Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Oznámenie o zákaze vstupu cudzích osôb do parku v správe SOŠ Rakovice

Oznámenie o zákaze vstupu cudzích osôb do parku v správe SOŠ Rakovice

   Riaditeľka SOŠ Rakovice, Ing. Mária Múdra,  Vám týmto oznamujem, že platí dlhodobý zákaz vstupu cudzích osôb do parku  školy, lebo hrozí aktuálne nebezpečenstvo vážneho úrazu z dôvodu nevyhovujúceho stavu stromov po veterných smrštiach.

Ing. Mária Múdra, riaditeľka SOŠ Rakovice

Vyvesené: 10. 1. 2018

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Zodpovedá: Jarmila Chnápková

Späť