a zároveň v tomto krásnom zimnom období spojiť príjemnú prechádzku s užitočným, aby sa v tento deň o 8:00 hodine dostavili na strelnicu v Borovciach, kde bude zraz účastníkov. Odchytu sa môžu zúčastniť deto staršie ako 8 rokov. Odmena za odchyt sú 4 €.


Telovýchovná jednota Rakovice, kolkársky oddiel, pozývajú všetkých fanúšikov a priaznivcov kolkárskeho športu na medzinárodné kolkárske zápasy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 17. decembra 2016 . O 14:00 hodine odohrajú priateľský medzinárodný zápas družstvá  výberu  Rakovice interliga a výber Prušánky Obecní liga. O 16:00  hodine sa  odohrá priateľský medzinárodný zápas medzi kolkármi TJ Rakovice a TJ Podlužan Prušánky.

Príďte povzbudiť našich kolkárov.


Deti, žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ v Rakoviciach pozývajú občanov na Vianočnú akadémiu, ktorá sa bude konať v sobotu 17.12.2016 o 14,00 hodine v telocvični základnej školy. Pred vianočným programom si môžete zakúpiť rôzne výrobky žiakov na vianočných trhoch, ktoré začnú o 13,00 hodine v sobotu v budove základnej školy.

Na 4. adventnú nedeľu 18. decembra budú vianočné trhy pokračovať po svätej omši pred kostolom v Rakoviciach.


 • Pridané: 15.12.2016 - 11:05 h

Chránená dielňa z Galanty ponúka na predaj tovar: snehové lopaty, cirokové metly, detské metly, technické metly, kartáče, portviše, drevené násady na náradie, brezové metly. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred obecným úradom približne 15 minút a potom pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 14.12.2016 - 16:20 h

Spoločnosť Plantex s.r.o. vo Veselom oznamuje svojím prenajímateľom pôdy, že do 20. decembra 2016 bud vyplácať nájomné za pôdu za rok 2016. Peniaze si môžete prevziať v pracovných dňoch čase od 7:30 do 16:30 h v areáli firmy Plantex vo Veselom u p. Vardžákovej.


Dňa 17.12.2016, t. j.v  sobotu vykonáva Poľovnícke združenie Borovce odchyt poľných zajacov. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa odchytu a zároveň v tomto krásnom zimnom období spojiť príjemnú prechádzku s užitočným, aby sa v tento deň o 8:00 hodine dostavili na strelnicu v Borovciach, kde bude zraz účastníkov. Odchytu sa môžu zúčastniť deto staršie ako 8 rokov. Odmena za odchyt sú 4 €.


Telovýchovná jednota Rakovice, kolkársky oddiel, pozývajú všetkých fanúšikov a priaznivcov kolkárskeho športu na medzinárodné kolkárske zápasy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 17. decembra 2016 . O 14:00 hodine odohrajú priateľský medzinárodný zápas družstvá  výberu  Rakovice interliga a výber Prušánky Obecní liga. O 16:00  hodine sa  odohrá priateľský medzinárodný zápas medzi kolkármi TJ Rakovice a TJ Podlužan Prušánky.

Príďte povzbudiť našich kolkárov.


 • Pridané: 09.12.2016 - 11:30 h

Oznamujeme občanom, že dnes o 12,00 hodine sa uskutoční hlasitá skúška systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva Atómových elektrární Jaslovské Bohunice rozozvučaním elektronických poplachových sirén dvojminútovým stálym tónom sirén. Na začiatku budeme počuť zvukové slovné upozornenie  POZOR SKÚŠKA SIRÉN, potom bude nasledovať dvoj minútový stály tón sirén a po ňom znova zvukové upozornenie  KONIEC SKÚŠKY SIRÉN.


Oznamujeme čitateľom a návštevníkom knižnice, že knižnica v Rakoviciach bude celý mesiac december zatvorená. Otvorená bude v budúcom roku dňa 7.1.2017.


 • Pridané: 07.12.2016 - 16:00 h

Rímskokatolícka cirkev Veselé, filiálka Rakovice, pozývajú všetkých občanov na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11. decembra o 16:00 hodine v kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach. V programe vystúpi hudobná skupina MATEO z farnosti Červeník. Budeme radi, keď svojou návštevou podporíte úsilie a talent účinkujúcich a sebe spríjemníte adventný predvianočný čas.


Oznamujeme rodičom detí  do 12 rokov veku vrátane, ktorí sa nezúčastnili privítania Mikuláša v nedeľu 4. decembra, aby si  prišli prevziať poukážky v hodnote 7 eur na obecný úrad v úradných hodinách, zajtra do 17:00 hodiny, vo štvrtok do 16:00  hodiny a v piatok do 12:00 hodiny. Platnosť poukážky je do 20. decembra.


TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 8.12.2016 o 9:30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kačacie krídla mrazené, kačacie krky mrazené, kačacie droby mrazené, kačacie chrbty mrazené, kačacie sadlo mrazené,  kohútov v mrazenom stave, kuracie krídla mrazené, kura prémium v mrazenom stave,  ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


Oznamujeme čitateľom a návštevníkom knižnice, že knižnica v Rakoviciach bude celý mesiac december zatvorená. Otvorená bude v budúcom roku dňa 7.1.2017.


 • Pridané: 06.12.2016 - 15:30 h

Rímskokatolícka cirkev Veselé, filiálka Rakovice, pozývajú všetkých občanov na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11. decembra o 16:00 hodine v kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach. V programe vystúpi hudobná skupina MATEO z farnosti Červeník. Budeme radi, keď svojou návštevou podporíte úsilie a talent účinkujúcich a sebe spríjemníte adventný predvianočný čas.


Oznamujeme rodičom detí  do 12 rokov veku vrátane, ktorí sa nezúčastnili privítania Mikuláša v nedeľu 4. decembra, aby si  prišli prevziať poukážky v hodnote 7 eur na obecný úrad v úradných hodinách, zajtra do 17:00 hodiny, vo štvrtok do 16:00  hodiny a v piatok do 12:00 hodiny. Platnosť poukážky je do 20. decembra.


 • Pridané: 02.12.2016 - 15:00hod.

Starosta obce Rakovice a Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach pozývajú všetky Rakovické deti do 12 rokov dňa 4. decembra 2016, t. j v nedeľu, o 15.00 hodine na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční pred kostolom sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach. Za prednesenie básničky alebo pesničky dostanú deti od Mikuláša balíček a od obce vianočnú poukážku.

Pozývame všetky deti, ich rodičov, ale aj ostatných občanov privítať Mikuláša a spolu s ním rozsvietiť obecný vianočný stromček.  


 • Pridané: 28.11.2016 - 15:45 hod.

Obecný úrad v Rakoviciach bude v dňoch 29.11., 30.11. a 1.12.2016, t. j. v utorok, stredu a štvrtok, zatvorený.


V piatok 2.12.2016 sa podľa harmonogramu v našej obci uskutoční vývoz papiera. V tento deň je potrebné nádoby na papier, tzv. papiernice, vyložiť pred domy skoro ráno, prípadne vo štvrtok večer, nakoľko zvoz sa uskutočňuje v skorých ranných hodinách.


V Obci Rakovice sa tento rok stretnutie detí s Mikulášom uskutoční v nedeľu 4.12.2016 o 15:00 hodine pred kostolom v Rakoviciach.


 • Pridané: 24.11.2016 - 13:45 hod.

Do našej obce prišla pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestym pohostinstvom.


 • Pridané: 24.11.2016 - 9:30 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kohútov v mrazenom stave, kačacie droby a kačacie chrbty v mrazenom stave, morčacie stehná v mrazenom stave, ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 23.11.2016 - 16:00 h

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 24.11.2016 o 9:30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kohútov v mrazenom stave, kačacie droby a kačacie chrbty v mrazenom stave, morčacie stehná v mrazenom stave, kura prémium v mrazenom stavem ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


ZŠ s MŠ Rakovice oznamuje že dňa 27.11.2016, t. j. v nedeľu, sa po ukončení svätej omše uskutočnia pred kostolom v Rakoviciach adventné trhy, na ktorých si môžete zakúpiť posvätené adventné vence.


 • Pridané: 16.11.2016 - 15:30 h

Vážení občania, so žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 14. novembra roku 2016 zomrel obyvateľ našej obce pán Ján Sojka  vo veku  63 rokov. Svätá omša za zosnulého bude  vo štvrtok  17. novembra  2016 o 14:00 hodine  v kostole v Rakoviciach. Po svätej omši budú pohrebné obrady pokračovať na cintoríne v Rakoviciach.


Obec Chtelnica Vás pozýva na víkend plný zážitkov od piatka 25.11. až do nedele 27.11.2016. V piatok 25.11.2016 na Ochutnávku vín z nášho regiónu, ktorá sa bude konať od 18:00 hod. v pivnici chtelnického kaštieľa. Na podujatí vystúpi cimbalovka Krajňanská kapela. V sobotu 26.11.2016 sa v chtelnickom kaštieli uskutoční strašidelné predstavenie o osudoch šintavskej bosorky Anny Rosiny Listiusovej. Predstavenie bude odohrané o 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 a 21:30 hod. Počet osôb na jeden vstup je 40. Lístky je potrebné si zarezervovať  vopred na Obecnom úrade v Chtelnici. Viac informácií na tel. čísle 0337794205. V nedeľu 27.11.2016  od 14:00 sa v Chtelnici uskutoční 6. ročník súťaže pečiem, pečieš, pečieme. Prihlásiť sa môžu gazdinky všetkých vekových kategórií na tel. čísle 0908 025 243. Pre víťazky sú pripravené zaujímavé ceny.


Občania, ktorí sa nezúčastnili posedenia s občanmi obce nad 60 rokov veku, prídite si prevziať poukážky na nákup tovaru v hodnote 7 eur na obecný úrad v úradných hodinách. Platnosť poukážky je do 30.11.2016.


Obecný úrad v Rakoviciach bude dňa 18.11.2016, t. j. v piatok, zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Detský domov v Pečeňadoch hľadá pomocnú vychovávateľku na pracovisko v TREBATICIACH s nástupom od 28.11.2016. Informácie na letáku, ktorý sa nachádza pred obecným úradom, info t.č. 033 /2433042 Mgr. Eva Martinkovičová.


 • Pridané: 14.11.2016 - 15:30 h

Vážení občania, s hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 14. novembra roku 2016 zomrel obyvateľ našej obce pán Ján Sojka  vo veku  63 rokov. Svätá omša za zosnulého bude  vo štvrtok  17. novembra  2016 o 14:00 hodine  v kostole v Rakoviciach. Po svätej omši budú pohrebné obrady pokračovať na cintoríne v Rakoviciach.

Česť jeho pamiatke!


 • Pridané: 10.11.2016 - 15:45 h

Spoločnosť Kryštof Group SVK, a.s., Vám ponúka voľné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Piešťanoch s priemerným zárobkom od  570 eur v čistom za odpracovaný mesiac. V prípade záujmu o inzerovanú ponuku  príďte dňa 11.11.2016, t. j. v piatok,  o 11:30 hod. pred Obecný úrad alebo firmu kontaktujte telefonicky pre bližšie informácie na číslach 0917 228 808, 0908 756 930.


Obvodné oddelenie Policajného zboru vo Vrbovom vyzýva občanov na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vzhľadom na nastávajúce ročné obdobie, počas ktorého dochádza za zníženej viditeľnosti k častým dopravným nehodám, ktorých účastníkmi sú chodci a cyklisti. Za účelom predchádzania dopravných nehôd upozorňujeme na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky s osobitným dôrazom na vybavenie bicyklov, ich osvetlenie, používanie ochranných prilieb cyklistami, ako i používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami.


Dňa 11. novembra, t.j. zajtra, sa v našej obci uskutoční vývoz PET fliaš a ostatných plastov podľa harmonogramu. Žiadame občanov, aby vrecia zviazané špagátom, vyložili pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zber v skorých ranných hodinách. 


 • Pridané: 10.11.2016 - 10:00 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne predáva: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kohútov v mrazenom stave, kačacie droby a kačacie chrbty v mrazenom stave, morčacie stehná v mrazenom stave, kura prémium v mrazenom stavem ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 9.11.2016 - 16:30 h

Spoločnosť Start Temps obsadzuje voľné pracovné pozíciu v Trnave a v okolí.

ponúkame možnosť zamestnať sa na trvalý pracovný pomer, ale aj rozne brigády pre študentov alebo ako privyrobenie si.

Ak máte záujem o stabilnú a perspektívnu prácu so zaujímavým finančným ohodnotením, zúčastnite sa náboru v našej obci.

Dňa 10.11.2016 t.j štvrtok  príde pracovník inzerujúcej spoločnosti a poskytne bližšie  informácie  o ponúkaných pracovných miestach.

Stretnutie sa uskutoční o 12:40 pred obecným úradom

V prípade záujmu a pre viac info nás možte kontaktovať aj na tel. čísle 0914 330 516


Spoločnosť Kryštof Group SVK,a.s. Vám ponúka voľné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Piešťanoch s priemerným zárobkom od  570 eur v čistom za odpracovaný mesiac. V prípade záujmu o inzerovanú ponuku  príďte dňa 11.11.2016 o 11:30 hod. pred Obecný úrad alebo nás kontaktujte telefonicky pre bližšie informácie na číslach 0917 228 808, 0908 756 930.


Obvodné oddelenie Policajného zboru vo Vrbovom vyzýva občanov na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vzhľadom na nastávajúce ročné obdobie, počas ktorého dochádza za zníženej viditeľnosti k častým dopravným nehodám, ktorých účastníkmi sú chodci a cyklisti. Za účelom predchádzania dopravných nehôd upozorňujeme na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky s osobitným dôrazom na vybavenie bicyklov, ich osvetlenie, používanie ochranných prilieb cyklistami, ako i používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami.


TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 10.11.2016 o 10:00 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kohútov v mrazenom stave, kačacie droby a kačacie chrbty v mrazenom stave, morčacie stehná v mrazenom stave, kura prémium v mrazenom stavem ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 9.11.2016 - 9:30 h

Spoločnosť Start Temps obsadzuje voľné pracovné pozíciu v Trnave a v okolí.

ponúkame možnosť zamestnať sa na trvalý pracovný pomer, ale aj rozne brigády pre študentov alebo ako privyrobenie si.

Ak máte záujem o stabilnú a perspektívnu prácu so zaujímavým finančným ohodnotením, zúčastnite sa náboru v našej obci.

Dňa 10.11.2016 t.j štvrtok  príde pracovník inzerujúcej spoločnosti a poskytne bližšie  informácie  o ponúkaných pracovných miestach.

Stretnutie sa uskutoční o 12:40 pred obecným úradom

V prípade záujmu a pre viac info nás možte kontaktovať aj na tel. čísle 0914 330 516


Spoločnosť Kryštof Group SVK,a.s. Vám ponúka voľné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Piešťanoch s priemerným zárobkom od  570 eur v čistom za odpracovaný mesiac. V prípade záujmu o inzerovanú ponuku  príďte dňa 11.11.2016 o 11:30 hod. pred Obecný úrad alebo nás kontaktujte telefonicky pre bližšie informácie na číslach 0917 228 808, 0908 756 930.


 • Pridané: 27.10.2016 - 16:10 h

Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Rakovice pozýva občanov do rozprávkovej strašidelnej školy, ktorá sa uskutoční v piatok 28.októbra od 17:00 hodiny v budove základnej školy.

Vstupné je dobrovoľné.


Obec Rakovice  oznamuje občanom, že praktická prednáška ku kompostovaniu sa uskutoční dňa 28.októbra, t. j. v piatok o 17:30 hodine v jedálni strednej odbornej školy v Rakoviciach.


Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany oznamuje občanom, že dňa 28.10.2016, t. j. zajtra, v čase od 9:00 do 14:00 hodiny bude nízky tlak vody z dôvodu  poruchy na vodovodnom potrubí.


 • Pridané: 27.10.2016 - 13:45 h

Do našej obce prišla pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestym pohostinstvom.


 • Pridané: 26.10.2016 - 16:45 h

Firma FlORIST ART už tradične pozýva občanov na nákup dušičkových dekorácií - kytíc, venčekov, svietnikov, krížikov, srdiečok a podstavcov na adrese Rakovice č. 107. Predáva sa denne.


Obec Rakovice  oznamuje občanom, že praktická prednáška ku kompostovaniu sa uskutoční dňa 28.októbra, t. j. v piatok o 17:30 hodine v jedálni strednej odbornej školy v Rakoviciach.


Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Rakovice pozýva občanov do rozprávkovej strašidelnej školy, ktorá sa uskutoční v piatok 28.októbra, od 17,00 hodiny v budove základnej školy.

Vstupné je dobrovoľné.


 • Pridané: 21.10.2016 - 11:45 h

Firma FlORIST ART už tradične pozýva občanov na nákup dušičkových dekorácií - kytíc, venčekov, svietnikov, krížikov, srdiečok a podstavcov na adrese Rakovice č. 107. Predáva sa denne. Tešíme sa na Vás.


 • Pridané: 21.10.2016 - 11:45 h

Starosta obce oznamuje občanom, ktorí absolvovali prednášku ku kompostovaniu dňa 14.10.2016, že im bude do domácností privezený kompostér dnes alebo zajtra. 

Kompostér obdržia len tie domácnosti, ktorých zástupca absolvuje školenie.


 • Pridané: 20.10.2016 - 16:00 h

Dňa 21. októbra, t.j. zajtra, sa podľa harmonogramu v našej obci uskutoční vývoz papiera, ktorý vykonáva firma Marius Pedersen Piešťany. Žiadame občanov, aby nádoby na papier vyložili pred svoje domy včas ráno, prípadne dnes večer. 


 • Pridané: 20.10.2016 - 16:00 h

Spoločnosť  P&P import Trenčín príde do našej obce v pondelok  24.októbra v čase od 16,20 do 16,40 hodiny pred miestne pohostinstvo vykupovať papier. Papier môžete tiež vymeniť  za toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky, servítky, alobal alebo potravinovú fóliu, papier na pečenie, špagát prípadne jar.

Podmienky pre výmenu papiera sú nasledovné: 

- vykupujú sa noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY, nakoľko kartóny sa nevykupujú

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

Zber sa uskutoční za každého počasia.


 • Pridané: 20.10.2016 - 13:30 h

Do našej obce prišla pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestym pohostinstvom.


 • Pridané: 19.10.2016 - 15:00 h

SPD Veselé oznamuje občanom, že hľadá pracovníka do živočíšnej výroby na pozíciu naháňač dojníc. Ponúka výhodné platové podmienky. Záujemcovia o uvedenú prácu sa môžu hlásiť priamo na SPD, alebo telefonicky na čísle 0918 880 598 u vedúceho ŽV Ing. Morihladka. 


 • Pridané: 13.10.2016 - 16:15 h

Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., a spoločnosťou BOMAT spol. s r.o., Veľké  Orvište,  zabezpečuje zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v dňoch 14. a 15. októbra 2016.

Nebezpečný odpad je potrebné priniesť na zberné miesto v Obci Rakovice dňa 14. októbra 2016, t. j.  v piatok, v čase od 8,00 hodiny do 18,00 hodiny. V sobotu 15. októbra je možné priniesť tento odpad do 10,00 hodiny.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché 

    galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory,

    mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.

Oznam o zbere nebezpečného odpadu sa nachádza na úradnej tabuli pred bytovkou s.č. 115 a na internetovej stránke obce.


V súvislosti s novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Rakoviciach č. 76/2016  likvidácia biologických odpadov zo záhrad a biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov bude v jednotlivých rodinných domoch a domácnostiach  uskutočňovaná prostredníctvom kompostérov.  Z tohto dôvodu Obec Rakovice zabezpečila prednášku pre kompostovanie, na ktoré Vás spolu s organizáciou  Priatelia Zeme Slovensko pozývame. Prednáška v trvaní približne 1 hodiny sa uskutoční dňa 14.10.2016, t. j. v piatok,  o 17:30 hodine v jedálni strednej odbornej školy v Rakoviciach. Náklady na zakúpenie kompostérov do domácností hradí v plnom rozsahu obec a občania ich dostanú do domácností bezplatne po absolvovaní prednášky. Kompostér obdrží každá domácnosť, ktorej zástupca sa zúčastní tejto prednášky, čo na základe uznesenia obecného zastupiteľstva  musí každá domácnosť dodržať. 


Pani Anna Kozáková, bytom Rakovice č. 36, č. t. 0902 046 418, prijíma objednávky na vianočné oblátky.


Oznamujeme čitateľom a návštevníkom knižnice, že knižnica v Rakoviciach bude dňa 15.10.2016, t. j. v sobotu, zatvorená.


 • Pridané: 13.10.2016 - 13:45 hod.

Do našej obce prišla pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestym pohostinstvom.


 • Pridané: 13.10.2016 - 9:30 h

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kohútov v mrazenom stave, kačacie droby a kačacie chrbty v mrazenom stave, morčacie stehná v mrazenom stave, ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 12.10.2016 - 16:45 h

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 13.10.2016 o 9:30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kohútov v mrazenom stave, kačacie droby a kačacie chrbty v mrazenom stave, morčacie stehná v mrazenom stave, ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., a spoločnosťou BOMAT spol. s r.o., Veľké  Orvište,  zabezpečuje zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v dňoch 14. a 15. októbra 2016.

Nebezpečný odpad je potrebné priniesť na zberné miesto v Obci Rakovice dňa 14. októbra 2016, t. j.  v piatok, v čase od 8,00 hodiny do 18,00 hodiny. V sobotu 15. októbra je možné priniesť tento odpad do 10,00 hodiny.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché 

    galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory,

    mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.

Oznam o zbere nebezpečného odpadu sa nachádza na úradnej tabuli pred bytovkou s.č. 115 a na internetovej stránke obce.


V súvislosti s novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Rakoviciach č. 76/2016  likvidácia biologických odpadov zo záhrad a biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov bude v jednotlivých rodinných domoch a domácnostiach  uskutočňovaná prostredníctvom kompostérov.  Z tohto dôvodu Obec Rakovice zabezpečila prednášku pre kompostovanie, na ktoré Vás spolu s organizáciou  Priatelia Zeme Slovensko pozývame. Prednáška v trvaní približne 1 hodiny sa uskutoční dňa 14.10.2016, t. j. v piatok,  o 17:30 hodine v jedálni strednej odbornej školy v Rakoviciach. Náklady na zakúpenie kompostérov do domácností hradí v plnom rozsahu obec a občania ich dostanú do domácností bezplatne po absolvovaní prednášky. Kompostér obdrží každá domácnosť, ktorej zástupca sa zúčastní tejto prednášky, čo na základe uznesenia obecného zastupiteľstva  musí každá domácnosť dodržať. 


Pani Anna Kozáková, bytom Rakovice č. 36, č. t. 0902 046 418, prijíma objednávky na vianočné oblátky.


Oznamujeme čitateľom a návštevníkom knižnice, že knižnica v Rakoviciach bude dňa 15.10.2016, t. j. v sobotu, zatvorená.


 

 • Pridané: 11.10.2016 - 16:10 h

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia všetkým povinným subjektom odporúča vykonať:

Jesennú celoplošnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)

  v termíne od 1. októbra do 15. novembra 2016

Za účelom tohto opatrenia sa odporúča:

Fyzické a právnické osoby – podnikatelia vykonajú deratizáciu v objektoch určených na podnikanie.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak sú v ich blízkosti objekty určené na podnikanie.

Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

Realizácia deratizácie musí byť efektívna a preto musí byť uskutočnená buď prostredníctvom firiem, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie alebo svojpomocne komerčne dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na tento účel. 

Výzva k deratizácií sa nachádza v úradnej tabuli pred bytovkou č. 115,  kde sa môžete s uvedeným usmernením oboznámiť, a taktiež je zverejnená aj na internetovej stránke obce.


Obecný úrad v Rakoviciach bude dňa 12.10.2016, t. j. v stredu, v čase od 8:00 hodiny do 13:00 hodiny zatvorený.


Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., a spoločnosťou BOMAT spol. s r.o., Veľké  Orvište,  zabezpečuje zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v dňoch 14. a 15. októbra 2016.

Nebezpečný odpad je potrebné priniesť na zberné miesto v Obci Rakovice dňa 14. októbra 2016, t. j.  v piatok, v čase od 8,00 hodiny do 18,00 hodiny. V sobotu 15. októbra je možné priniesť tento odpad do 10,00 hodiny.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché 

    galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory,

    mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.

Oznam o zbere nebezpečného odpadu sa nachádza na úradnej tabuli pred bytovkou s.č. 115 a na internetovej stránke obce.


V súvislosti s novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Rakoviciach č. 76/2016  likvidácia biologických odpadov zo záhrad a biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov bude v jednotlivých rodinných domoch a domácnostiach  uskutočňovaná prostredníctvom kompostérov.  Z tohto dôvodu Obec Rakovice zabezpečila prednášku pre kompostovanie, na ktoré Vás spolu s organizáciou  Priatelia Zeme Slovensko pozývame. Prednáška v trvaní približne 1 hodiny sa uskutoční dňa 14.10.2016, t. j. v piatok,  o 17:30 hodine v jedálni strednej odbornej školy v Rakoviciach. Náklady na zakúpenie kompostérov do domácností hradí v plnom rozsahu obec a občania ich dostanú do domácností bezplatne po absolvovaní prednášky. Kompostér obdrží každá domácnosť, ktorej zástupca sa zúčastní tejto prednášky, čo na základe uznesenia obecného zastupiteľstva  musí každá domácnosť dodržať. 


Oznamujeme čitateľom a návštevníkom knižnice, že knižnica v Rakoviciach bude dňa 15.10.2016, t. j. v sobotu, zatvorená.

 • Pridané: 30.9.2016 - 10:30 h

Knižnica v Rakoviciach bude dňa 1.10.2016 zatvorená.


 • Pridané: 30.9.2016 - 10:30 h

Obec Rakovice a Klub motorkárov Kocurice pozývajú všetkých motorkárov ale aj ostatných občanov na podujatie: ukončenie motorkárskej sezóny MOTORAK 2016, ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2016, t. j. v sobotu so začiatkom o 11,00 hod. v areáli miestneho pohostinstva. Pre všetkých účastníkov bude pripravené posedenie pri country hudbe so skupinou Jako kedy a občerstvenie. Srdečne Vás všetkých pozývame. 

Zároveň upozorňujeme občanov, že z dôvodu očakávanej účasti väčšieho počtu motorkárov, bude v sobotu 1. októbra uzatvorená cesta od bytovky s. č. 115 až po rodinný dom p. Treskoňa s. č. 212 v čase od 10,00 hodiny do 16,00 hodiny. Žiadame občanov o dodržiavanie tejto uzávierky. 


 • Pridané: 29.9.2016 - 17:40 hod.

Knižnica v Rakoviciach bude dňa 1.10.2016 zatvorená.


 • Pridané: 29.9.2016 - 17:40 hod.

30.9.2016 sa v našej obci uskutoční vývoz PET fliaš a ostatných plastov. Vrecia, zviazané špagátom, je potrebné vyložiť pred domy vo štvrtok večer, prípadne v piatok ráno, nakoľko zber separovaného odpadu vykonáva zberová spoločnosť v skorých ranných hodinách.


 • Pridané: 29.9.2016 - 17:40 hod.

Obec Rakovice a Klub motorkárov Kocurice pozývajú všetkých motorkárov ale aj ostatných občanov na podujatie: ukončenie motorkárskej sezóny MOTORAK 2016, ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2016, t. j. v sobotu so začiatkom o 11,00 hod. v areáli miestneho pohostinstva. Pre všetkých účastníkov bude pripravené posedenie pri country hudbe so skupinou Jako kedy a občerstvenie. Srdečne Vás všetkých pozývame. 

Zároveň upozorňujeme občanov, že z dôvodu očakávanej účasti väčšieho počtu motorkárov, bude v sobotu 1. októbra uzatvorená cesta od bytovky s. č. 115 až po rodinný dom p. Treskoňa s. č. 212 v čase od 10,00 hodiny do 16,00 hodiny. Žiadame občanov o dodržiavanie tejto uzávierky. 


 • Pridané: 29.9.2016 - 13:30 hod.

Do našej obce prišla pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestym pohostinstvom.


 • Pridané: 29.9.2016 - 9:30 hod.

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo zo svojej pojazdnej predajne predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kohútov v mrazenom stave, kuracie žalúdky a krky v mrazenom stave, morčacie stehná v mrazenom stave, ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 28.9.2016 - 16:50 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 29.9.2016 o 9:30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kohútov v mrazenom stave, kuracie žalúdky a krky v mrazenom stave, morčacie stehná v mrazenom stave, ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 22.9.2016 - 15.45 h

So žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 19. septembra roku 2016 zomrela bývalá občianka našej obce pani Cecília Žabčíková, rodená Miháliková vo veku 88 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok  23. septembra o 14.00 hodine na cintoríne v Rakoviciach.

Česť jej pamiatke.


 • Pridané: 14.9.2016 - 16:30 hod.

Obecný úrad v Rakoviciach bude dňa 16.9.2016, t. j. v piatok, z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.


 • Pridané: 14.9.2016 - 16:30 hod.

Západoslovenská energetika Bratislava oznamuje občanom, že zajtra, t. j. vo štvrtok 15. septembra, budú poverení pracovníci vykonávať v našej obci odpis elektromerov. Žiadame občanov, aby povereným pracovníkom umožnili prístup k elektromerom, prípadne nechali stav elektromeru na viditeľnom mieste.


 • Pridané: 14.9.2016 - 16:30 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 15.9.2016 o 11:30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kura farmárske v mrazenom stave, kuracie prsia v mrazenom stave, sliepky a kohútov v mrazenom stave, kuracie žalúdky a krky v mrazenom stave, morčacie stehná v mrazenom stave, ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 14.9.2016 - 10:15 hod.

Obecný úrad v Rakoviciach bude dňa 16.9.2016, t. j. v piatok, z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.


 • Pridané: 14.9.2016 - 10:15 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 15.9.2016 o 11:30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú  kura farmárske v mrazenom stave, kuracie prsia v mrazenom stave, sliepky a kohútov v mrazenom stave, kuracie žalúdky a krky v mrazenom stave, morčacie stehná v mrazenom stave, ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 9.9.2016 - 17:30 hod.

Zberné miesto v našej obci, ktoré sa nachádza v areáli bývalého parkoviska kamiónov p. Hochela, vedľa nových bytoviek, bude otvorené v sobotu v čase od 8:00 hod do 10:00 hodiny.


 • Pridané: 9.9.2016 - 17:30 hod.

Starosta obce Rakovice oznamuje občanom, ktorí dňa 24.6.2016 absolvovali  praktickú prednášku v rámci projektu „Domáce kompostovanie“, že v sobotu dňa 10. septembra im bude domov privezený kompostér.

Pracovníci obce budú od 10:00 hodiny v sobotu traktorom rozvážať po jednotlivých domoch kompostéry. Je potrebné zabezpečiť prevzatie kompostéra, ktoré vlastník nehnuteľnosti podpíše na zozname. Ďalej bude občanom predložená na podpis zmluva o bezplatnom prenájme kompostéra, návod na  montáž kompostéra a príručka ku kompostovaniu.


 • Pridané: 9.9.2016 - 17:30 hod.

Telovýchovná jednota Rakovice, kolkársky oddiel, pozývajú všetkých fanúšikov a priaznivcov kolkárskeho športu na I. kolo súťažných zápasov, ktoré sa odohrajú v sobotu 10. septembra. TJ Rakovice ženy a Lokomotíva Vrútky ženy odohrajú zápas  o 14:00 hodine a od 16:30 hodine odohrajú zápas TJ Rakovice „A“ muži s kolkárskym oddielom  Fiľakovo.

Príďte povzbudiť našich kolkárov.


 • Pridané: 8.9.2016 - 15:30 hod.

Dňa 9.9.2016, t. j. v piatok sa v našej obci uskutoční vývoz papiera. 240-litrové nádoby na papier, tzv.papiernice, vyložte pred svje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zvoz vykonáva zberová spoločnosť v skorých ranných hodinách.


 • Pridané: 8.9.2016 - 15:30 hod.

Zberné miesto v našej obci, ktoré sa nachádza v areáli bývalého parkoviska kamiónov p. Hochela, vedľa nových bytoviek, bude otvorené v sobotu v čase od 8:00 hod do 10:00 hodiny.


 • Pridané: 8.9.2016 - 15:30 hod.

Starosta obce Rakovice oznamuje občanom, ktorí dňa 24.6.2016 absolvovali  praktickú prednášku v rámci projektu „Domáce kompostovanie“, že v sobotu dňa 10. septembra im bude domov privezený kompostér.

Pracovníci obce budú od 10:00 hodiny v sobotu traktorom rozvážať po jednotlivých domoch kompostéry. Je potrebné zabezpečiť prevzatie kompostéra, ktoré vlastník nehnuteľnosti podpíše na zozname. Ďalej bude občanom predložená na podpis zmluva o bezplatnom prenájme kompostéra, návod na  montáž kompostéra a príručka ku kompostovaniu.


 • Pridané: 8.9.2016 - 13:45 hod.

Do našej obce prišla pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestym pohostinstvom.


 • Pridané: 7.9.2016 - 16:30 hod.

Spoločnosť Inalfa Roof Systems Slovakia s.r.o. Krakovany ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu:  Operátor/-ka výroby

Náplň práce : montážne práce na výrobnej linke v automobilovom priemysle – výroba strešných systémov,

-práca v 2 alebo 3-zmennej prevádzke,

Ponukany plat : od 700 € (základná mzda + bonusy).

V prípade záujmu o pracovnú ponuku sa stači dostavit na osobný pohovor každý utorok alebo štvrtok o 09:00 hod do spoločnosti Inalfa Roof Systems Krakovany. V prípade inych termínov na pohovor kontaktujte spoločnosť na telefónnom čisle 0948 250 665.


 • Pridané: 7.9.2016 - 16:30 hod.

Starosta obce Rakovice oznamuje občanom, ktorí dňa 24.6.2016 absolvovali  praktickú prednášku v rámci projektu „Domáce kompostovanie“, že v sobotu dňa 10. septembra im bude domov privezený kompostér.

Pracovníci obce budú od 10:00 hodiny v sobotu traktorom rozvážať po jednotlivých domoch kompostéry. Je potrebné zabezpečiť prevzatie kompostéra, ktoré vlastník nehnuteľnosti podpíše na zozname. Ďalej bude občanom predložená na podpis zmluva o bezplatnom prenájme kompostéra, návod na  montáž kompostéra a príručka ku kompostovaniu.


 • Pridané: 2.9.2016 - 11:45 hod.

Dňa 05. 09. 2016 sa uskutoční slávnostné otvorenie šk. roku 2016/2017 o 7,45 hod. v budove základnej školy. Predpokladané ukončenie otvorenia je o 9,00 hod. (Je potrebné si priniesť prezuvky.)  O 9,15 hod. sa pri príležitosti otvorenia školského roku uskutoční svätá omša v kostole v Rakoviciach. Dňa 05. 09. 2016 tiež začína výchovný proces v materskej škole. 


 • Pridané: 2.9.2016 - 11:45 hod.

Zberné miesto v Obci Rakovice bude v sobotu dňa 3.9.2016 zatvorené.


 • Pridané: 31.8.2016 - 16:45 hod.

Dňa 05. 09. 2016 sa uskutoční slávnostné otvorenie šk. roku 2016/2017 o 7,45 hod. v budove základnej školy. Predpokladané ukončenie otvorenia je o 9,00 hod. (Je potrebné si priniesť prezuvky.)  O 9,15 hod. sa pri príležitosti otvorenia školského roku uskutoční svätá omša v kostole v Rakoviciach. Dňa 05. 09. 2016 tiež začína výchovný proces v materskej škole. 


 • Pridané: 31.8.2016 - 16:45 hod.

Zberné miesto v Obci Rakovice bude v sobotu dňa 3.9.2016 zatvorené.


 • Pridané: 31.8.2016 - 16:45 hod.

Spoločnosť SEMIKRON vo Vrbovom zaoberajúca sa výrobou pre elektrotechnický priemysel v súčasnosti prijme do svojho kolektívu nových zamestnancov na pozíciu výrobný pracovník. Ide o jednoduchú manuálnu prácu v čistých výrobných priestoroch v trojzmennej prevádzke. Spoločnosť ponúka príjemné pracovné prostredie, každoročnú úpravu platov, 13-ty plat, nadštandardné príplatky za zmenný režim, príspevok na cestovné, výhodné stravovanie priamo v podniku a rôzne zaujímavé aktivity pre zamestnancov. Ďalšie informácie a kontakt nájdete na informačnom letáku, ktorý sa nachádza vo vitríne na autobusovej zastávke v Rakoviciach.


 • Pridané: 31.8.2016 - 16:45 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 1.9.2016 o 9,30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávaťj: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú kuracie droby v mrazenom stave, kura farmárske v mrazenom stave, kuracie prsia v mrazenom stave, sliepky v mrazenom stave a kohútov v mrazenom stave, ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 31.8.2016 - 16:45 hod.

Združenie obcí – Mikroregión nad Holeškou pozýva záujemcov na 10.ročník prejazdu cyklotrasou Mikroregiónu nad Holeškou.Podujatie sa koná 1. Septembra 2016, t.j. vo štvrtok, o 8:30 hod. so štartom aj cieľom v obci Dolný Lopašov. Trasa meria 42,5 km, je nenáročná a vhodná pre všetky vekové kategórie.Odchod autobusu z obce Rakovice bude o 7:35 hod z autobusovej zastávky.Pre účastníkov sú pripravené pamätné vlajky a odznaky. Tričká si účastníci môžu zakúpiť za cenu 5 €. Pripomíname, že každý účastník musí mať povinnú prilbu.Informácie ohľadom cyklotrasy sú uvedené na internetovej stránke obce a v informačných tabuliach obce.


 • Pridané: 31.8.2016 - 10:30 hod.

Zberné miesto v Obci Rakovice bude v sobotu dňa 3.9.2016 zatvorené.


 • Pridané: 31.8.2016 - 10:30 hod.

Spoločnosť SEMIKRON vo Vrbovom zaoberajúca sa výrobou pre elektrotechnický priemysel v súčasnosti prijme do svojho kolektívu nových zamestnancov na pozíciu výrobný pracovník. Ide o jednoduchú manuálnu prácu v čistých výrobných priestoroch v trojzmennej prevádzke. Spoločnosť ponúka príjemné pracovné prostredie, každoročnú úpravu platov, 13-ty plat, nadštandardné príplatky za zmenný režim, príspevok na cestovné, výhodné stravovanie priamo v podniku a rôzne zaujímavé aktivity pre zamestnancov. Ďalšie informácie a kontakt nájdete na informačnom letáku, ktorý sa nachádza vo vitríne na autobusovej zastávke v Rakoviciach.


 • Pridané: 31.8.2016 - 10:30 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 1.9.2016 o 9,30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávaťj: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú kuracie droby v mrazenom stave, kura farmárske v mrazenom stave, kuracie prsia v mrazenom stave, sliepky v mrazenom stave a kohútov v mrazenom stave, ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 31.8.2016 - 10:30 hod.

Združenie obcí – Mikroregión nad Holeškou pozýva záujemcov na 10.ročník prejazdu cyklotrasou Mikroregiónu nad Holeškou.Podujatie sa koná 1. Septembra 2016, t.j. vo štvrtok, o 8:30 hod. so štartom aj cieľom v obci Dolný Lopašov. Trasa meria 42,5 km, je nenáročná a vhodná pre všetky vekové kategórie.Odchod autobusu z obce Rakovice bude o 7:35 hod z autobusovej zastávky.Pre účastníkov sú pripravené pamätné vlajky a odznaky. Tričká si účastníci môžu zakúpiť za cenu 5 €. Pripomíname, že každý účastník musí mať povinnú prilbu.Informácie ohľadom cyklotrasy sú uvedené na internetovej stránke obce a v informačných tabuliach obce.


 • Pridané: 30.8.2016 - 15:50 hod.

Spoločnosť SEMIKRON vo Vrbovom zaoberajúca sa výrobou pre elektrotechnický priemysel v súčasnosti prijme do svojho kolektívu nových zamestnancov na pozíciu výrobný pracovník. Ide o jednoduchú manuálnu prácu v čistých výrobných priestoroch v trojzmennej prevádzke. Spoločnosť ponúka príjemné pracovné prostredie, každoročnú úpravu platov, 13-ty plat, nadštandardné príplatky za zmenný režim, príspevok na cestovné, výhodné stravovanie priamo v podniku a rôzne zaujímavé aktivity pre zamestnancov. Ďalšie informácie a kontakt nájdete na informačnom letáku, ktorý sa nachádza vo vitríne na autobusovej zastávke v Rakoviciach.


 • Pridané: 25.8.2016 - 16:00 hod.

Združenie obcí – Mikroregión nad Holeškou pozýva záujemcov na 10.ročník prejazdu cyklotrasou Mikroregiónu nad Holeškou.Podujatie sa koná 1. Septembra 2016, t.j. vo štvrtok, o 8:30 hod. so štartom aj cieľom v obci Dolný Lopašov. Trasa meria 42,5 km, je nenáročná a vhodná pre všetky vekové kategórie.Odchod autobusu z obce Rakovice bude o 7:35 hod z autobusovej zastávky.Pre účastníkov sú pripravené pamätné vlajky a odznaky. Tričká si účastníci môžu zakúpiť za cenu 5 €. Pripomíname, že každý účastník musí mať povinnú prilbu.Informácie ohľadom cyklotrasy sú uvedené na internetovej stránke obce a v informačných tabuliach obce.


 • Pridané: 25.8.2016 - 16:00 hod.

Dňa 29.  augusta, t. j. v pondelok, sa na ihrisku v Rakoviciach uskutočnia lukostrelecké preteky, so začiatkom o 10:15 hod.,  organizátorom ktorých je občianske združenie  Vres a Obec Rakovice. Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov bude o 16.00 hod, kedy bude pre deti pripravené prekvapenie – streľba z luku.


 • Pridané: 25.8.2016 - 16:00 hod.

Jednota dôchodcov Rakovice a DHZ Obce Rakovice Vás pozýva na spoločenské podujatie ,,Rakovický slížik,,, ktoré sa uskutoční dňa 27. augusta, t.j. v sobotu, v areáli miestneho pohostinstva o 16.00 hod. Súčasťou podujatia bude podávanie domácich ochutených slížov, vystúpenie speváckej skupiny Rakovičanka a zapálenie vatry zvrchovanosti.


 • Pridané: 24.8.2016 - 16:30 hod.

Občianske združenie CESTA POMOCI - WAY TO HELP o.z. a MESTO VRBOVÉ Vás pozýva na spoločne strávené popoludnie dňa 27. augusta 2016 na futbalovom štadióne vo Vrbovom. Pre všetky generácie je pripravený zaujímavý program. Nafukovacie hrady, maľovanie na tvár, kúzelník pre deti, kopanie jedenástok o zaujímavú výhru, futbalový zápas ,, mužstva futbalových zázrakov - MUFUZA" (tím zložený z hercov, moderátorov, bývalých športovcov...), autogramiáda Ivana Jakeša, víťaza etapy na rely Dakar, ktorý predstaví aj svoju motorku, koncert Neznámich a Allana Mikušeka. Začiatok akcie je o 13.00 hod. a pripravené je bohaté občerstvenie.


 • Pridané: 24.8.2016 - 16:30 hod.

Dňa 29.  augusta, t. j. v pondelok, sa na ihrisku v Rakoviciach uskutočnia lukostrelecké preteky, so začiatkom o 10:15 hod.,  organizátorom ktorých je občianske združenie  Vres a Obec Rakovice. Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov bude o 16.00 hod, kedy bude pre deti pripravené prekvapenie – streľba z luku.


 • Pridané: 24.8.2016 - 16:30 hod.

Jednota dôchodcov Rakovice a DHZ Obce Rakovice Vás pozýva na spoločenské podujatie ,,Rakovický slížik,,, ktoré sa uskutoční dňa 27. augusta, t.j. v sobotu, v areáli miestneho pohostinstva o 16.00 hod. Súčasťou podujatia bude podávanie domácich ochutených slížov, vystúpenie speváckej skupiny Rakovičanka a zapálenie vatry zvrchovanosti.


 • Pridané: 24.8.2016 - 9:00 hod.

Dnes v čase od 9:00 do 16:00 hod Vám Hromek - Gasmont vykoná revíziu, menšie opravy a vyčistí plynové kotle značiek : Protherm, Fortherm, PkM, Modratherm, Minitherm, Atack, Leiber, Destila, Viadrus, Termogas a premeria, či neprichádza k úniku plynu na rozvode potrubia a plynových zariadení. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na telefónnom čísle 0918 587 349.


 • Pridané: 19.8.2016 - 12:10 hod.

Spoločnosť Kryštof Group SVK, a.s., Vám ponúka voľné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Piešťanoch s možným zárobkom od 570 eur v čistom za odpracovaný mesiac. V prípade záujmu o inzerovanú pozíciu kontaktujte spoločnosť telefonicky na číslach 0908 756 930, 0948 239 840. 


 • Pridané: 18.8.2016 - 15:45 hod.

Spoločnosť Kryštof Group SVK, a.s., Vám ponúka voľné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Piešťanoch s možným zárobkom od 570 eur v čistom za odpracovaný mesiac. V prípade záujmu o inzerovanú pozíciu kontaktujte spoločnosť telefonicky na číslach 0908 756 930, 0948 239 840. 


 • Pridané: 18.8.2016 - 15:45 hod.

Dňa 19.8.2016, t. j. v piatok, sa v našej obci uskutoční vývoz plastov, ktorý zabezpečuje firma Marius Pedersen. Vrecia s plastmi, zviazané špagátom, vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zvoz v skorých ranných hodinách.


 • Pridané: 18.8.2016 - 13:45 hod.

Do našej obce prišla pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov predávať výrobky firmy Falconer za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestym pohostinstvom.


 • Pridané: 18.8.2016 - 9:30 hod.

TOP - FARM Topoľnica príšla do obce pred miestne pohostinstvo zo svojej pojazdnej predajne predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú kuracie droby v mrazenom stave, kura farmárske v mrazenom stave, kuracie prsia v mrazenom stave, sliepky v mrazenom stave a kohútov v mrazenom stave, ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 17.8.2016 - 16:30 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 18.8.2016 o 9,30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávaťj: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú kuracie droby v mrazenom stave, kura farmárske v mrazenom stave, kuracie prsia v mrazenom stave, sliepky v mrazenom stave a kohútov v mrazenom stave, ďalej jalapeňo - pikantný krém a husaciu masť. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 17.8.2016 - 16:30 hod.

Spoločnosť Kryštof Group SVK, a.s., Vám ponúka voľné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Piešťanoch s možným zárobkom od 570 eur v čistom za odpracovaný mesiac. V prípade záujmu o inzerovanú pozíciu kontaktujte spoločnosť telefonicky na číslach 0908 756 930, 0948 239 840. 


 • Pridané: 17.8.2016 - 9:00 hod.

Spoločnosť Kryštof Group SVK, a.s., Vám ponúka voľné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Piešťanoch s možným zárobkom od 570 eur v čistom za odpracovaný mesiac. V prípade záujmu o inzerovanú pozíciu kontaktujte spoločnosť telefonicky na číslach 0908 756 930, 0948 239 840. 


 • Pridané: 11.8.2016 - 15:45 hod.

Pravidelne každý rok v auguste zasahuje našu atmosféru me­teo­ric­ký roj Per­zei­dy ľu­do­vo na­zý­vaný aj sl­zy svä­té­ho Vav­rin­ca. Mi­mo­riad­ne priaz­ni­vé pod­mien­ky na po­zo­ro­va­nie tohto úkazu bu­dú v tomto roku dnes v no­ci zo štvrtka na piatok. Preto pre fanúšikov pozorovania tohto úkazu, pokiaľ bude jasná obloha, vypneme dočasne dnes večer pouličné osvetlenie v čase po 22:00 hod. Radi Vás privítame na spoločnom pozorovaní nočnej oblohy na miestnom ihrisku! Odporúčame priniesť si so sebou lehátka, karimatky či deky, nakoľko bude chladné počasie. Občerstvenie individuálne.


 • Pridané: 11.8.2016 - 13,45 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa, prišla do našej obce predávať výrobky firmy Falconer. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom ihneď po vyhlásení.


 • Pridané: 8.8.2016 - 15:45 hod.

Firma z Čadce pozýva občanov na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční dňa 9.8.2016, t. j. v utorok, v kultúrnom dome vo Veselom v čase od 10:00 hod. do 17:00 hodiny. V ponuke bude široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich potrieb, kuchynských potrieb, ďalej bylinné mastičky a iný spotrebný tovar za výhodné ceny. V špeciálnej akcii bude nabíjačka tuškových batérií, sklenené kahance a náplne, diódové sviečky až 118 dňové a iný tovar.


 • Pridané: 28.7.2016 - 15:30 hod.

Dňa 29. júla, t. j. zajtra sa v našej obci uskutoční vývoz papiera, ktorý v našej obci zabezpečuje firma Marius Pedersen. 240 - litrové nádoby na papier, tzv. papiernice, vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zvoz v skorých ranných hodinách.


 • Pridané: 28.7.2016 - 15:30 hod.

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že knižnica v Rakoviciach bude dňa 30.7.2016 a 6.8.2016 zatvorená.


 • Pridané: 19.7.2016 - 16:00 hod.

Firma Plantex s.r.o. Veselé oznamuje, že v dňoch 19.7. a 21.7.2016 v čase od 20:00 hod. do 24:00 hod. bude vykonávať prípravkom citlivým na denné svetlo ošetrenie ovocných sadov vo Veselom, Rakoviciach a Borovciach. Firma Plantex sa všetkým vopred ospravedlňuje za rušenie nočného kľudu.


 • Pridané: 19.7.2016 - 14:30 hod.

Firma Plantex s.r.o. Veselé oznamuje, že v dňoch 19.7. a 21.7.2016 v čase od 20:00 hod. do 24:00 hod. bude vykonávať prípravkom citlivým na denné svetlo ošetrenie ovocných sadov vo Veselom, Rakoviciach a Borovciach. Firma Plantex sa všetkým vopred ospravedlňuje za rušenie nočného kľudu.


 • Pridané: 18.7.2016 - 15:30 hod.

Detská lekárka vo Veselom MUDr. Štefková oznamuje, že od 20.7.2016 do 22.7.2016 čerpá dovolenku. Zastupuje MUDr. Bošanská v Piešťanoch. Akékoľvek potvrdenia pre deti vydáva MUDr. Štefková len zajtra, t. j. v utorok.


 • Pridané: 11.7.2016 - 10:00 hod.

SOŠ Rakovice ponúka na predaj papriku. Predaj sa uskutočňuje v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 13:00 hod. v skleníkoch v areáli školy.


 • Pridané: 7.7.2016 - 16:00 hod.

Dňa 8. júla, t. j. zajtra sa v našej obci uskutoční vývoz plastov. Vrecia s PET fľašami a ostatnými plastmi zviazané špagátom vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zvoz v skorých ranných hodinách. Harmonogram vývozu separovaného odpadu na II. polrok 2016 bol občanom do každej domácnosti doručený do schránok. Vývozné kalendáre sú tiež zverejnené na oznamových tabuliach v obci a na internetovej stránke obce.

Ďalej upozorňujeme občanov, že zberné miesto v obci Rakovice, nachádzajúce sa v oplotenom areáli vedľa bytovky s. č. 210, býva otvorené v sobotu v čase od 8:00 do 10:00 hodiny. Zberné miesto je určené pre občanov obce Rakovice s trvalým pobytom v obci Rakovice a pre občanov užívajúcich nehnuteľnosť v obci Rakovice, ktorí platia v Obci Rakovice poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 


 • Pridané: 7.7.2016 - 10:15 hod.

Kamenárstvo Kajtár s.r.o.  z Nových Zámkov ponúka občanom nasledovné služby:

-          33% zľavu na kompletný dvojhrob alebo jednohrob spolu s pomníkom a doplnkami s dlhoročnou trvácnosťou  a kvalitnou montážou

-          Uloženie kamenného chodníka okolo hrobu

-          Rekonštrukciu starých hrobových miest

-          Predaj širokého sortimentu lampášov a váz s montážou zdarma

-          Zlátenie, striebrenie, sekanie a farbenie písma

Kamenárstvo ďalej ponúka výrazné zľavy na čistenie a impregnovanie umelého aj prírodného kameňa a taktiež ponúka služby v oblasti interiéru:

-          Kuchynské pracovné dosky, parapety, schody, krby, obklady, dlažby a mnoho iných ďalších služieb.

Kamenárstvo Kajtár Vám zhotoví  dielo už do 1 mesiaca!!!

V prípade záujmu sa dostavte dnes  na miestny cintorín medzi 13:00 - 13:45 hodinou alebo toto kamenárstvo môžete kontaktovať aj na telefónnom čísle: 0918 44 88 27.


 • Pridané: 7.7.2016 - 10:15 hod.

Pracovníčka výkupne ovocia vo Veľkých Kostoľanoch  p. Pekarovičová oznamuje, že vykupuje marhule 1 kg za cenu 5o centov. Marhule musia byť tvrdé.  Vykupuje sa denne na adrese Veľké Kostoľany, Ľudovíta Štúra č. 457, v čase od 16:00 do 19:00 hodiny.


 • Pridané: 6.7.2016 - 16:40 hod.

Pracovníčka výkupne ovocia vo Veľkých Kostoľanoch  p. Pekarovičová oznamuje, že vykupuje marhule 1 kg za cenu 5o centov. Marhule musia byť tvrdé.  Vykupuje sa denne na adrese Veľké Kostoľany, Ľudovíta Štúra č. 457, v čase od 16:00 do 19:00 hodiny.


 • Pridané: 6.7.2016 - 8:30 hod.

Našiel sa malý čierny psík čivava s červeným obojkom. Majiteľ psa si ho môže vyzdvihnúť v Borovciach na č. d. 288 u p. Andera.


 • Pridané: 30.6.2016 - 15:45 hod.

Zberné miesto v Obci Rakovice bude v sobotu dňa 2.7.2016 zatvorené.


 • Pridané: 30.6.2016 - 15:45 hod.

V dňoch 1. – 3. júla sú v našej obci hody. Pripravený je bohatý program. Časový harmonogram podujatí si môžete pozrieť na oznamových tabuliach v obci a na internetovej stránke obce.  V piatok od 17:30 hodiny sa na dvore miestneho pohostinstva uskutoční akcia „Ukončenie krúžkovej činnosti“, ktorú organizuje Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Rakovice. V piatok sa od 20:00 hodiny na miestnom ihrisku uskutoční posedenie s hudobnou skupinou OK BAND.

V sobotu od 10:00 hodiny sa na v novej kolkárni uskutoční turnaj v kolkoch o pohár Obce Rakovice registrovaných športovcov za účasti 8 družstiev.

Od 13:00 hodiny sa na miestnom ihrisku uskutoční 12. Ročník súťaže s historickou požiarnou technikou.

O 16:00 hodine sa uskutoční súťaž v kopaní jedenástok taktiež na miestnom ihrisku.

Večerná zábava začína o 20:00 hodine s hudobnou skupinou TENOR.

Nedeľa začína v Rakoviciach slávnostnou svätou omšou o 10:30 hodine v kostole svätého Cyrila a Metoda.

V popoludňajších hodinách bude kultúrny program pokračovať na miestnom ihrisku, kde sa deti môžu zabaviť v lunaparku p. Dubského.

O 16:00 hodine sú pripravené súťaže pre deti a dospelých.

o 17:00 hodine sa uskutoční kultúrno-spoločenské posedenie s Heligónkarmi.

Po všetky dni hodov je pre Vás pripravené bohaté občerstvenie.

Vážení občania, starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, dobrovoľný hasičský zbor a kolkársky oddiel TJ Rakovice Vás všetkých pozývajú na kultúrno-spoločenské a športové podujatia, ktoré pre vás vrámci hodov pripravili. Prajeme Vám príjemnú zábavu.


 • Pridané: 30.6.2016 - 10:00 hod.

Detská lekárka vo Veselom MUDr. Štefková oznamuje, že dne ordinuje len do 10:00 hod., potom zastupuje v ambulancii MUDr. Klampárovej v Piešťanoch na Pribinovej ulici do 12:00 hodiny. V pondelok 4.7.2016 čerpá dovolenku, zastupuje MUDr. Žitňanská vo Vrbovom do 12:00 hodiny.


 • Pridané: 29.6.2016 - 16:00 hod.

Stratil sa pes rasy československý vlčiak, 1/2 ročný, počúva na meno AREK. Pes je vlkošedej farby, nie je nebezpečný. Majiteľ psa prosí o nahlásenie informácií o psovi na Obecný úrad Rakovice.


 • Pridané: 29.6.2016 - 16:00 hod.

Zberné miesto v Obci Rakovice bude v sobotu dňa 2.7.2016 zatvorené.


 • Pridané: 29.6.2016 - 16:00 hod.

V dňoch 1. – 3. júla sú v našej obci hody. Pripravený je bohatý program. Časový harmonogram podujatí si môžete pozrieť na oznamových tabuliach v obci a na internetovej stránke obce.  V piatok od 17:30 hodiny sa na dvore miestneho pohostinstva uskutoční akcia „Ukončenie krúžkovej činnosti“, ktorú organizuje Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Rakovice. V piatok sa od 20,00 hodiny na miestnom ihrisku uskutoční posedenie s hudobnou skupinou OK BAND.

V sobotu od 10:00 hodiny sa na v novej kolkárni uskutoční turnaj v kolkoch o pohár Obce Rakovice registrovaných športovcov za účasti 8 družstiev.

Od 13:00 hodiny sa na miestnom ihrisku uskutoční 12. Ročník súťaže s historickou požiarnou technikou.

O 16:00 hodine sa uskutoční súťaž v kopaní jedenástok taktiež na miestnom ihrisku.

Večerná zábava začína o 20:00 hodine s hudobnou skupinou TENOR.

Nedeľa začína v Rakoviciach slávnostnou svätou omšou o 10:30 hodine v kostole svätého Cyrila a Metoda.

V popoludňajších hodinách bude kultúrny program pokračovať na miestnom ihrisku, kde sa deti môžu zabaviť v lunaparku p. Dubského.

O 16:00 hodine sú pripravené súťaže pre deti a dospelých.

o 17:00 hodine sa uskutoční kultúrno-spoločenské posedenie s Heligónkarmi.

Po všetky dni hodov je pre Vás pripravené bohaté občerstvenie.

Vážení občania, starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, dobrovoľný hasičský zbor a kolkársky oddiel TJ Rakovice Vás všetkých pozývajú na kultúrno-spoločenské a športové podujatia, ktoré pre vás vrámci hodov pripravili. Prajeme Vám príjemnú zábavu.


 • Pridané: 29.6.2016 - 9:00 hod.

Kominárstvo ORS bude dnes vykonávať v našej obci revízie a čistenie komínov na tuhé a plynné palivo, cena za 1 komín je 10 eur. Podľa zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť je každý vlastník nehnuteľnosti povinný si dať skontrolovať komín 1x ročne kominárom, ktorý vydá potvrdenie o revízii a čistení komína. Totopotvrdenie slúži ako doklada pre poisťovňu a požiarnikov.


 • Pridané: 28.6.2016 - 16,00 hod.

Firma Florist Art, Rakovice 107, má pre vás pripravené drobné kvetinové dekorácie pre pani učiteľky a krásne kvetinové čelenky pre mladé slečny. Predaj sa uskutoční v strede od 10:00 hod. po celý deň.


 • Pridané: 24.6.2016 - 9,00 hod.

Obec Rakovice a Priatelia Zeme Slovensko pozývajú občanov na praktickú prednášku v rámci projektu „Domáce kompostovanie“, ktorá sa uskutoční dnes o 17:30 hodine v jedálni strednej odbornej školy v Rakoviciach. V súvislosti s novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. sú občania povinní separovať biologicky rozložiteľný odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Obec Rakovice zakúpila kompostéry, ktoré budú občanom do domácností bezplatne poskytnuté. Vážení spoluobčania, ak Vám záleží na zlepšení životného prostredia v našej obci, žiadame Vás, aby ste zodpovedne pristúpili k tomuto projektu a zúčastnili sa prednášky. Účastníkom prednášky bude prednostne pridelený kompostér.


 • Pridané: 24.6.2016 - 9,00 hod.

Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Rakovice poriada dnes v čase od 9 do 12 hodiny pre deti materských škôl akciu „Z rozprávky do rozprávky“.  Mamičky s deťmi do 6 rokov môžu taktiež prísť medzi rozprávkové postavičky do parku strednej odbornej školy v Rakoviciach dnes  do 12 hodiny.


 • Pridané: 23.6.2016 - 15,50 hod.

Obec Rakovice a Priatelia Zeme Slovensko pozývajú občanov na praktickú prednášku v rámci projektu „Domáce kompostovanie“, ktorá sa uskutoční dňa 24.6.2016, t. j. v piatok o 17:30 hodine v jedálni strednej odbornej školy v Rakoviciach. V súvislosti s novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. sú občania povinní separovať biologicky rozložiteľný odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Obec Rakovice zakúpila kompostéry, ktoré budú občanom do domácností bezplatne poskytnuté. Vážení spoluobčania, ak Vám záleží na zlepšení životného prostredia v našej obci, žiadame Vás, aby ste zodpovedne pristúpili k tomuto projektu a zúčastnili sa prednášky. Účastníkom prednášky bude prednostne pridelený kompostér.


 • Pridané: 23.6.2016 - 13,30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa, prišla do našej obce predávať výrobky firmy Falconer. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom ihneď po vyhlásení.


 • Pridané: 23.6.2016 - 9,30 hod.

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo zo svojej pojazdnej predajne predávaťj: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty. V akcii majú jalapeňo - pikantný krém, husaciu masť, kura farmárske v mrazenom stave, kuracie srdcia, žalúdky a krky v mrazenom stave a kura premium v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 22.6.2016 - 16,45 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 23.6.2016 o 9,30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude predávaťj: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty. V akcii majú jalapeňo - pikantný krém, husaciu masť, kura farmárske v mrazenom stave, kuracie srdcia, žalúdky a krky v mrazenom stave a kura premium v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 22.6.2016 - 16,45 hod.

Obec Rakovice a Priatelia Zeme Slovensko pozývajú občanov na praktickú prednášku v rámci projektu „Domáce kompostovanie“, ktorá sa uskutoční dňa 24.6.2016, t. j. v piatok o 17:30 hodine v jedálni strednej odbornej školy v Rakoviciach. V súvislosti s novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. sú občania povinní separovať biologicky rozložiteľný odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Obec Rakovice zakúpila kompostéry, ktoré budú občanom do domácností bezplatne poskytnuté. Vážení spoluobčania, ak Vám záleží na zlepšení životného prostredia v našej obci, žiadame Vás, aby ste zodpovedne pristúpili k tomuto projektu a zúčastnili sa prednášky. Účastníkom prednášky bude prednostne pridelený kompostér.


