Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Piešťany na roky 2015 - 2025“

Obec Rakovice v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

oznamuje verejnosti

informáciu o predložení Oznámenia o strategickom dokumente " Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Piešťany na roky 2015 - 2025“.

Verejnosť môže do dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v stránkových hodinách v obciach: Banka, Trebatice, Horná Streda a Piešťany v termíne od 5. apríla do 20. apríla 2017. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, keby bolo toto oznámenie zverejnené.

Vyvesené: 6. 4. 2017

Dátum zvesenia: 22. 4. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť