Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚR-105/2018

Správne konanie - výrub drevín v Obci Veselé

Obec Veselé požiadala o výrub stromov v k. ú. Veselé na p.č. 272/1 dňa 9.4.2018. Uvedeným dňom začalo správne konanie.

oznámenie o začatí konania

Vyvesené: 10. 4. 2018

Dátum zvesenia: 18. 4. 2018

Zodpovedá: Jarmila Chnápková

Späť