 • Pridané: 15.6.2016 - 17,00 hod.

Prášková lakovňa s prevádzkou v Maduniciach prííjme do trvalého pomeru lakýrnikov a operátorov výroby. Spoločnosť sa zaoberá povrchovou úpravou kovov. Pracuje sa na 2 a 3 smennú prevádzku. Kritériá prijatia: Samostatnosť a manuálna zručnosť. Prax je vítaná, ale nie nutná. Pracovníka si firma zaučí. Bližšie informácie Vám poskytne firma Qkomaxit na t. č. 033 / 7301721 alebo osobne na prevádzke spoločnosti v Maduniciach na Družstevnej ulici č. 12 pri vodnej elektrárni.


 • Pridané: 13.6.2016 - 16,10 hod.

Firma z Čadce pozýva občanov na predajnú akciu, ktorá sa koná dňa 14.6.2016, t. j. v utorok, v kultúrnom dome vo Veselom v čase od 10:00 do 17:00 hod. V ponuke majú široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich potrieb, kuchjynských potrieb, bylinné mastičky a iný spotrebný tovar za výhodné ceny. Ponúkajú tiež kahance, náplne do kahancov, diódových sviečok na cintorín a umelé kvety za akciové ceny.


 • Pridané: 13.6.2016 - 16,10 hod.

Západoslovenská Distribučná, a.s., Bratislava oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude časť Obce Rakovice od čísla 140 po číslo 233, to znamená posledná ulička v novej časti obce, bez dodávky elektriny dňa 14. júna, t. j. zajtra, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hodiny. Oznam o prerušení dodávky je zverejnený aj na oznamovej tabuli  pri bytovke č. 115, na autobusovej zastávke a na internetovej stránke obce.


 • Pridané: 10.6.2016 - 11,00 hod.

Západoslovenská Distribučná, a.s., Bratislava oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude časť Obce Rakovice od čísla 140 po číslo 233, to znamená posledná ulička v novej časti obce, bez dodávky elektriny dňa 14. júna, t. j. v utorok, na budúci týždeň, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hodiny. Oznam o prerušení dodávky je zverejnený aj na oznamovej tabuli  pri bytovke č. 115, na autobusovej zastávke a na internetovej stránke obce.


 • Pridané: 10.6.2016 - 11,00 hod.

Veterinárny lekár pán doktor Peter Glinda oznamuje občanom, že dňa 11. júna 2016 , t. j. v sobotu, bude očkovať psov. Očkovanie sa uskutoční v sobotu od  8,00 hodiny pred obecným úradom  a od  9,00 hodiny na ihrisku. Poplatok za vakcináciu je 5,- eur. Je potrebné si priniesť so sebou očkovací preukaz psa.


 • Pridané: 9.6.2016 - 16,10 hod.

Západoslovenská Distribučná, a.s., Bratislava oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude časť Obce Rakovice od čísla 140 po číslo 233, to znamená posledná ulička v novej časti obce, bez dodávky elektriny dňa 14. júna, t. j. v utorok, na budúci týždeň, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hodiny. Oznam o prerušení dodávky je zverejnený aj na oznamovej tabuli  pri bytovke č. 115, na autobusovej zastávke a na internetovej stránke obce.


 • Pridané: 9.6.2016 - 16,10 hod.

Veterinárny lekár pán doktor Peter Glinda oznamuje občanom, že dňa 11. júna 2016 , t. j. v sobotu, bude očkovať psov. Očkovanie sa uskutoční v sobotu od  8,00 hodiny pred obecným úradom  a od  9,00 hodiny na ihrisku. Poplatok za vakcináciu je 5,- eur. Je potrebné si priniesť so sebou očkovací preukaz psa.


 • Pridané: 9.6.2016 - 16,10 hod.

Dňa 10. júna, t. j. zajtra,  sa o 12,00 hodine uskutoční hlasitá skúška sirén dvojminútovým stálym tónom. Na začiatku budeme počuť zvukové slovné upozornenie  POZOR SKÚŠKA SIRÉN, potom bude nasledovať dvoj minútový stály tón sirén a po ňom znova zvukové upozornenie  KONIEC SKÚŠKY SIRÉN.


 • Pridané: 9.6.2016 - 10,30 hod.

Veterinárny lekár pán doktor Peter Glinda oznamuje občanom, že dňa 11. júna 2016 , t. j. v sobotu, bude očkovať psov. Očkovanie sa uskutoční v sobotu od  8,00 hodiny pred obecným úradom  a od  9,00 hodiny na ihrisku. Poplatok za vakcináciu je 5,- eur. Je potrebné si priniesť so sebou očkovací preukaz psa.


 • Pridané: 9.6.2016 - 10,30 hod.

Dňa 10. júna, t. j. zajtra,  sa o 12,00 hodine uskutoční hlasitá skúška systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva Atómových elektrární Jaslovské Bohunice rozozvučaním elektronických poplachových sirén dvojminútovým stálym tónom sirén. Na začiatku budeme počuť zvukové slovné upozornenie  POZOR SKÚŠKA SIRÉN, potom bude nasledovať dvoj minútový stály tón sirén a po ňom znova zvukové upozornenie  KONIEC SKÚŠKY SIRÉN.


 • Pridané: 9.6.2016 - 9,30 hod.

TOP - FARM Topoľnica príšla do obce pred miestne pohostinstvo zo svojej pojazdnej predajne bude predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky. V akcii majú jalapeňo - pikantný krém, husaciu masť, kuracie srdcia, žalúdky, krky, kura farmárske v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 8.6.2016 - 17,00 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 9.6.2016 o 9,30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude ponúkať na predaj: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty. V akcii majú jalapeňo - pikantný krém, husaciu masť, kura farmárske v mrazenom stave, kačacie sadlo v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 8.6.2016 - 17,00 hod.

Západoslovenská Distribučná, a.s., Bratislava oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude časť Obce Rakovice od čísla 140 po číslo 233, to znamená posledná ulička v novej časti obce, bez dodávky elektriny dňa 14. júna, t. j. v utorok, na budúci týždeň, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hodiny. Oznam o prerušení dodávky je zverejnený aj na oznamovej tabuli  pri bytovke č. 115, na autobusovej zastávke a na internetovej stránke obce.


 • Pridané: 2.6.2016 - 15,45 hod.

Dnes, v čase od 17:00 hod. budú zamestnanci Slovenskej pošty, a.s. odpisovať plyn v našej obci. Žiadame občanov o sprístupnenie plynomerov.


 • Pridané: 2.6.2016 - 15,45 hod.

Poľovnícke združenie Dolinka Veselé pozýva občanov na Verejné strelecké preteky v streľbe na asfaltové terče v disciplíne TRAP na strelnici v športovom areáli vo Veselom, ktoré sa uskutočnia v sobotu dňa 4.6.2016. Preteky sa uskutočnia od 11:00 do 18:00 hodiny. Od 8:00 do 10:30 hodiny budú kontrolné streľby členov Obvodnej poľovníckej komory Piešťany. Preteky sa budú konať za každého počasia. Zabezpečené je bohaté občerstvenie, srnčí guľáš, pečený diviak, pstruh a hodnotné ceny v tombole. Po ukončení preteku sa uskutoční tanečná zábava. Srdečne Vás všetkých pozývame.


 • Pridané: 1.6.2016 - 16,45 hod.

Poľovnícke združenie Dolinka Veselé pozýva občanov na Verejné strelecké preteky v streľbe na asfaltové terče v disciplíne TRAP na strelnici v športovom areáli vo Veselom, ktoré sa uskutočnia v sobotu dňa 4.6.2016. Preteky sa uskutočnia od 11:00 do 18:00 hodiny. Od 8:00 do 10:30 hodiny budú kontrolné streľby členov Obvodnej poľovníckej komory Piešťany. Preteky sa budú konať za každého počasia. Zabezpečené je bohaté občerstvenie, srnčí guľáš, pečený diviak, pstruh a hodnotné ceny v tombole. Po ukončení preteku sa uskutoční tanečná zábava. Srdečne Vás všetkých pozývame.


 • Pridané: 26.5.2016 - 16,00 hod.

Dňa 27.5.2016, t. j. v piatok sa v našej obci uskutoční vývoz pet fliaš a ostatných plastov. Vrecia je potrebné zviazať špagátom a vyložiť pred svoje domy už o 6:00 hodine ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zvoz separovaného odpadu vykonáva zberová spoločnosť v skorých ranných hodinách. Žiadame občanov o dôkladné separovanie odpadu a vykladanie len plných vriec s plastmi.


 • Pridané: 26.5.2016 - 16,00 hod.

Starosta obce Rakovice a Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach pozýva všetky deti na oslavy Medzinárodného dňa detí, ktoré sa v našej obci uskutočnia dňa 29. mája, t. j. v nedeľu,  o 15:00 hodine na dvore miestneho pohostinstva. Pripravené sú rôzne súťaže pre deti s animátormi, maľovanie na tvár.

Počas tohto podujatia bude prebiehať súťaž vo varení guľášu jednotlivých družstiev.  Pripravené je občerstvenie a ochutnávka guľášu.

Srdečne Vás všetkých pozývame!


 • Pridané: 26.5.2016 - 13,30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať výrobky firmy Falconer. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom ihneď po vyhlásení.


 • Pridané: 26.5.2016 - 9,30 hod.

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo zo svojej pojazdnej predajne predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty. V akcii majú jalapeňo - pikantný krém, husaciu masť, kura farmárske v mrazenom stave, kačacie sadlo v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 25.5.2016 - 16,30 hod.

Starosta obce Rakovice a Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach pozýva všetky deti na oslavy Medzinárodného dňa detí, ktoré sa v našej obci uskutočnia dňa 29. mája, t. j. v nedeľu,  o 15,00 hodine na dvore miestneho pohostinstva. Pripravené sú rôzne súťaže pre deti s animátormi, maľovanie na tvár.

Počas tohto podujatia bude prebiehať súťaž vo varení guľášu jednotlivých družstiev.  Pripravené je občerstvenie a ochutnávka guľášu.

Srdečne Vás všetkých pozývame!


 • Pridané: 25.5.2016 - 16,30 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 16.5.2016 o 9,30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude ponúkať na predaj: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty. V akcii majú jalapeňo - pikantný krém, husaciu masť, kura farmárske v mrazenom stave, kačacie sadlo v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 20.5.2016 - 16,30 hod.

S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 19.5.2016 zomrela obyvateľka našej obce pani Paulína Kubíková vo veku nedožitých 81 rokov. Svätá omša za zosnulú bude v sobotu o 16:00 hod. v kostole v Rakoviciach. Po svätej omši budú pohrebné obrady pokračovať na cintoríne v Rakoviciach. Česť jej pamiatke.


 • Pridané: 16.5.2016 - 16,00 hod.

Oznam Zápodoslovenskej energetiky: V období od 16.5.2016 do 20.5.2016 v čase od 10:00 do 18:00 hod. budú v našej obci pracovať pracovníci Západoslovenskej energetiky. Náplňou ich práce je riešenie optimalizácie dodávky energií a nákladov na domácnosť. pracovníci nevyberajú žiadne poplatky a sú riadne poverení vykonávať túto činnosť. Pracovníci Západoslovenskej energetiyk budú riadne označení pracovným preukazom. Ak uvažujete nad fotovoltickými panelmi, solárnymi kolektormi alebo tepelným čerpadlom pre Váš dom s využitím finančnýho príspevku, poradia Vám a vybavia všetko za Vás. V prípade záujmu o finančný príspevok kontaktujte pracovníka Západoslovenskej energetiky na čísle 0850 70 07 70. 


 • Pridané: 11.5.2016 - 17,00 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 12.5.2016 o 9,30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude ponúkať na predaj: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty. V akcii majú jalapeňo - pikantný krém, husaciu masť, kura farmárske v mrazenom stave, kačacie sadlo v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 11.5.2016 - 17,00 hod.

Zberné miesto v Obci Rakovice, ktoré sa nachádza v areáli bývalého parkoviska kamiónov p. Hochela vedľa bytovky s.č. 210, bude od soboty 14. mája otvorené pre občanov v zmenenom čase od 8:00 hodiny do 10:00 hodiny.


 • Pridané: 11.5.2016 - 17,00 hod.

Oznamujeme občanom, že od 16. mája 2016, t. z. budúci týždeň v pondelok, kedy sa uskutoční zber komunálneho odpadu v Obci Rakovice,  je potrebné mať na smetných nádobách na komunálny odpad nalepenú nálepku na vývoz komunálneho odpadu na rok 2016. Smetné nádoby, ktoré nebudú mať nalepené nové nálepky, nebudú firmou Marius Pedersen vyvážané.  Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú uhradené poplatky za odpady na rok 2016, aby tak urobili v najbližšom čase a po zaplatení si môžu prísť prevziať nálepky na Obecný úrad v Rakoviciach v úradných hodinách.


 • Pridané 11.5.2016 o 17,00 hod.

Obecný úrad v Rakoviciáach bude zajtra, t. j. vo štvrtok otvorený od 8,00 hod. do 12,30 hodiny


 • Pridané: 9.5.2016 - 15,30 hod.

Zberné miesto v Obci Rakovice, ktoré sa nachádza v areáli bývalého parkoviska kamiónov p. Hochela vedľa bytovky s.č. 210, bude od soboty 14. mája otvorené pre občanov v zmenenom čase od 8:00 hodiny do 10:00 hodiny.


 • Pridané: 9.5.2016 - 15,30 hod.

Oznamujeme občanom, že od 16. mája 2016, t. z. budúci týždeň v pondelok, kedy sa uskutoční zber komunálneho odpadu v Obci Rakovice,  je potrebné mať na smetných nádobách na komunálny odpad nalepenú nálepku na vývoz komunálneho odpadu na rok 2016. Smetné nádoby, ktoré nebudú mať nalepené nové nálepky, nebudú firmou Marius Pedersen vyvážané.  Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú uhradené poplatky za odpady na rok 2016, aby tak urobili v najbližšom čase a po zaplatení si môžu prísť prevziať nálepky na Obecný úrad v Rakoviciach v úradných hodinách.


 • Pridané: 6.5.2016 - 11,30 hod.

V sobotu po celý deň si môžete prísť vybrať aranžmány zo živých i umelých kvetov ku dňu matiek a urobiť radosť svojim mamičkám. Nájdete nás na adrese Rakovice 107 oproti pohostinstvu p. Búša.


 • Pridané: 6.5.2016 - 11,30 hod.

Starosta obce Rakovice, Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach a Základná škola s materskou školou v Rakoviciach pozývajú všetky mamičky a babičky, ale i ostatných občanov na oslavy dňa matiek, ktoré sa uskutočnia v nedeľu  8. mája o 14,00 hodine v telocvični základnej školy v Rakoviciach. V kultúrnom programe vystúpia deti z materskej školy a základnej školy v Rakoviciach.


 • Pridané: 5.5.2016 - 15,50 hod.

Dňa 6. mája, t. j. zajtra,  sa v našej obci uskutoční zber papiera. 240 litrové nádoby na papier, tzv. papiernice, je potrebné vyložiť pred svoje domy včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zvoz sa uskutočňuje v skorých ranných hodinách.


 • Pridané: 5.5.2016 - 15,50 hod.

Starosta obce Rakovice, Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach a Základná škola s materskou školou v Rakoviciach pozývajú všetky mamičky a babičky, ale i ostatných občanov na oslavy dňa matiek, ktoré sa uskutočnia v nedeľu  8. mája o 14,00 hodine v telocvični základnej školy v Rakoviciach. V kultúrnom programe vystúpia deti z materskej školy a základnej školy v Rakoviciach.


 • Pridané: 5.5.2016 - 14,00 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať výrobky firmy Falconer. V akciovej ponuke majú kuracie prsia a syr Eidam. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 29.4.2016 - 11,45 hod.

Základná škola s materskou školou Rakovice oznamuje, že od 2. mája do 13.mája 2016 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017. Prihlášy si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole v čase jej prevádzky.


 • Pridané: 29.4.2016 - 10,30 hod.

Firma AULERIA zavítala do našej obce a ponúka občanom nasledovné služby:

- čistenie peria

- výroba paplónov a vankúšov, ktoré Vám ušijú vo všetkých veľkostiach a na počkanie

Taktiež Vám ponúkajú aj novú sypkovinu s potlačou peria- Čistiareň je v bielom nákladnom aute a nachádza sa pred Obecný úradom v Rakoviciach, kde Vám bude ponúkať svoje služby dnes do 16:00 hod. Firma Vám taktiež poskytne dovoz aj odvoz perín, paplónov a vankúšov zdarma.

Bližšie informácie získate na t.č. 0944 565 787, 0949 813 787.


 • Pridané: 29.4.2016 - 10,30 hod.

Centrum voľného času pri Základnej škole s materskou školou v Rakoviciach, Obec Rakovice a Dobrovoľný hasičský zbor v Rakoviciach Vás pozývajú na kultúrno-spoločenské podujatie  ZLET ČARODEJNÍC, ktorý sa uskutoční dňa  30.apríla 2016, t.j. v sobotu. Zlet čarodeníc začína o 16,00 hodine v areáli miestneho pohostinstva v  Rakoviciach. Súčasťou tohto podujatia bude stavanie mája, ktoré sa uskutoční o 18,00 hodine na priestranstve pri soche sv. Cyrila a Metoda.

Pripravené je posedenie pri hudbe a občerstvenie.

 • Pridané: 28.4.2016 - 16,00 hod.

Firma AULERIA zavítala do našej obce a ponúka občanom nasledovné služby:

- čistenie peria

- výroba paplónov a vankúšov, ktoré Vám ušijú vo všetkých veľkostiach a na počkanie

Taktiež Vám ponúkajú aj novú sypkovinu s potlačou peria- Čistiareň je v bielom nákladnom aute a nachádza sa pred Obecný úradom v Rakoviciach, kde Vám bude ponúkať svoje služby dnes do 19:00 hod. a zajtra od 8:00 hod. do 16:00 hod. Firma Vám taktiež poskytne dovoz aj odvoz perín, paplónov a vankúšov zdarma.

Bližšie informácie získate na t.č. 0944 565 787, 0949 813 787.


 • Pridané: 28.4.2016 - 16,00 hod.

Centrum voľného času pri Základnej škole s materskou školou v Rakoviciach, Obec Rakovice a Dobrovoľný hasičský zbor v Rakoviciach Vás pozývajú na kultúrno-spoločenské podujatie  ZLET ČARODEJNÍC, ktorý sa uskutoční dňa  30.apríla 2016, t.j. v sobotu. Zlet čarodeníc začína o 16,00 hodine v areáli miestneho pohostinstva v  Rakoviciach. Súčasťou tohto podujatia bude stavanie mája, ktoré sa uskutoční o 18,00 hodine na priestranstve pri soche sv. Cyrila a Metoda.

Pripravené je posedenie pri hudbe a občerstvenie.


 • Pridané: 28.4.2016 - 13,30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať výrobky firmy Falconer. V akciovej ponuke majú kuracie prsia a syr Eidam. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 28.4.2016 - 9,30 hod.

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo zo svojej pojazdnej predajne predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty. V akcii majú jalapeňo - pikantný krém, husaciu masť, kura farmárske v mrazenom stave, kačacie sadlo v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 27.4.2016 - 17,00 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 28.4.2016 o 9,30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude ponúkať na predaj: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty. V akcii majú jalapeňo - pikantný krém, husaciu masť, kura farmárske v mrazenom stave, kačacie sadlo v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 27.4.2016 - 17,00 hod.

Firma AULERIA zavítala do našej obce a ponúka občanom nasledovné služby:

- čistenie peria

- výroba paplónov a vankúšov, ktoré Vám ušijú vo všetkých veľkostiach a na počkanie

Taktiež Vám ponúkajú aj novú sypkovinu s potlačou peria- Čistiareň je v bielom nákladnom aute a nachádza sa pred Obecný úradom v Rakoviciach, kde Vám bude ponúkať svoje služby dnes do 19:00 hod. a zajtra od 8:00 hod. do 19:00 hod. Firma Vám taktiež poskytne dovoz aj odvoz perín, paplónov a vankúšov zdarma.

Bližšie informácie získate na t.č. 0944 565 787, 0949 813 787.


 • Pridané: 25.4.2016 - 16,30 hod.

Oznam firmy Plantex Veselé o protimrazových opatreniach: Firma Plantex k ochrane svojej úrody použije v prípade nutnosti v blízkosti obce zahrievanie ohňom, prípadne vrtulníky. Vopred sa firma ospravedlňuje obyvateľom v prípade zvýšenej hlučnosti či zadymenia. Firma odporúča aj občanom prijať opatrenia v záhradách, hlavne pri marhuliach a broskyniach. 


 • Pridané: 25.4.2016 - 16,30 hod.

Na základe informácii Policajného zboru  upozorňujeme občanov na výskyt bielej dodávky a mužov, ktoríl lákajú deti na sladkosti do auta. Žiadame rodičov  o zvýšenú opatrnosť, je potrebné vystríhať deti pred možným nebezpečenstvom únosu. Bolo by potrebné zabezpečiť, aby deti nechodili po verejných priestranstvách samé, ale vždy aspoň vo dvojici alebo v skupinkách. V prípade potreby je treba ihneď volať políciu.


 • Pridané: 25.4.2016 - 16,30 hod.

Informujeme občanov, že o dostupnosti služieb spoločnosti Lombard. Lombard je rýdzo slovenská firma so 16 ročnou tradíciou na trhu a s jasnou históriou. 

Lombard ponúka: - stabilné internetové pripojenie už od 6,66 eur mesačne, rýchlosť pripojenia až od 20 mega - bitov za sekundu,

- možnosť sledovania televízie na tablete, mobilnom telefóne, počítači, notebooku či televízii s možnosťou archívu a nahrávok.

Pir odporučení nového zákazníka so záväzkom 24 mesiacov získava zákazník, ktorý ho odporučil, mesiac internetu zadarmo.

Informácie nájdete na e-mailovej adrese: info@lombard.sk, na telefónnom čísle 033/3211666, alebo na www.lombard.sk


 • Pridané: 21.4.2016 - 16,30 hod.

Oznam polície: Upozorňujeme rodičov detí na ostražitosť, nakoľko v susednej obci Trebatice takmer došlo k únosu dieťaťa. Pri pokuse mala figuorvať biela dodávka. Podobný prípad sa stal aj na východe Slovenska.


 • Pridané: 20.4.2016 - 16,30 hod.

S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 18.4.2016 zomrel obyvateľ našej obce pán Karol Drobný vo veku 80 rokov. Svätá omša za zosnulého bude vo štvrtok 21.4.2016 o 15:00 hodine. Po svätej omši budú pohrebné obrady pokračovať na cintoríne v Rakoviciach.


 • Pridané: 20.4.2016 - 16,00 hod.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Rakovice oznamuje občanom, že otvorenie izbičky starej mamy v materskej škole v Rakoviciach, ktoré sa malo uskutočniť vo štvrtok 21.4.2016 sa odkladá na piatok 22.4.2016 o 15,30 hodine.


 • Pridané: 19.4.2016 - 16,00 hod.

S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 18.4.2016 zomrel obyvateľ našej obce pán Karol Drobný vo veku 80 rokov. Svätá omša za zosnulého bude vo štvrtok 21.4.2016 o 15:00 hodine. Po svätej omši budú pohrebné obrady pokračovať na cintoríne v Rakoviciach. Príbuzní a priatelia pána Drobného oznamujú, že spoločné motlidby za zosnulého začíňajú dnes o 17:00 hod. v kostole v Rakoviciach.


 • Pridané: 19.4.2016 - 15,50 hod.

Firma P&P IMPORT Trenčín príde dne pred miestne pohostinstvo v čase od 16,10 hod. do 16,25 hod. vykupovať papier. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach, balíky nesmú obsahovať kartóny, z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.


 • Pridané: 14.4.2016 - 16,00 hod.

Firma P&P IMPORT Trenčín príde pred miestne pohostinstvo dňa 19.4.2016 v čase od 16,10 hod. do 16,25 hod. vykupovať papier. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach, balíky nesmú obsahovať kartóny, z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.


 • Pridané: 14.4.2016 - 16,00 hod.

Liga proti rakovine, pobočka Piešťany, organizuje každoročne DEŇ  NARCISOV. Tento rok  sa uskutoční v piatok 15. apríla 2016 v čase od 7.45 do 11.00 hod. na území obce Rakovice a v jednotlivých školách v Rakoviciach. Poverení dobrovoľníci budú zbierať finančné príspevky v škole, budú chodiť s pokladničkou po obci a v čase od 9,30 hodiny do 10,00 hodiny sa budú nachádzať pred pizzériou v Rakoviciach.

Ide o verejnú zbierku, príspevok na zbierku je dobrovoľný. Upozorňujeme, že každý zbierajúci dobrovoľník bude mať zapečatenú pokladničku, riadne označenie s identifikačným číslom a povolenie. Zbiera sa len do originálnej pokladničky ligy proti rakovine.

Každý Váš dar, poskytnutý Lige proti rakovine, prispeje k boju proti zákernej chorobe, ktorá sa stáva jedným z najzávažnejších zdravotných problémov sveta, Slovensko nevynímajúc.

Ďakujeme a veríme v náš spoločný úspech!


 • Pridané: 14.4.2016 - 16,00 hod.

Obec Rakovice vyrubila rozhodnutím dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady na rok 2016. Uvedené rozhodnutia si môžu občania prísť prevziať na obecný úrad Rakovice v čase úradných hodín. Spolu s prevzatím rozhodnutia je možné tieto dane a poplatky na obecnom úrade aj uhradiť, ďalej je možné dane a poplatky uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Po úhrade poplatku za komunálny odpad bude občanom vydaná známka na smetnú nádobu na rok 2016, ktorú je potrebné mať na nádobe nalepenú do 16. mája 2016.


 • Pridané: 14.4.2016 - 16,00 hod.

V piatok 15.4.2016 sa v našej obci uskutoční vývoz PET fliaš a ostatných plastov. Vrecia zviazané špagátom vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko odvoz vriec sa uskutočňuje v skorých ranných hodinách.


 • Pridané: 14.4.2016 - 13,30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať výrobky firmy Falconer. V akciovej ponuke majú kuracie prsia a syr Eidam. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 14.4.2016 - 9,30 hod.

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce pred miestne pohostinstvo zo svojej pojazdnej predajne predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty. V akcii majú jalapeňo - pikantný krém, husaciu masť, kura farmárske v mrazenom stave, kačacie sadlo v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 13.4.2016 - 16,45 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 14.4.2016 o 9,30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude ponúkať na predaj: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty. V akcii majú jalapeňo - pikantný krém, husaciu masť, kura farmárske v mrazenom stave, kačacie sadlo v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 13.4.2016 - 16,45 hod.

Obec Rakovice vyrubila rozhodnutím dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady na rok 2016. Uvedené rozhodnutia si môžu občania prísť prevziať na obecný úrad Rakovice v čase úradných hodín. Spolu s prevzatím rozhodnutia je možné tieto dane a poplatky na obecnom úrade aj uhradiť, ďalej je možné dane a poplatky uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Po úhrade poplatku za komunálny odpad bude občanom vydaná známka na smetnú nádobu na rok 2016, ktorú je potrebné mať na nádobe nalepenú do 16. mája 2016.

Obecný úrad Rakovice je otvorený vo štvrtok, t. j. zajtra v čase od 8 – 12 a od 13 do 16 hodiny. V piatok je obecný úrad otvorený od 8 do 12 hodiny.


 • Pridané: 13.4.2016 - 16,45 hod.

Liga proti rakovine, pobočka Piešťany, organizuje každoročne DEŇ  NARCISOV. Tento rok  sa uskutoční v piatok 15. apríla 2016 v čase od 7.45 do 11.00 hod. na území obce Rakovice a v jednotlivých školách v Rakoviciach. Poverení dobrovoľníci budú zbierať finančné príspevky v škole, budú chodiť s pokladničkou po obci a v čase od 9,30 hodiny do 10,00 hodiny sa budú nachádzať pred pizzériou v Rakoviciach.

Ide o verejnú zbierku, príspevok na zbierku je dobrovoľný. Upozorňujeme, že každý zbierajúci dobrovoľník bude mať zapečatenú pokladničku, riadne označenie s identifikačným číslom a povolenie. Zbiera sa len do originálnej pokladničky ligy proti rakovine.

Každý Váš dar, poskytnutý Lige proti rakovine, prispeje k boju proti zákernej chorobe, ktorá sa stáva jedným z najzávažnejších zdravotných problémov sveta, Slovensko nevynímajúc.

Ďakujeme a veríme v náš spoločný úspech!


 • Pridané: 12.4.2016 - 16,20 hod.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Rakovice  pre nový školský rok 2016/2017 sa uskutoční dňa   13.  apríla 2016 v priestoroch základnej školy v čase od 15,00 hod.

      Je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa (stačí fotokópia), občiansky preukaz zákonného zástupcu a 15,- € na pomôcky, ktoré zakúpi škola. Na zápis privedie zákonný zástupca dieťa, ktoré k 31.8.2016 dovŕši 6 rokov. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku.


 • Pridané: 11.4.2016 - 8,30 hod.

Oznamujeme občanom, že sa našiel zakrslý králik - baranček bielej farby. Informácie poskytneme na Obecnom úrade v Rakoviciach.


 • Pridané: 4.4.2016 - 16,20 hod.

Obec Rakovice oznamuje občanom, že jarné upratovanie sa v našej obci uskutoční od 6. apríla  do  11. apríla  2016.

 Od stredy 6. apríla sa začnú drviť konáre a haluzovina priamo pred domami občanov.

Žiadame občanov, aby nemiešali spolu biologický odpad a haluzovinu z dôvodu lepšej manipulácie pri drvení.

Odvoz biologického odpadu sa uskutoční v sobotu len v doobedňajších hodinách, kedy si občania môžu pred svoje nehnuteľnosti biologický odpad vyložiť a pomôcť pri jeho nakladaní na vlečku traktora.

Po zdrvení konárov a odvezení biologického odpadu sú občania povinní upratať a pozametať verejné priestranstvo, na ktorom mali biologický odpad zo svojich záhrad a pozemkov uložený.

Veľkokapacitné kontajnery už nebudú rozmiestnené po obci.

Separovaný odpad, drobný stavebný odpad a objemný odpad môžu občania priviesť na zberné miesto v obci, ktoré sa nachádza vedľa bytovky s. č. 210 ( je to bývalé parkovisko kamiónov p. Hochela). Zberné miesto je otvorené každú sobotu v čase od 9:00 hod. do 11:00 hodiny.


 • Pridané: 30.3.2016 - 16,45 hod.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Rakovice  pre nový školský rok 2016/2017 sa uskutoční dňa   13.  apríla 2016 v priestoroch základnej školy v čase od 15,00 hod.

      Je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa (stačí fotokópia), občiansky preukaz zákonného zástupcu a 15,- € na pomôcky, ktoré zakúpi škola. Na zápis privedie zákonný zástupca dieťa, ktoré k 31.8.2016 dovŕši 6 rokov. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku.


 • Pridané: 30.3.2016 - 16,45 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 31.3.2016 o 9,30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude ponúkať na predaj: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty. V akcii majú kačacie chrbty a kačacie krídla. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 30.3.2016 - 16,45 hod.

Dňa 1. apríla, t. j. v piatok,  sa v našej obci uskutoční zber  nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad však občania nebudú nosiť na dvor obecného úradu, ale na zberné miesto pri bytovke č. 210, na bývalé parkovisko kamiónov p. Hochela.

Zberné miesto bude v piatok 1.apríla otvorené v čase od 8:00 hod. do 18:hod. V sobotu môžete priniesť nebezpečný odpad na zberné miesto od 7:30 do 9:00 hod.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory, mikrovlnky, práčky, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.


 • Pridané: 23.3.2016 - 16,30 hod.

Detská lekárka vo Veselom MUDr. Štefková oznamuje, že od 24.3. do 29.3.2016 má dovolenku, zastupuje MUDr. Bošanská v Piešťanoch.


 • Pridané: 23.3.2016 - 16,30 hod.

Obecný úrad v Rakoviciach bude dňa 24.3., t. j. zajtra, z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.


 • Pridané: 23.3.2016 - 16,30 hod.

V Piatok 25.marca sa v našej obci uskutoční vývoz papiera, ktorý uskutočňuje firma Marius Pedersen Piešťany. 240 litrové nádoby na papier, tzv. papiernice, vyložte pred svoje domy v piatok včas ráno, prípadne vo  štvrtok večer,  nakoľko zvoz odpadu sa uskutočňuje v skorých ranných hodinách.


 • Pridané: 23.3.2016 - 16,30 hod.

Dňa 26. marca, t. j. v sobotu,  nebude zberné miesto pri bytovke č. 210 prístupné pre občanov.


 • Pridané: 23.3.2016 - 16,30 hod.

Na budúci týždeň v piatok 1. apríla  sa v našej obci uskutoční zber  nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad však občania nebudú nosiť na dvor obecného úradu, ale na zberné miesto pri bytovke č. 210, na bývalé parkovisko kamiónov p. Hochela.

Zberné miesto bude v piatok 1.apríla otvorené v čase od 8:00 hod. do 18:hod. V sobotu môžete priniesť nebezpečný odpad na zberné miesto od 8: 00 do 9:00 hod.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory, mikrovlnky, práčky, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.


 • Pridané: 23.3.2016 - 16,30 hod.

Informujeme občanov, že aj v našej obci je možné využívať internet od Lombardu. Ak ste zákazník Lombardu a odporučíte nového zákazníka, máte možnosť využiť akciovú ponuku. Ako darček získate mesačný paušál zadarmo pre seba aj odporučeného zákazníka.Všetci noví zákazníci dostanú prvý mesiac internet úplne zadarmo. Lombard ponúka: - internetové pripojenie už od 6,66 eur mesačne, rýchlosť pripojenia až od 20 mega - bitov za sekundu a možnosť sledovania televízie prostredníctvom Vašej televízie, tabletu, mobilného telefónu, počítača či notebooku s možnosťou prehliadania archívu a vlastných nahrávok.

Informácie nájdete na e-mailovej adrese: info@lombard.sk, na telefónnom čísle 033/3211666, alebo na www.lombard.sk.


 • Pridané: 16.3.2016 - 16,30 hod.

Informujeme občanov, že aj v našej obci je možné využívať internet od Lombardu. Ak ste zákazník Lombardu a odporučíte nového zákazníka, máte možnosť využiť akciovú ponuku. Ako darček získate mesačný paušál zadarmo pre seba aj odporučeného zákazníka.Všetci noví zákazníci dostanú prvý mesiac internet úplne zadarmo. Lombard ponúka: - internetové pripojenie už od 6,66 eur mesačne, rýchlosť pripojenia až od 20 mega - bitov za sekundu a možnosť sledovania televízie prostredníctvom Vašej televízie, tabletu, mobilného telefónu, počítača či notebooku s možnosťou prehliadania archívu a vlastných nahrávok.

Informácie nájdete na e-mailovej adrese: info@lombard.sk, na telefónnom čísle 033/3211666, alebo na www.lombard.sk.


 • Pridané: 3.3.2016 - 16,30 hod.

V piatok 4.3.2016 sa v našej obci uskutoční vývoz PET fliaš a ostatných plastov. Vrecia zviazané špagátom vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko odvoz vriec sa uskutočňuje v skorých ranných hodinách.


 • Pridané: 3.3.2016 - 16,30 hod.

Knižnica v Rakoviciach bude dňa 5.3.2016, t. j. v sobotu zatvorená.


 • Pridané: 3.3.2016 - 9,30 hod.

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce zo svojej pojazdnej predajne predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty. V akcii majú kačacie chrbty a kačacie krídla. Predaj sa uskutoční ihne´d po vyhlásení a predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 2.3.2016 - 16,45 hod.

Knižnica v Rakoviciach bude dňa 5.3.2016, t. j. v sobotu zatvorená.


 • Pridané: 2.3.2016 - 16,45 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 3.3.2016 o 9,30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude ponúkať na predaj: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty. V akcii majú kačacie chrbty a kačacie krídla. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 26.2.2016 - 8,45 hod.

Dnes do 15:00 hod. Vám pracovníci firmy Gasmont Senica urobia revíziu a vyčistia plynové kotle značiek : Protherm, Fortherm, PkM, Modratherm, Minitherm, Atack, Leiber, Destila, Viadrus, Termogas. Zadarmo premerajú, či sa nenachádza únik plynu na rozvode potrubia a plynových zariadení. Odstránia drobné závady a vykonajú menšie orpavy. V prípade potreby môžete kontaktovať pracovníka firmy Gasmont na telefónnom čísle: 0918 587 349.


 • Pridané: 24.2.2016 - 13,30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 17.2.2016 - 16,45 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 18.2.2016 o 10,00 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude ponúkať na predaj: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty. V akcii majú kačacie chrbty a kačacie krídla. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 17.2.2016 - 13,30 hod.

Dňa 14.2.2016 zomrel obyvateľ našej obce pán Jozef Ševečka vo veku nedožitých 62 rokov. Pohrebné obrady sa uskutočnia dňa 17.2.2016 so začiatkom svätej omše o 14,30 hod. v kostole v Rakoviciach a budú pokračovať po svätej omši na cintoríne v Rakoviciach.


 • Pridané: 11.2.2016 - 16:00 hod.

Oznamujeme občanom, že zajtra sa v našej obci uskutoční zber papiera. 240 litrové nádoby na papier, tzv. papiernice, je potrebné vyložiť pred svoje domy včas ráno, prípadne dnes večer. Zároveň Vás upozorňujeme na dôkladné triedenie odpadov a na používanie 240 l nádob na zber papiera, nie na iné účely. Domácnosti, ktoré majú doma uvedené nádoby a nepoužívajú ich na zber papiera, sú povinné ich vrátiť na obecný úrad. Každú stratu nádoby, prípadne jej poškodenie je potrebné tak isto nahlásiť na obecný úrad.


 • Pridané: 11.2.2016 - 13:45 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 5.2.2016 - 11:30 hod.

Farnosť sv. Vavrinca, Obec Borovce a JD Borovce Vás pozývajú na farské fašiangové posedenie, ktoré sa bude konať v nedeľu 7. februára 2016, o 15.00 hodine v Kultúrnom dome Borovce. Počas akcie vystúpi dychová hudba ,,Rovina,, z Veľkých Kostolian a súčasťou programu bude pochovávanie basy. V ponuke bdú aj šišky, fánky, pečená klobása, varené víno, teplý čaj a káva. Výťažok z akcie pôjde na opravu strechy farského kostola.


 • Pridané: 2.2.2016 - 15:30 hod.

Rada rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Rakovice pozýva občanov a deti na Detský karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu 6. februára 2016 o 14,00 hodine v telocvični základnej školy v Rakoviciach. Vstupné je 70 centov, študenti a žiaci iných škôl 40 centov. Žiaci MŠ a ZŠ Rakovice majú vstup zdarma. Cena tombolového lístka je 50 centov. O hudbu a občerstvenie je postarané. Maľovanie masiek bude od 12,30 hod do 14,00 hod. Upozorňujeme občanov, že do telocvične je zakázané vstupovať v topánkach s podpätkami.


 • Pridané: 28.1.2016 - 16:00 hod.

Obec Rakovice a Dobrovoľný hasičský zbor v Rakoviciach pozývajú občanov dňa 30. januára, t. j. v sobotu, na obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční na dvore miestneho pohostinstva od 6,00 hodiny ráno. Opravujem informáciu o podávaní zabíjačkových špecialít , ktorá bola vyhlásená v miestnom rozhlase včera: zabíjačkové špeciality sa budú predávať až od 14,00 hodiny. Každú zo zabíjačkových špecialít si môžete zakúpiť za 1,00 euro.


 • Pridané: 28.1.2016 - 16:00 hod.

Starosta obce oznamuje občanom, že zberné miesto pre zber všetkých druhov separovaných odpadov v obci Rakovice, ktoré sa nachádza pri bytovke č. 210, bude občanom prístupné od 1.2.2016: každú sobotu od 9:00 do 11:00 hod. Všetky druhy odpadov okrem komunálneho odpadu preberie od občanov zodpovedný pracovník. Poplatok sa vyberá len za drobný stavebný odpad, ktorý je určený vo všeobecne záväznom nariadení obce a jeho výška je 0,078 eur za 1 kg. Pre informáciu oznamujeme občanom, že vývoz separovaného odpadu podľa harmonogramu vývozu jednotlivých druhov odpadov na I. polrok roku 2016, ktorý vykonávame v spolupráci s firmou Marius Pedersen, zostáva v platnosti.  


 • Pridané: 28.1.2016 - 13:30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 27.1.2016 - 16:30 hod.

Obec Rakovice a Dobrovoľný hasičský zbor v Rakoviciach pozývajú občanov dňa 30. januára, t. j. v sobotu, na obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční na dvore miestneho pohostinstva od 6,00 hodiny ráno. Zabíjačkové špeciality sa budú predávať od 13,00 hodiny. Každú zo zabíjačkových špecialít si môžete zakúpiť za 1,00 euro.


 • Pridané: 27.1.2016 - 16:30 hod.

Starosta obce oznamuje občanom, že zberné miesto pre zber všetkých druhov separovaných odpadov v obci Rakovice, ktoré sa nachádza pri bytovke č. 210, bude občanom prístupné od 1.2.2016: každú sobotu od 9:00 do 11:00 hod. Všetky druhy odpadov okrem komunálneho odpadu preberie od občanov zodpovedný pracovník. Poplatok sa vyberá len za drobný stavebný odpad, ktorý je určený vo všeobecne záväznom nariadení obce a jeho výška je 0,078 eur za 1 kg. Pre informáciu oznamujeme občanom, že vývoz separovaného odpadu podľa harmonogramu vývozu jednotlivých druhov odpadov na I. polrok roku 2016, ktorý vykonávame v spolupráci s firmou Marius Pedersen, zostáva v platnosti.  


