Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Predseda NR SR dňa 28.06.2017 Rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Voľby sa budú konať v sobotu dňa 4.11.2017 od 7:00 do 22:00 h.

Rozhodnutie č. 166/2017

Obec v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia storostovi obce do 5. októbra 2017 (vrátane) na

poštovú adresu:     Obec Rakovice, 922 08 Rakovice č. 42

alebo na elektronickú adresu:     podatelna@rakovice.sk

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Okres Piešťany je volebný obvod 4

zoznam kandidátov na poslancov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja

zoznam kandidátov na predsedu

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktorí sa vzdali kandidatúry

zoznam vzdanie sa kandidatúry na predsedu

Výsledky volieb zistené okrskovou volebnou komisou v Obci Rakovice vo voľbách dňa 04.11.2017

odpis zápisnice

Vyvesené: 28. 6. 2017

Dátum zvesenia: 21. 11. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť