Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Oznam o zatvorení Obecného úradu

V stredu dňa 14.3.2018 bude Obecný úrad v Rakoviciach zatvorený z dôvodu školenia pracovníčky - seminár RVC Trnava - Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 12. 3. 2018

Dátum zvesenia: 15. 3. 2018

Zodpovedá: Jarmila Chnápková

Späť