 • Pridané: 21.1.2016 - 16:20 hod.

Oznamujeme občanom, že nič sa nemení na plánovanom vývoze separovaného odpadu podľa harmonogramu na I. polrok 2016, ktoré boli občanom doručené na konci roku 2015, a ktoré v spolupráci s obcou Rakovice zabezpečuje firma Marius Pedersen. Podľa uvedeného harmonogramu  sa zajtra v piatok 22. januára uskutoční vývozu vriec s Pet fľašami a ostatnými plastmi. Vrecia s PET fľašami zviazané špagátom vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť uskutočňuje vývoz v skorých ranných hodinách. Žiadame občanov, aby vykladali na zber len plné vrecia s PET fľašami a ostatnými plastmi a aby dôsledne dodržiavali separáciu odpadov.


 • Pridané: 21.1.2016 - 16:00 hod.

Starosta obce oznamuje občanom, že zberné miesto pre zber všetkých druhov odpadov v obci Rakovice, ktoré sa nachádza pri bytovke č. 210, bude občanom prístupné od 1.2.2016: každú sobotu od 9:00 do 11:00 hod. Všetky druhy odpadov okrem komunálneho odpadu preberie od občanov zodpovedný pracovník. Poplatok sa vyberá len za drobný stavebný odpad, ktorý je určený vo všeobecne záväznom nariadení obce a jeho výška je 0,078 eur za 1 kg.


 • Pridané: 21.1.2016 - 16:00 hod.

Ďalej oznamujeme občanom, že dňa 26.1.2016, t. j. v utorok, o 17,00 hodine sa v priestoroch kultúrneho domu v Borovciach uskutoční Snem Mikroregiónu nad Holeškou. Program rokovania je nasledovný:

 1. Zahájenie
 2. Správa o činnosti za rok 2015
 3. Plán činnosti na rok 2016
 4. Schválenie členského príspevku na rok 2016
 5. Rôzne
 6. Záver

 • Pridané: 21.1.2016 - 13:30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 21.1.2016 - 9:30 hod.

TOP - FARM Topoľnica prišla do obce predávať: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, husaciu masť za cenu 2,00 €/kg, kačaciu pečienku 2.triedy za 14,00 eur za 1 kg. V akcii majú kačacie chrbty, kačacie droby, kačacie sadlo a kačacie krídla. Predaj sa uskutoční ihne´d po vyhlásení pred miestnym pohostinstvom a predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 20.1.2016 - 16:30 hod.

TOP - FARM Topoľnica príde do obce dňa 21.1.2016 o 9,30 hod pred miestne pohostinstvo a zo svojej pojazdnej predajne bude ponúkať na predaj: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, husaciu masť za cenu 2,00 €/kg, kačaciu pečienku 2.triedy za 14,00 eur za 1 kg. V akcii majú kačacie chrbty, kačacie droby, kačacie sadlo a kačacie krídla.


 • Pridané: 14.1.2016 - 13:30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 30.12.2015 - 11:00 hod.

Obecný úrad v Rakoviciach bude dňa 31.12.2015 zatvorený.


 • Pridané: 30.12.2015 - 11:00 hod.

Dňa 2.1.2016 sa v našej obci uskutoční podľa harmonogramu vývoz papiera.


 • Pridané: 21.12.2015 - 16:00 hod.

Detská lekárka vo Veselom MUDr. Štefková oznamuje, že od 22.12-31.12.2015 čerpá dovolenku. Zastupuje MUDr. Bošanská v Piešťanoch, Pribinova ul.


 • Pridané: 21.12.2015 - 16:00 hod.

Obecný úrad v Rakoviciach bude dňa 22.12. a 23.12.2015 zatvorený.


 • Pridané: 14.12.2015 - 10:30 hod.

Zdravotné stredisko vo Veselom MUDr. Varcholová oznamuje občanom, že od 21.-24.12.2015 má dovolenku. Zastupuje MUDr. Šimo vo Veľkých Kostoľanoch.


 • Pridané: 10.12.2015 - 16:00 hod.

Deti, žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ v Rakoviciach pozývajú občanov na Vianočnú akadémiu, ktorá sa bude konať v sobotu 12.12.2015 o 14,00 hodine v telocvični základnej školy. Pred vianočným programom si môžete zakúpiť rôzne výrobky žiakov na vianočných trhoch, ktoré začnú o 13,00 hodine v sobotu v budove základnej školy.

Na 3. adventnú nedeľu 13. decembra budú vianočné trhy pokračovať po svätej omši pred kostolom v Rakoviciach.


 • Pridané: 10.12.2015 - 16:00 hod.

Zajtra, dňa 11. 12. sa uskutoční o 12:00 hodine hlasitá skúška autonómneho systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva Atómových elektrární Jaslovské Bohunice - hlasitá skúška sirén. Budeme počuť zvukové slovné upozornenie - 3x POZOR SKÚŠKA SIRÉN, potom bude nasledovať dvoj minútový stály tón sirén a po ňom znova zvukové upozornenie POZOR SKÚŠKA SIRÉN.


 • Pridané: 10.12.2015 - 16:00 hod.

Oznamujeme rodičom detí do 12 rokov veku s trvalým pobytom v Obci Rakovice, ktorí sa nezúčastnili dňa 6.12.2015 na privítaní Mikuláša, aby si pre svoje deti prišli vyzdvihnúť poukážky na nákup tovaru na Obecný úrad v Rakoviciach v úradných hodinách do 16.12.2015. Poukážky majú platnosť do 20.12.2015.


 •   Pridané: 10.12.2015 - 16:00 hod.

Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany oznamuje občanom, že v priebehu  mesiaca december 2015 budú pracovníci spoločnosti vykonávať mimoriadne odpočty vodomerov k 31.12.2015.


 • Pridané: 10.12.2015 - 16:00 hod.

Knižnica v Rakoviciach bude dňa 12.12.2015, t. j. v sobotu, zatvorená.


 • Pridané: 10.12.2015 - 16:00 hod.

Branko Slovakia, a.s., Nitra, farma Borovce, odchov moriek, príjme do zamestnania:

- ošetrovateľku moriek

- údržbára-elektrikára

Informácie obdržíte na telefónnom čísle 0917 713 345 na personálnom oddelení firmy Branko Slovakia.


 • Pridané: 10.12.2015 - 16:00 hod.

Dňa 11.12.2015, t. j. v piatok, sa v našej obci uskutoční vývoz PET fliaš a ostatných plastov. Vrecia s plastmi zviazané špagátom vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť Marius Pedersen vykonáva zvoz v skorých ranných hodinách. Žiadame občanov, aby vykladali len plné vrecia a fľaše dôkladne stláčali.


 • Pridané: 10.12.2015 - 13:30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 8.12.2015 - 16:00 hod.

Oznamujeme rodičom detí do 12 rokov veku s trvalým pobytom v Obci Rakovice, ktorí sa nezúčastnili dňa 6.12.2015 na privítaní Mikuláša, aby si pre svoje deti prišli vyzdvihnúť poukážky na nákup tovaru na Obecný úrad v Rakoviciach v úradných hodinách do 16.12.2015. Poukážky majú platnosť do 20.12.2015.


 •   Pridané: 8.12.2015 - 16:00 hod.

Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany oznamuje občanom, že v priebehu  mesiaca december 2015 budú pracovníci spoločnosti vykonávať mimoriadne odpočty vodomerov k 31.12.2015.


 • Pridané: 8.12.2015 - 16:00 hod.

Divadlo OCH z Chtelnice a divadlo Dobreta Vás pozývajú na muzikálové predstavenie s názvom „Zdreva vyrezané alebo Jánošík podľa Vivaldiho“, ktoré sa uskutoční 12. decembra o 17.15 v KD v Chtelnici. Predpredaj vstupeniek v sume 3 Eurá je možný na OcÚ v Chtelnici, v Pekárni a v Potravinách u p. Piačku. V deň vystúpenia je cena 4 Eurá. Srdečne ste všetci vítaní!


 • Pridané: 8.12.2015 - 16:00 hod.

Detská lekárka vo Veselom MUDr. Štefková oznamuje, že v dňoch 9.12. až 11.12.2015 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Bošanská v Piešťanoch.


 • Pridané: 3.12.2015 - 16:00 hod.

Knižnica v Rakoviciach bude v dňoch 5.12.2015 a 12.12.2015 zatvorená.


 • Pridané: 3.12.2015 - 16:00 hod.

Starosta obce Rakovice a Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach pozývajú všetky Rakovické deti do 12 rokov dňa 6. decembra 2015, t. j v nedeľu, o 14,30 hodine na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční pred kostolom sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach. Za prednesenie básničky alebo pesničky dostanú deti od Mikuláša balíček a od obce vianočnú poukážku.

Pozývame všetky deti, ich rodičov, ale aj ostatných občanov privítať Mikuláša a spolu s ním rozsvietiť obecný vianočný stromček.  


 • Pridané: 3.12.2015 - 13:30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 3.12.2015 - 9:30 hod.

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že pred miestnym pohostinstvom predáva:

- vykŕmené kačice s pečienkou  a drobkami

- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky

- samostatné kačacie pečienky

- domáce kurence

- kuracie diely – podľa dennej nakládky

- sliepky a kohút

AKCIA:

Kačacie prsia, chrbty, droby, krídla a kačacie sadlo v mrazenom stave

Kuracie prsia, stehná, krídla a Kura premium v BIO kvalite v mrazenom stave

Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút


 • Pridané: 2.12.2015 - 16:05 hod.

Starosta obce Rakovice a Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach pozývajú všetky Rakovické deti do 12 rokov dňa 6. decembra 2015, t. j v nedeľu, o 14,30 hodine na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční pred kostolom sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach. Za prednesenie básničky alebo pesničky dostanú deti od Mikuláša balíček a od obce vianočnú poukážku.

Pozývame všetky deti, ich rodičov, ale aj ostatných občanov privítať Mikuláša a spolu s ním rozsvietiť obecný vianočný stromček.  


 • Pridané: 2.12.2015 - 16:05 hod.

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 3.12.2015 o  9:30  hod. pred miestnym pohostinstvom predávať:

- vykŕmené kačice s pečienkou  a drobkami

- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky

- samostatné kačacie pečienky

- domáce kurence

- kuracie diely – podľa dennej nakládky

- sliepky a kohút

AKCIA:

Kačacie prsia, chrbty, droby, krídla a kačacie sadlo v mrazenom stave

Kuracie prsia, stehná, krídla a Kura premium v BIO kvalite v mrazenom stave

Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút


 • Pridané: 27.11.2015 - 12:00 hod.

Oznamujeme občanom, že dňa 29.11.2015, t. j. v nedeľu po svätej omši budú zástupkyne rodičov zo Slovenskej rady Rodičovských združení pri Základnej škole v Rakoviciach predávať posvätené adventné vence pred kostolom.

Zároveň pozývame občanov na malé pohostenie dňa 29.11.2015 po svätej omši pred kostolom v Rakoviciach, ktoré pre Vás pripravia poslanci Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach usporadúvané v rámci akcie Adventné nedele v Rakoviciach.


 • Pridané: 27.11.2015 - 10:30 hod.

Nikolas Mičky pozýva občanov na nákup adventných venčekov, ktorý začína dnes o 15:00 hodine na adrese Rakovice č. 107. Predaj bude pokračovať aj zajtra po celý deň.


 • Pridané: 27.11.2015 - 10:30 hod.

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Rakoviciach bude v dňoch 30.11. a 1.12.2015 zatvorený.


 • Pridané: 26.11.2015 - 15:30 hod.

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Rakoviciach bude v dňoch 30.11. a 1.12.2015 zatvorený.


 • Pridané: 26.11.2015 - 15:30 hod.

Reklamný oznam spoločnosti Lombard

Internet od Lombardu je možné používať aj v našej obci. Doprajte si štedré Vianoce s Lombardom. Len do konca roka čaká na zákazníkov výnimočná akciová ponuka. Pre každého nového aj verného zákazníka má Lombard darček pod stromček - internet a televíziu na pol roka zadarmo.  Lombard je slovenská spoločnosť s 15 ročnou tradíciou na trhu, poskytuje kvalitný a neobmedzený internet.

Lombard ponúka:

- internetové pripojenie už od 6,66 eur mesačne,

- rýchlosť pripojenia až do 20 mega-bitov za sekundu,

- LOM TV - možnosť sledovania televízie cez internet prostredníctvom Vášho TV prijímača, tabletu, mobilného telefónu, počítača či notebooku s možnosťou prehliadania archívu a vlastných nahrávok.

S akýmikoľvek otázkami môžete kontaktovať firmu Lombard na e-mailovej adrese info@lombard.sk, tel. na č. 033/3211666, web: www.lombard.sk, www.chceminternet.sk.


 • Pridané: 26.11.2015 - 15:30 hod.

Rímskokatolícky farský úrad Borovce v spolupráci so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Borovciach a Obcou Borovce organizujú podujatie pod názvom Katarínske bravčové hody dňa 28. novembra 2015 o 15:00 hodine v Kultúrnom dome v Borovciach. Pre každého je pripravený tanier domácej zabíjačkovej kapustnice, v ponuke sú jaternice, pečené klobásy, káva, čaj, varené víno. Návštevníci majú možnosť zakúpiť si domáce výrobky a mäso. Posedenie Vám spríjemní aj ľudová hudba. Počas akcie bude prezentácia opravy farského kostola. Výťažok pôjde na opravu strechy farského kostola. 


 • Pridané: 26.11.2015 - 13:30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 25.11.2015 - 16:30 hod.

Rímskokatolícky farský úrad Borovce v spolupráci so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Borovciach a Obcou Borovce organizujú podujatie pod názvom Katarínske bravčové hody dňa 28. novembra 2015 o 15:00 hodine v Kultúrnom dome v Borovciach. Pre každého je pripravený tanier domácej zabíjačkovej kapustnice, v ponuke sú jaternice, pečené klobásy, káva, čaj, varené víno. Návštevníci majú možnosť zakúpiť si domáce výrobky a mäso. Posedenie Vám spríjemní aj ľudová hudba. Počas akcie bude prezentácia opravy farského kostola. Výťažok pôjde na opravu strechy farského kostola. 


 • Pridané: 25.11.2015 - 16:30 hod.

Reklamný oznam spoločnosti Lombard

Internet od Lombardu je možné používať aj v našej obci. Doprajte si štedré Vianoce s Lombardom. Len do konca roka čaká na zákazníkov výnimočná akciová ponuka. Pre každého nového aj verného zákazníka má Lombard darček pod stromček - internet a televíziu na pol roka zadarmo.  Lombard je slovenská spoločnosť s 15 ročnou tradíciou na trhu, poskytuje kvalitný a neobmedzený internet.

Lombard ponúka:

- internetové pripojenie už od 6,66 eur mesačne,

- rýchlosť pripojenia až do 20 mega-bitov za sekundu,

- LOM TV - možnosť sledovania televízie cez internet prostredníctvom Vášho TV prijímača, tabletu, mobilného telefónu, počítača či notebooku s možnosťou prehliadania archívu a vlastných nahrávok.

S akýmikoľvek otázkami môžete kontaktovať firmu Lombard na e-mailovej adrese info@lombard.sk, tel. na č. 033/3211666, web: www.lombard.sk, www.chceminternet.sk.


 • Pridané: 19.11.2015 - 16:05 hod.

Dňa 20.11.2015 sa v našej obci uskutoční vývoz papiera, ktorý realizuje firma Marius Pedersen. 240 l nádoby na papier, tzv. papiernice, vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zvoz sa uskutočňuje v skorých ranných hodinách.


 • Pridané: 19.11.2015 - 9:30 hod.

TOP-FARM Topoľnica prišla do našej obce predávať:

- vykŕmené kačice s pečienkou  a drobkami

- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky

- samostatné kačacie pečienky

- domáce kurence

- kuracie diely – podľa dennej nakládky

- sliepky a kohút

AKCIA:

Kačacie prsia, chrbty, droby, krídla a kačacie sadlo v mrazenom stave

Kuracie prsia, stehná, krídla a Kura premium v BIO kvalite v mrazenom stave

Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestnym pohostinstvom a predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.


 • Pridané: 18.11.2015 - 16:45 hod.

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 19.11.2015 o  9:30  hod. pred miestnym pohostinstvom predávať:

- vykŕmené kačice s pečienkou  a drobkami

- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky

- samostatné kačacie pečienky

- domáce kurence

- kuracie diely – podľa dennej nakládky

- sliepky a kohút

AKCIA:

Kačacie prsia, chrbty, droby, krídla a kačacie sadlo v mrazenom stave

Kuracie prsia, stehná, krídla a Kura premium v BIO kvalite v mrazenom stave

Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút


 • Pridané: 12.11.2015 - 14:00 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 6.11.2015 - 11:45 hod.

Poľnohospodárske družstvo Borovce predáva čerstvo zabité očistené brojlerové kurence v BIO KVALITE. Priemerná váha kurčiat je 2,5 kg a cena 3,- eurá za 1 kg. Predávať sa bude dnes od 13:00 hod. v areáli poľnohospodárskeho družstva v Borovciach.


 • Pridané: 5.11.2015 - 15:45 hod.

Knižnica v Rakoviciach bude dňa 7.11.2015 a 14.11.2015 zatvorená.


 • Pridané: 5.11.2015 - 15:45 hod.

Výkup ovocia vo Veľkých Kostoľanoch - p. Pekarovičová oznamuje, že vykupuje orechy lúpané 1 kg za 5,50 eur. Orechy musia byť suché.


 • Pridané: 5.11.2015 - 15:45 hod.

ZŠ s MŠ Rakovice oznamuje občanom, že pre vírusovú epidémiu bude ZŠ i MŠ  v dňoch 5. 11. a 6. 11. 2015 to je dnes a zajtra s okamžitou platnosťou zatvorená na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Žiaci, ktorí navštevujú ZŠ s MŠ Rakovice musia zostať doma, aby sa zabránilo šíreniu vírusu. Ďalšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke ZŠ s MŠ Rakovice.


 • Pridané: 5.11.2015 - 13:30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 5.11.2015 - 9:30 hod.

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že predáva dnes o  9:30  hod. pred miestnym pohostinstvom:

- vykŕmené kačice s pečienkou  a drobkami

- kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky

- samostatné kačacie pečienky

- domáce kurence

- kuracie diely – podľa dennej nakládky

- sliepky a kohút

AKCIA:

Kačacie krídla za 2,00 €/kg predtým za 2,80 €/kg

Kačacie chrbty za 0,80 €/kg predtým za 1,50 €/kg

Kačacie droby za 0,90 €/kg predtým za 2,50 €/kg

Kuracie prsia premium v mrazenom stave za 6,40 €/kg

Kuracie stehná  premium v mrazenom stave za 3,90 €/kg

Kura premium v BIO kvalite za 3,90 €/kg

Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút


 • Pridané: 5.11.2015 - 8:00 hod.

ZŠ s MŠ Rakovice oznamuje občanom, že pre vírusovú epidémiu bude ZŠ i MŠ  v dňoch 5. 11. a 6. 11. 2015 to je dnes a zajtra s okamžitou platnosťou zatvorená na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Žiaci, ktorí navštevujú ZŠ s MŠ Rakovice musia zostať doma, aby sa zabránilo šíreniu vírusu. Ďalšie informácie budú zverejnené na internetovej stránke ZŠ s MŠ Rakovice.

http://zssmsrakovice.edupage.org/


 • Pridané: 4.11.2015 - 16:30 hod.

TOP - FARM Topoľnica ponúka na predaj vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, husaciu masť za cenu 2,00 €/kg. V akcii majú kačacie krídla, chrbty, droby, kuracie prsia premium, kuracie stehná premium a kura premium v bio kvalite. Predaj sa uskutoční dňa 5.11.2015 o 9,30 hod.na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 4.11.2015 - 16:30 hod.

Výkup ovocia vo Veľkých Kostoľanoch - p. Pekarovičová oznamuje, že vykupuje orechy lúpané 1 kg za 5,50 eur. Orechy musia byť suché.


 • Pridané: 4.11.2015 - 16:30 hod.

Reklamný oznam spoločnosti Lombard

Lombard ponúka:

- internetové pripojenie už od 6,66 eur mesačne,

- rýchlosť pripojenia až do 20 mega-bitov za sekundu,

- LOM TV - možnosť sledovania televízie cez internet prostredníctvom Vášho TV prijímača, tabletu, mobilného telefónu, počítača či notebooku s možnosťou prehliadania archívu a vlastných nahrávok,

- LOMBOX - dátové úložisko pre ukladanie Vašich dát, ktorými sú najrôznejšie súbory ako dokumenty, fotografie či videá, synchronizácia telefónnych kontaktov, plánovača úloh, poznámok a odobného kalendára.

Lombard je slovenská spoločnosť s 15 ročnou tradíciou na trhu, poskytuje kvalitný a neobmedzený internet.

