Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚR-72/2018

Správne konanie - výrub drevín v Obci Borovce

Informácia o začatom správnom konaní v katastránom území Borovce č.j.OcÚR-72/2018

výrub drevín

Vyvesené: 9. 3. 2018

Dátum zvesenia: 16. 3. 2018

Zodpovedá: Jarmila Chnápková

Späť