S akýmikoľvek otázkami môžete kontaktovať firmu Lombard na e-mailovej adrese info@lombard.sk, tel. na č. 033/3211666, web: www.lombard.sk, www.chceminternet.sk.


 • Pridané: 29.10.2015 - 15:30 hod.

Dňa 30.10.2015, t. j. v piatok, sa v našej obci uskutoční vývoz PET fliaš a ostatných plastov. Vrecia s plastmi zviazané špagátom vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko zberová spoločnosť Marius Pedersen vykonáva zvoz v skorých ranných hodinách. Žiadame občanov, aby vykladali len plné vrecia a fľaše dôkladne stláčali.


 • Pridané: 29.10.2015 - 15:30 hod.

Zdravotné stredisko vo Veselom, MUDr. Štefková, oznamuje, že dňa 30.10.2015, t. j. v piatok, má dovolenku. Zastupuje MUDr. Bošanská v Piešťanoch.


 • Pridané: 29.10.2015 - 15:30 hod.

Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Rakovice pozýva občanov do rozprávkovej strašidelnej školy, ktorej 11. ročník sa uskutoční dňa 29.10.2015 o 17,00 hod. v budove základnej školy. Okrem tradičných stanovíšť bude návštevníkom k dispozícií strašidelný stánok u Baby Jagy, kde si môžete zakúpiť občerstvenie. Vstupné je dobrovoľné. Všetci ste srdečne vítaní.


 • Pridané: 29.10.2015 - 15:30 hod.

Nikolas Mičky - Florist art Vás pozáva na nákup dišičkovej väzby. Predáva sa denne na adrese Rakovice č. 107. Tešíme sa na Vašu návštevu.


 • Pridané: 29.10.2015 - 13:30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom.


Pridané: 29.10.2015 - 15:30 hod.

Reklamný oznam spoločnosti Lombard

Lombard ponúka:

- internetové pripojenie už od 6,66 eur mesačne,

- rýchlosť pripojenia až do 20 mega-bitov za sekundu,

- LOM TV - možnosť sledovania televízie cez internet prostredníctvom Vášho TV prijímača, tabletu, mobilného telefónu, počítača či notebooku s možnosťou prehliadania archívu a vlastných nahrávok,

- LOMBOX - dátové úložisko pre ukladanie Vašich dát, ktorými sú najrôznejšie súbory ako dokumenty, fotografie či videá, synchronizácia telefónnych kontaktov, plánovača úloh, poznámok a odobného kalendára.

Lombard je slovenská spoločnosť s 15 ročnou tradíciou na trhu, poskytuje kvalitný a neobmedzený internet.

S akýmikoľvek otázkami môžete kontaktovať firmu Lombard na e-mailovej adrese info@lombard.sk, tel. na č. 033/3211666, web: www.lombard.sk, www.chceminternet.sk.


 • Pridané: 28.10.2015 - 16:30 hod.

Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Rakovice pozýva občanov do rozprávkovej strašidelnej školy, ktorej 11. ročník sa uskutoční dňa 29.10.2015 o 17,00 hod. v budove základnej školy. Okrem tradičných stanovíšť bude návštevníkom k dispozícií strašidelný stánok u Baby Jagy, kde si môžete zakúpiť občerstvenie. Vstupné je dobrovoľné. Všetci ste srdečne vítaní.


 • Pridané: 28.10.2015 - 16:30 hod.

Nikolas Mičky - Florist art Vás pozáva na nákup dišičkovej väzby. Predáva sa denne na adrese Rakovice č. 107. Tešíme sa na Vašu návštevu.


 • Pridané: 28.10.2015 - 16:30 hod.

Reklamný oznam spoločnosti Lombard

Lombard ponúka:

- internetové pripojenie už od 6,66 eur mesačne,

- rýchlosť pripojenia až do 20 mega-bitov za sekundu,

- LOM TV - možnosť sledovania televízie cez internet prostredníctvom Vášho TV prijímača, tabletu, mobilného telefónu, počítača či notebooku s možnosťou prehliadania archívu a vlastných nahrávok,

- LOMBOX - dátové úložisko pre ukladanie Vašich dát, ktorými sú najrôznejšie súbory ako dokumenty, fotografie či videá, synchronizácia telefónnych kontaktov, plánovača úloh, poznámok a odobného kalendára.

Lombard je slovenská spoločnosť s 15 ročnou tradíciou na trhu, poskytuje kvalitný a neobmedzený internet.

S akýmikoľvek otázkami môžete kontaktovať firmu Lombard na e-mailovej adrese info@lombard.sk, tel. na č. 033/3211666, web: www.lombard.sk, www.chceminternet.sk.


 • Pridané: 22.10.2015 - 16:00 hod.

Obec Rakovice oznamuje občanom, že jesenné upratovanie sa v našej obci uskutoční v náhradnom termíne, v dňoch 23. až 25. októbra 2015, to znamená tento víkend.

5 kusov veľkokapacitných kontajnerov bude rozmiestnených po obci na obvyklých miestach v piatok 23. októbra v popoludňajších hodinách. Vývoz kontajnerov sa uskutoční v sobotu a v pondelok.

Kontajnery sú určené na tieto druhy odpadov:

na bežný domový odpad, starý nábytok, stavebný odpad, kamenivo, zeminu a korene stromov.

Žiadame občanov, aby si po sebe upratali miesto v okolí kontajnera pri jeho náhodnom znečistení pri napĺňaní kontajnera.

Od soboty vykonávame zber biologického odpadu zo záhrad, ktorý majú občania vyložený pred svojimi domami.

Následne budú pracovníci vykonávať drvenie vyloženej haluzoviny a konárov spred domov.

Žiadame občanov, aby si miesto pred domami po odvoze ostatného biologického odpadu a skončení drvenia upratali.


 • Pridané: 22.10.2015 - 12:30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 22.10.2015 - 9:30 hod.

Ponuka práce: Agentúra JPM ponúka dobre ohodnotenú prácu vo Voderadoch. Dopravu majú zamestnanci zabezpečenú zdarma, pracuje sa na jednu zmenu, zamestnávajú na pracovnú zmluvu, poskytujú stravné lístky, dochádzkové a výkonnostné bonusy, 13-te a 14-te platy, rôzne príplatky. Každý nový zamestnanec autobaticky po 2 týždňoch získava nový tablet zdarma. Informácie Vám poskytnú na telefónnom čísle: 0948 649 997. Výberové konanie sa uskutoční v našej obci o 10,00 hodine pred obecným úradom.


 • Pridané: 22.10.2015 - 9:30 hod.

TOP - FARM Topoľnica ponúka na predaj vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, husaciu masť za cenu 2,00 €/kg. V akcii majú kačacie krídla, chrbty, droby, kuracie prsia premium, kuracie stehná premium a kura premium v bio kvalite. Predaj sa uskutoční ihne´d po vyhlásení na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 21.10.2015 - 17:00 hod.

Ponuka práce: Agentúra JPM ponúka dobre ohodnotenú prácu vo Voderadoch. Dopravu majú zamestnanci zabezpečenú zdarma, pracuje sa na jednu zmenu, zamestnávajú na pracovnú zmluvu, poskytujú stravné lístky, dochádzkové a výkonnostné bonusy, 13-te a 14-te platy, rôzne príplatky. Každý nový zamestnanec autobaticky po 2 týždňoch získava nový tablet zdarma. Informácie Vám poskytnú na telefónnom čísle: 0948 649 997. Výberové konanie sa uskutoční v našej obci dňa 22.10.2015, t. k. vo štvrtok o 10,00 hodine pred obecným úradom.


 • Pridané: 21.10.2015 - 17:00 hod.

TOP - FARM Topoľnica ponúka na predaj vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, husaciu masť za cenu 2,00 €/kg. V akcii majú kačacie krídla, chrbty, droby, kuracie prsia premium, kuracie stehná premium a kura premium v bio kvalite. Predaj sa uskutoční zajtra dňa 22.10.2015, t.j. vo štvrtok na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 16.10.2015 - 11:30 hod.

Kaufland pre vás zmodernizoval svoju predajňu v Piešťanoch. Rozšíril ponuku tovaru a prerobil niektoré oddelenia, ktoré vám pomôžu lepšie sa zorientovať a dobre nakúpiť. Včera, 15. októbra, začal v Kauflande v Piešťanoch nový akciový týždeň. V ponuke je teraz za výnimočnú cenu napríklad Kačica s drobkami mrazená 1kg len za 2 Eurá a 33 centov, Ryža klasická alebo dlhozrná 1 kg teraz iba za 1 Euro a 19 centov, Mletá káva Tchibo 250g  len za 2 Eurá a 29 centov. Neváhajte a navštívte Kaufland v Piešťanoch! Všetci ste srdečne vítaní!


 • Pridané: 16.10.2015 - 11:30 hod.

Obec Rakovice oznamuje občanom, že jesenné upratovanie sa v našej obci uskutoční v dňoch 16. až 18. októbra 2015. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené po obci dnes v popoludňajších hodinách  na  obvyklých miestach.

Kontajnery sú určené na tieto druhy odpadov: na bežný domový odpad, starý nábytok, na zber stavebnej sute, stavebný odpad, kamenivo a zeminu .

V sobotu 17. októbra bude zber biologického odpadu zo záhrad tým občanom, ktorí budú mať takýto odpad vyložený pred svojimi domami. Žiadame občanov, aby v rámci svojich možností pomohli pracovníkom pri nakladaní biologického odpadu, urýchli sa tak zber odpadu.Drvenie vyloženej haluzoviny a konárov budú pracovníci robiť vo vhodnom počasí od pondelka 19. októbra.

Po odvoze ostatného biologického odpadu a skončení drvenia, sú  občania povinní upratať verejné priestranstvo, kde mali odpad vyložený.


 • Pridané: 15.10.2015 - 15:45 hod.

Kaufland pre vás zmodernizoval svoju predajňu v Piešťanoch. Rozšíril ponuku tovaru a prerobil niektoré oddelenia, ktoré vám pomôžu lepšie sa zorientovať a dobre nakúpiť. Dnes, 15. októbra, začína v Kauflande v Piešťanoch nový akciový týždeň. V ponuke je teraz za výnimočnú cenu napríklad Kačica s drobkami mrazená 1kg len za 2 Eurá a 33 centov, Ryža klasická alebo dlhozrná 1 kg teraz iba za 1 Euro a 19 centov, Mletá káva Tchibo 250g  len za 2 Eurá a 29 centov. Neváhajte a navštívte Kaufland v Piešťanoch! Všetci ste srdečne vítaní!


 • Pridané: 15.10.2015 - 15:45 hod.

Obec Rakovice oznamuje občanom, že jesenné upratovanie sa v našej obci uskutoční v dňoch 16. až 18. októbra 2015. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené po obci v piatok 16. októbra v popoludňajších hodinách  na  obvyklých miestach.

Kontajnery sú určené na tieto druhy odpadov: na bežný domový odpad, starý nábytok, na zber stavebnej sute, stavebný odpad, kamenivo a zeminu .

V sobotu 17. októbra bude zber biologického odpadu zo záhrad tým občanom, ktorí budú mať takýto odpad vyložený pred svojimi domami. Žiadame občanov, aby v rámci svojich možností pomohli pracovníkom pri nakladaní biologického odpadu, urýchli sa tak zber odpadu.Drvenie vyloženej haluzoviny a konárov budú pracovníci robiť vo vhodnom počasí od pondelka 19. októbra.

Po odvoze ostatného biologického odpadu a skončení drvenia, sú  občania povinní upratať verejné priestranstvo, kde mali odpad vyložený.


 • Pridané: 13.10.2015 - 16:00 hod.

Obec Rakovice oznamuje občanom, že jesenné upratovanie sa v našej obci uskutoční v dňoch 16. až 18. októbra 2015. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené po obci v piatok 16. októbra v popoludňajších hodinách  na  obvyklých miestach.

Kontajnery sú určené na tieto druhy odpadov: na bežný domový odpad, starý nábytok, na zber stavebnej sute, stavebný odpad, kamenivo a zeminu .

V sobotu 17. októbra bude zber biologického odpadu zo záhrad tým občanom, ktorí budú mať takýto odpad vyložený pred svojimi domami. Žiadame občanov, aby v rámci svojich možností pomohli pracovníkom pri nakladaní biologického odpadu, urýchli sa tak zber odpadu.Drvenie vyloženej haluzoviny a konárov budú pracovníci robiť vo vhodnom počasí od pondelka 19. októbra.

Po odvoze ostatného biologického odpadu a skončení drvenia, sú  občania povinní upratať verejné priestranstvo, kde mali odpad vyložený.


 • Pridané: 8.10.2015 - 16:00 hod.

Oznamujeme občanom, že termín jesenného upratovania je v dňoch 16.-18. októbra, t.z. budúci víkend. Zber biologického odpadu a drvenie konárov sa uskutoční v prípade priaznivého počasia budúci týždeň, o presnom termíne Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.


 • Pridané: 8.10.2015 - 16:00 hod.

Dňa 9.10.2015, t. j. v piatok,  sa v našej obci podľa harmonogramu uskutoční vývoz papiera, ktorý zabezpečuje firma Marius Pedersen. Žiadame občanov, aby 240-litrové nádoby na papier, tzv. papiernice vyložili pred svoje domy zajtra včas ráno, nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zber už o 6,00 hod. ráno, prípadne dnes večer.


 • Pridané: 8.10.2015 - 13:30 hod.

Firma Dobre gazduj s.r.o. Trenčín, podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 8.10.2015 - 09:30 hod.

TOP - FARM Topoľnica ponúka na predaj vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, husaciu masť za cenu 2,00 €/kg. V akcii majú kačacie prsia za cenu 6,90 €/kg, kačacie droby za cenu 0,90 €/kg, kuracie prsia premium v mrazenom stave za cenu 6,40 €/kg, kuracie stehná premium v mrazenom stave za cenu 3,90 €/kg a kura premium v bio kvalite za cenu 3,90 €/kg. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 30.9.2015 - 17:40 hod.

S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 28. septembra roku 2015 zomrel obyvateľ našej obce pán Ľuboš Bartošek  vo veku 43 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 2. Októbra  2015 o 13:00 hodine  na cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.

Česť jeho pamiatke!


 • Pridané: 30.9.2015 - 17:30 hod.

Obec Rakovice a Klub motorkárov Kocurice pozývajú všetkých motorkárov ale aj ostatných občanov na podujatie: ukončenie motorkárskej sezóny MOTORAK 2015, ktoré sa uskutoční dňa 3. októbra 2015, t. j. v sobotu, so začiatkom o 11,00 hod. v areáli miestneho pohostinstva. Pre všetkých účastníkov bude pripravené posedenie pri country hudbe so skupinou Jako kedy a občerstvenie. Srdečne Vás všetkých pozývame.


 • Pridané: 30.9.2015 - 17:30 hod.

Zdravotné stredisko vo Veselom, MUDr. Varcholová, oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 2. a 5. októbra, t. j. v piatok a v pondelok nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Šimo vo Veľkých Kostoľanoch. V pondelok 2.10. bude zdravotná sestra v ordinácií a bude očkovať pacientov proti chrípke do 13,00 hod.


 • Pridané: 30.9.2015 - 17:30 hod.

Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. zabezpečuje zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín pristavením mobilného Ekoskladu v dňoch 2. a 3. októbra 2015.

Nebezpečný odpad je potrebné priniesť na dvor obecného úradu dňa 2. októbra 2015, t. j.  v piatok, v čase od 8,00 hodiny do 18,00 hodiny. V sobotu 3. októbra je možné priniesť tento odpad do 12,00 hodiny pred Obecný úrad.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché  

    galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory,

    mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.

Tento oznam je zverejnený na úradných tabuliach obce a na internetovej stránke obce.


 • Pridané: 30.9.2015 - 11:30 hod.

Zdravotné stredisko vo Veselom, MUDr. Varcholová, oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 2. a 5. októbra, t. j. v piatok a v pondelok nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Šimo vo Veľkých Kostoľanoch. V pondelok 2.10. bude zdravotná sestra v ordinácií a bude očkovať pacientov proti chrípke do 13,00 hod.


 • Pridané: 30.9.2015 - 11:30 hod.

Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. zabezpečuje zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín pristavením mobilného Ekoskladu v dňoch 2. a 3. októbra 2015.

Nebezpečný odpad je potrebné priniesť na dvor obecného úradu dňa 2. októbra 2015, t. j.  v piatok, v čase od 8,00 hodiny do 18,00 hodiny. V sobotu 3. októbra je možné priniesť tento odpad do 12,00 hodiny pred Obecný úrad.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché  

    galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory,

    mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.

Tento oznam je zverejnený na úradných tabuliach obce a na internetovej stránke obce.


 • Pridané: 28.9.2015 - 16:30 hod.

Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. zabezpečuje zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín pristavením mobilného Ekoskladu v dňoch 2. a 3. októbra 2015.

Nebezpečný odpad je potrebné priniesť na dvor obecného úradu dňa 2. októbra 2015, t. j.  v piatok, v čase od 8,00 hodiny do 18,00 hodiny. V sobotu 3. októbra je možné priniesť tento odpad do 12,00 hodiny pred Obecný úrad.

Zberajú sa tieto druhy odpadov:

-  nepoškodené žiarivky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá

-  farby, lepidlá a živice

-  nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché  

    galvanické články 

-  nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory,

    mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, monitory, tlačiarne  a  pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin  nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.

Tento oznam je zverejnený na úradných tabuliach obce a na internetovej stránke obce.


 • Pridané: 23.9.2015 - 17:00 hod.

Reklamný oznam spoločnosti LOMBARD. Ak máte doma prváka základnej školy alebo strednej školy, môžete získať zľavy a internet na pol roka úplne zdarma. Verným záklazníkom, ktorým doma pribudol prvák, poskytuje firma Lombard internet na 2 mesiace zadarmo. Firma Lombard ďalej ponúka:                          

LOM TV - televízie cez internet prostredníctvom TV prijímača, tabletu, smartphonu či počítača s prehliadaním archívu a nahrávok.

LOMBOX - dátové úložisko pre ukladanie dát ako dokumenty, fotografie či videá, synchronizácia kontaktov, plánovača úloh, poznámok a osobného kalendára.

Lombard je slovenská spoločnosť s 15 ročnou tradíciou, ktorá poskytuje kvalitný a naozaj neobmedzený internet.

Kontakt: info@lombard.sk, tel. 033 / 3211666, web www.lombard.sk


 • Pridané: 23.9.2015 - 17:00 hod.

TOP - FARM Topoľnica ponúka na predaj vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, husaciu masť za cenu 2,00 €/kg. V akcii majú kačacie prsia za cenu 6,90 €/kg, kačacie droby za cenu 0,90 €/kg, kuracie prsia premium v mrazenom stave za cenu 6,40 €/kg, kuracie stehná premium v mrazenom stave za cenu 3,90 €/kg a kura premium v bio kvalite za cenu 3,90 €/kg. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom dňa 24.9.2015 o 11,00 hod.


 • Pridané: 23.9.2015 - 14:00 hod.

Súkromná farma Frajkovce z Velčíc ponúka na predaj 7-týždňové vysokoznáškové mládky DOMINANT v cene 3,50 eur za kus a kŕmne zmesi pre mládky, nosnice a zajace. Predaj sa uskutoční ihneď po vyhlásení pred miestnym pohostinstvom, predajca sa zdrží cca 30 minút.


 • Pridané: 17.9.2015 - 16:00 hod.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany v spolupráci s Obcou Krakovany Vás pozýva na 13. ročník Tradičnej jesennej výstavy, ktorá sa uskutoční v záhrade Kultúrneho domu Krakovany v dňoch 19. –21. septembra 2015.

Slávnostné otvorenie: SOBOTA 19.09.2015 o 15.00 hod.

Živá hudba:
sobota 19.9.2015 od 15:30 h. Dychová hudba LIESKOVANÉ
od 19:00 h. country hudba POHODA
nedeľa 20.9.2015 od 15:30 h. Dychová hudba ROVINA

Je to výstava ovocia, zeleniny, kompótov, džemov, likérov, liečivých rastlín, kvetov, kríkov, dekorácií do záhrady, ozdobných a vyrezávaných tekvíc a strašidiel všetkých druhov.
Pripravené je bohaté občerstvenie, starodávne kaše, koláče, guláš, pivo, víno, burčiak, nealko.

V pondelok 21.9.2015 bude v Krakovanoch otvorené pre školy a škôlky – Ferdo mravec a jeho priatelia na tekvicovom dvore.


 • Pridané: 17.9.2015 - 16:00 hod.

Obec Trebatice v spolupráci s Jednotou dôchodcov Trebatice a Mikroregiónom nad Holeškou usporadúvajú 9. ročník Kapustových hodov s kultúrnym programom v areáli zdravia v Trebaticich dňa 19.9.2015, t. j. v sobotu. Program začína o 14:00 hod. príhovorom starostu obce, v kultúrnom programe vystúpia Huraj band, Kubačákovci - heligónkari z Turzovky, Folklórny súbor Kapustár. O 17:30 hod. je naplánované vyhodnotenie súťaže vo varení kapustnice, do ktorej sú prihlásení súťažiaci z jednotlivých obcí Mikroregiónu. Od 18:30 hod. začne ľudová veselica s dychovou hudbou Májovanka z Holíča. Pripravená je aj ochutnávka špecialít z kapusty, kapustnica a burčiak.  


 • Pridané: 17.9.2015 - 16:00 hod.

Elektráreň v Piešťanoch pozýva rodičov a deti na nedeľné divadelné predstavenie pod názvom "Ako si mačky kupovali televízor", ktoré sa uskutoční v nedeľu o 15:00 hod. v Elektrárni v Piešťanoch, ktorá sídli na Staničnej ulici č. 51 v Piešťanoch, blízko autobusovej stanice.  Informačný plagát je vyvesený vo vitríne na autobusovej zastávke v Rakoviciach. 


 • Pridané: 17.9.2015 - 16:00 hod.

Dňa 18.9.2015, t. j. v piatok, sa v našej obci podľa harmonogramu vývozu separovaného odpadu uskutoční vývoz PET fliaš a ostatných plastov, ktorý zabezpečuje firma Marius Pedersen. Vrecia s PET fľašami a ostatnými plastmi zviazané špagátom vyložte pred svoje domy zajtra včas ráno, prípadne dnes večer, nakoľko firma vykonáva zvoz už o 6:00 hodine ráno. Žiadame občanov, aby vykladali len plné vrecia s plastmi a fľaše riadne stláčali.


 • Pridané: 17.9.2015 - 13:30 hod.

Firma Falconer podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 17.9.2015 - 11:55 hod.

Súkromná pekáreň zo Skalice ponúka na predaj výborný domáci skalický trdelník. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom ihneď po vyhlásení.


 • Pridané: 11.9.2015 - 10:00 hod.

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje občanom, že pracovníci firmy budú dnes v našej obci vykonávať odpis elektromerov. Žiadame občanov, aby pracovníkom firmy umožnili prístup k elektromerom.


 • Pridané: 11.9.2015 - 10:00 hod.

Obecný úrad v Rakoviciach bude dňa 14.9.2015, t. j. v pondelok, zatvorený z dôvodu čerpania doolenky.


 • Pridané: 10.9.2015 - 16:00 hod.

V rámci procesu prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2025 sa dňa 10. 9. 2015 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Rakovice uskutoční VEREJNÉ PREROKOVANIE návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce. Vzhľadom k tomu, že ide o dôležitý dokument, ktorý určí smerovanie obce pre najbližších 10 rokov, budeme radi, ak sa na pripomienkovaní aktívne zúčastníte. Pracovný návrh dokumentu nájde na webovej stránke obce Rakovice v časti samospráva, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Návrh Stratégie rozvoja obce môžete tiež nájsť na obecnej tabuli pred obecným úradom, pri pohostinstve a na autobusovej zástavke. Pokyny k pripomienkovaniu dokumentu:  Pripomienky ku ktorejkoľvek časti zverejnenej pracovnej verzie dokumentu je možné zasielať písomne na mailovú adresu rakovice@stonline.sk alebo poštou na adresu obecného úradu, Rakovice č. 42 do termínu konania verejného prerokovania, teda do 10.9.2015.


 • Pridané: 10.9.2015 - 13:50 hod.

Firma Falconer podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 10.9.2015 - 09:30 hod.

TOP - FARM Topoľnica ponúka na predaj vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, husaciu masť za cenu 2,00 €/kg. V akcii majú kačacie prsia za cenu 6,90 €/kg, kačacie droby za cenu 0,90 €/kg, kuracie prsia premium v mrazenom stave za cenu 6,40 €/kg, kuracie stehná premium v mrazenom stave za cenu 3,90 €/kg a kura premium v bio kvalite za cenu 3,90 €/kg. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 9.9.2015 - 16:00 hod.

V rámci procesu prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2025 sa dňa 10. 9. 2015 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Rakovice uskutoční VEREJNÉ PREROKOVANIE návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce. Vzhľadom k tomu, že ide o dôležitý dokument, ktorý určí smerovanie obce pre najbližších 10 rokov, budeme radi, ak sa na pripomienkovaní aktívne zúčastníte. Pracovný návrh dokumentu nájde na webovej stránke obce Rakovice v časti samospráva, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Návrh Stratégie rozvoja obce môžete tiež nájsť na obecnej tabuli pred obecným úradom, pri pohostinstve a na autobusovej zástavke. Pokyny k pripomienkovaniu dokumentu:  Pripomienky ku ktorejkoľvek časti zverejnenej pracovnej verzie dokumentu je možné zasielať písomne na mailovú adresu rakovice@stonline.sk alebo poštou na adresu obecného úradu, Rakovice č. 42 do termínu konania verejného prerokovania, teda do 10.9.2015.


 • Pridané: 8.9.2015 - 16:00 hod.

V rámci procesu prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2025 sa dňa 10. 9. 2015 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Rakovice uskutoční VEREJNÉ PREROKOVANIE návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce. Vzhľadom k tomu, že ide o dôležitý dokument, ktorý určí smerovanie obce pre najbližších 10 rokov, budeme radi, ak sa na pripomienkovaní aktívne zúčastníte. Pracovný návrh dokumentu nájde na webovej stránke obce Rakovice v časti samospráva, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Návrh Stratégie rozvoja obce môžete tiež nájsť na obecnej tabuli pred obecným úradom, pri pohostinstve a na autobusovej zástavke. Pokyny k pripomienkovaniu dokumentu:  Pripomienky ku ktorejkoľvek časti zverejnenej pracovnej verzie dokumentu je možné zasielať písomne na mailovú adresu rakovice@stonline.sk alebo poštou na adresu obecného úradu, Rakovice č. 42 do termínu konania verejného prerokovania, teda do 10.9.2015.


 • Pridané: 7.9.2015 - 16:00 hod.

V rámci procesu prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2025 sa dňa 10. 9. 2015 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Rakovice uskutoční VEREJNÉ PREROKOVANIE návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce. Vzhľadom k tomu, že ide o dôležitý dokument, ktorý určí smerovanie obce pre najbližších 10 rokov, budeme radi, ak sa na pripomienkovaní aktívne zúčastníte. Pracovný návrh dokumentu nájde na webovej stránke obce Rakovice v časti samospráva, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Návrh Stratégie rozvoja obce môžete tiež nájsť na obecnej tabuli pred obecným úradom, pri pohostinstve a na autobusovej zástavke. Pokyny k pripomienkovaniu dokumentu:  Pripomienky ku ktorejkoľvek časti zverejnenej pracovnej verzie dokumentu je možné zasielať písomne na mailovú adresu rakovice@stonline.sk alebo poštou na adresu obecného úradu, Rakovice č. 42 do termínu konania verejného prerokovania, teda do 10.9.2015.


 • Pridané: 3.9.2015 - 16:00 hod.

Detská lekárka vo Veselom MUDr. Štefková oznamuje občanom, že až do odvolania ordinuje iba v ordinácií vo Veselom z dôvodu rekonštrukcie ordinácie v Drahovciach


 • Pridané: 3.9.2015 - 16:00 hod.

Západoslovenská Distribučná, a.s., Bratislava, oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude časť obce Rakovice bez dodávky elektrickej energie dňa 04. septembra 2015, t. j v piatok, v čase od 8:30 hod. do 14:30 hod. a to od čísla domu 107 smerom k ihrisku a obidve uličky v novej časti obce aj domy v lokalite pri Kamenárstve. Dňa 4. septembra 2015, t. j v piatok, v čase od 11:45 hod. do 13:15 hod. budú bez elektriny domy s. č. 18, 19, 22 a 23.   Bližšie informácie o nehnuteľnostiach, ktorých sa odstávka týka,  sú zverejnené na internetovej stránke obce v časti oznamujeme, na úradných tabuliach obce pred obecným úradom a pred bytovkou č. 115 a na autobusovej zastávke.


 • Pridané: 2.9.2015 - 16:45 hod.

Západoslovenská Distribučná, a.s., Bratislava, oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude časť obce Rakovice bez dodávky elektrickej energie dňa 04. septembra 2015, t. j v piatok, v čase od 8:30 hod. do 14:30 hod. a to od čísla domu 107 smerom k ihrisku a obidve uličky v novej časti obce aj domy v lokalite pri Kamenárstve. Dňa 4. septembra 2015, t. j v piatok, v čase od 11:45 hod. do 13:15 hod. budú bez elektriny domy s. č. 18, 19, 22 a 23.   Bližšie informácie o nehnuteľnostiach, ktorých sa odstávka týka,  sú zverejnené na internetovej stránke obce v časti oznamujeme, na úradných tabuliach obce pred obecným úradom a pred bytovkou č. 115 a na autobusovej zastávke.


 • Pridané: 2.9.2015 - 16:45 hod.

Personálna agentúra Largo ponúka voľné pracovné miesta v elektrotechnickom priemysle vo Voderadoch - FINE DNC. Práca je vhodná pre ženy a mužov vo veku od 18 rokov. Pracuje sa na 2 zmeny a ponúkaný plat je 2,60 €/hod. včistom. Jedná sa o prácu na pracovnú zmluvu. Doprava do zamestania je zabezpečená ZDARMA. V prípade záujmu o ponúkanú prácu kontaktuje agentúru na bezplatnom čísle - 0800 800 019.


 • Pridané: 31.8.2015 - 16:00 hod.

Personálna agentúra Largo ponúka voľné pracovné miesta v elektrotechnickom priemysle vo Voderadoch - FINE DNC. Práca je vhodná pre ženy a mužov vo veku od 18 rokov. Pracuje sa na 2 zmeny a ponúkaný plat je 2,60 €/hod. včistom. Jedná sa o prácu na pracovnú zmluvu. Doprava do zamestania je zabezpečená ZDARMA. V prípade záujmu o ponúkanú prácu kontaktuje agentúru na bezplatnom čísle - 0800 800 019.


 • Pridané: 31.8.2015 - 16:00 hod.

Združenie obcí – Mikroregión nad Holeškou pozýva záujemcov na 9.ročník prejazdu cyklotrasou Mikroregiónu nad Holeškou. Podujatie sa koná 1. septembra 2015, t.j. zajtra, o 9:00 hod. so štartom aj cieľom v obci Veselé. Trasa meria 42,5 km, je nenáročná a vhodná pre všetky vekové kategórie. Pre účastníkov sú pripravené pamätné vlajky a tričká. Pripomíname, že každý účastník musí mať povinnú prilbu. Informácie ohľadom cyklotrasy sú uvedené na internetovej stránke obce a v informačných tabuliach obce.


 • Pridané: 28.8.2015 - 15:00 hod.

Dňa 29.  augusta, t. j. v sobotu, sa na ihrisku v Rakoviciach uskutočnia lukostrelecké preteky, so začiatkom o 10:15 hod.,  organizátorom ktorých je združenie  Horné Húščie a Obec Rakovice. Od 17,00 hodiny sa v areáli miestneho pohostinstva uskutoční kultúrno  – spoločenský program venovaný  oslavám  71. výročia Slovenského národného povstania spojený s vystúpením hudobnej skupiny MAJKUT a speváckej skupiny Rakovičanka. Súčasťou programu bude aj prezentácia kozmetiky Oriflame, zapálenie vatry a podávanie domácich ochutených slížov, ktoré pre Vás pripraví Jednota dôchodcov Rakovice.    


 • Pridané: 28.8.2015 - 15:00 hod.

Združenie obcí – Mikroregión nad Holeškou pozýva záujemcov na 9.ročník prejazdu cyklotrasou Mikroregiónu nad Holeškou. Podujatie sa koná 1. septembra 2015, t.j. v utorok, o 9:00 hod. so štartom aj cieľom v obci Veselé. Trasa meria 42,5 km, je nenáročná a vhodná pre všetky vekové kategórie. Pre účastníkov sú pripravené pamätné vlajky a tričká. Pripomíname, že každý účastník musí mať povinnú prilbu. Informácie ohľadom cyklotrasy sú uvedené na internetovej stránke obce a v informačných tabuliach obce.


 • Pridané: 28.8.2015 - 11:30 hod.

Personálna agentúra Largo ponúka voľné pracovné miesta v elektrotechnickom priemysle vo Voderadoch - FINE DNC. Práca je vhodná pre ženy a mužov vo veku od 18 rokov. Pracuje sa na 2 zmeny a ponúkaný plat je 2,60 €/hod. včistom. Jedná sa o prácu na pracovnú zmluvu. Doprava do zamestania je zabezpečená ZDARMA. V prípade záujmu o ponúkanú prácu kontaktuje agentúru na bezplatnom čísle - 0800 800 019.


 • Pridané: 28.8.2015 - 11:30 hod.

Vedenie ZŠ s MŠ Rakovice oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 bude v stredu, 2. septembra, o 7:45 hod. v budove Základnej školy v Rakovicach. Treba si so sebou priniesť prezuvky.


 • Pridané: 27.8.2015 - 16:00 hod.

Združenie obcí – Mikroregión nad Holeškou pozýva záujemcov na 9.ročník prejazdu cyklotrasou Mikroregiónu nad Holeškou. Podujatie sa koná 1. septembra 2015, t.j. v utorok, o 9:00 hod. so štartom aj cieľom v obci Veselé. Trasa meria 42,5 km, je nenáročná a vhodná pre všetky vekové kategórie. Pre účastníkov sú pripravené pamätné vlajky a tričká. Pripomíname, že každý účastník musí mať povinnú prilbu. Informácie ohľadom cyklotrasy sú uvedené na internetovej stránke obce a v informačných tabuliach obce.


 • Pridané: 27.8.2015 - 16:00 hod.

Dňa 29.  augusta, t. j. v sobotu, sa na ihrisku v Rakoviciach uskutočnia lukostrelecké preteky, so začiatkom o 10:15 hod.,  organizátorom ktorých je združenie  Horné Húščie a Obec Rakovice. Od 17,00 hodiny sa v areáli miestneho pohostinstva uskutoční kultúrno  – spoločenský program venovaný  oslavám  71. výročia Slovenského národného povstania spojený s vystúpením hudobnej skupiny MAJKUT a speváckej skupiny Rakovičanka. Súčasťou programu bude aj prezentácia kozmetiky Oriflame, zapálenie vatry a podávanie domácich ochutených slížov, ktoré pre Vás pripraví Jednota dôchodcov Rakovice.    


 • Pridané: 27.8.2015 - 16:00 hod.

Dňa 28. augusta, t.j. zajtra, sa podľa harmonogramu v našej obci uskutoční vývoz papiera, ktorý vykonáva firma Marius Pedersen, Piešťany. Žiadame občanov, aby nádoby na papier vyložili pred svoje domy včas ráno, prípadne dnes večer.


 • Pridané: 27.8.2015 - 16:00 hod.

Vedúca školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Rakovice oznamuje, že prihlasovať deti na stravu je možné v kancelárií vedúcej školskej jedálne v materskej škole v pracovné dni od 8:00 do 14:00 hod. Je nutné, aby zákonný zástupca  stravníka prišiel osobne, nakoľko budú stravníkom odovzdané čipové karty, bez ktorých nie je možné odoberať stravu.


 • Pridané: 27.8.2015 - 13:30 hod.

Firma Falconer podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 27.8.2015 - 09:30 hod.

TOP - FARM Topoľnica ponúka na predaj vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely a droby podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely podľa dennej nakládky, sliepky a kohúty, husaciu masť za cenu 2,00 €/kg. V akcii majú kačacie prsia za cenu 6,90 €/kg, kačacie droby za cenu 0,90 €/kg, kuracie prsia premium v mrazenom stave za cenu 6,40 €/kg, kuracie stehná premium v mrazenom stave za cenu 3,90 €/kg a kura premium v bio kvalite za cenu 3,90 €/kg. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 25.8.2015 - 16:00 hod.

Združenie obcí – Mikroregión nad Holeškou pozýva záujemcov na 9.ročník prejazdu cyklotrasou Mikroregiónu nad Holeškou. Podujatie sa koná 1. septembra 2015, t.j. v utorok, o 9:00 hod. so štartom aj cieľom v obci Veselé. Trasa meria 42,5 km, je nenáročná a vhodná pre všetky vekové kategórie. Pre účastníkov sú pripravené pamätné vlajky a tričká. Pripomíname, že každý účastník musí mať povinnú prilbu. Informácie ohľadom cyklotrasy sú uvedené na internetovej stránke obce a v informačných tabuliach obce.


 • Pridané: 25.8.2015 - 16:00 hod.

Dňa 29.  augusta, t. j. v sobotu, sa na ihrisku v Rakoviciach uskutočnia lukostrelecké preteky, so začiatkom o 10:15 hod.,  organizátorom ktorých je združenie  Horné Húščie a Obec Rakovice. Od 17,00 hodiny sa v areáli miestneho pohostinstva uskutoční kultúrno  – spoločenský program venovaný  oslavám  70. výročia Slovenského národného povstania spojený s vystúpením hudobnej skupiny MAJKUT a speváckej skupiny Rakovičanka. Súčasťou programu bude aj prezentácia kozmetiky Oriflame, zapálenie vatry a podávanie domácich ochutených slížov, ktoré pre Vás pripraví Jednota dôchodcov Rakovice.    


 • Pridané: 25.8.2015 - 16:00 hod.

Vedúca školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Rakovice oznamuje, že prihlasovať deti na stravu je možné v kancelárií vedúcej školskej jedálne v materskej škole v pracovné dni od 8:00 do 14:00 hod. Je nutné, aby zákonný zástupca  stravníka prišiel osobne, nakoľko budú stravníkom odovzdané čipové karty, bez ktorých nie je možné odoberať stravu.


 • Pridané: 24.8.2015 - 16:00 hod.

Vedúca školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Rakovice oznamuje, že od 24.8.2015 je možné prihlasovať deti na stravu v kancelárií vedúcej školskej jedálne v materskej škole v pracovné dni od 8:00 do 14:00 hod. Je nutné, aby zákonný zástupca  stravníka prišiel osobne, nakoľko budú stravníkom odovzdané čipové karty, bez ktorých nie je možné odoberať stravu.


 • Pridané: 20.8.2015 - 14:30 hod.

Firma Falconer podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 19.8.2015 - 10:00 hod.

Dňa 21.08.2015, t. j. v piatok, v čase do 9:15 hod. do 10:15 hod. sa v zasadačke Obecného úradu v Rakoviciach uskutoční meranie zrakovej ostrosti ZDARMA. Môžete si dať vymeniť sklá do vlastného rámu, prípadne dať vyhotoviť nové dioptrické okuliare. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou. Hotové okuliare Vám prinesú do obce osobne.


 • Pridané: 19.8.2015 - 10:00 hod.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.: ponúkajú prácu v hlavnom pracovnom pomere alebo na dohodu v pracovných pozíciách:   - kuchár, čašník, čašník/barman, hlavný čašník   - masér (podmienkou je zdravotnícke vzdelanie v odbore masér)   - diplomovaný fyzioterapeut. Hodinová sadzba: od 2,30€ / hod. Ponúkajú:   - práca v stabilnej spoločnosti   - kvalitný tréningový program,   - zaškolenie, odborné vzdelávanie, štúdium cudzích jazykov   - zamestnanecké benefity: kvalitné stravovanie (0,50€ za 1 hlavné jedlo), lacné služobné ubytovanie (20€/mesačne),  výmenné rekreácie na Slovensku a v zahraničí, kúpeľné procedúry pre zamestnancov a rodinných príslušníkov za výhodných podmienok. Bližšie informácie: PhDr. Andrea Gondeková, 033/775 2811, 0902 961 456, personal@spapiestany.sk.

SLK Piešťany, a.s., Úsek Ľudské zdroje, Winterova 29, 921 29 Piešťany


 • Pridané: 14.8.2015 - 11:30 hod.

Zubná ambulancia vo Veselom MUDr. Lehutová oznamuje, že od 17.8. do 9.9.2015 čerpá dovolenku. Zastupuje MUDr. Ľupták vo Veľkých Kostoľanoch.


 • Pridané: 13.8.2015 - 14:00 hod.

Firma Falconer podniková pojazdná predajňa chladenej hydiny a mäsa prišla do našej obce predávať mäso: kuracie, morčacie, bravčové. Ďalej ponúkajú kačice, držky, rybu Pangasius, syr tehla Family a široký sortiment mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční na verejnom priestranstve z pojazdnej predajne pred miestnym pohostinstvom.


 • Pridané: 13.8.2015 - 10:30 hod.

Detská lekárka vo Veselom MUDr. Štefková oznamuje, že od 14.8. do 25.8.2015 čerpá dovolenku. Zastupuje MUDr. Žitňanská vo Vrbovom. Zdravotná sestra je prítomná v ambulancii vo Veselom.


 • Pridané: 13.8.2015 - 10:30 hod.

Stredná odborná škola v Rakoviciach oznamuje občanom, že predáva:  Rajčiny – 1 kg za cenu 60 centov, Papriku – 1 kg za cenu 85 centov, Šalátové uhorky – 1 kg za cenu 60 centov, Baklažán – 1 ks za cenu 1 euro.  Predáva sa v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod. v skleníkoch v areáli školy.  


Vyvesené: 27. 11. 2017

Dátum zvesenia: 13. 12. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť