Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Výdaj jódových profylaktík 2017

V súlade s usmernením Okresného úradu v Piešťanoch, odbor krízového riadenia, oznamujeme občanom, že dnešným dňom začíname s výdajom jódových profylaktík obyvateľstvu v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

Profylaktiká sa vydávajú počas úradných hodín na obecnom úrade v Rakoviciach dospelému členovi rodiny na základe predloženého občianskeho preukazu v termíne do 15.11.2017. Za domácnosť môže prevziať tabletky jedna osoba. Tabletky vydané v roku 2012 je potrebné vrátiť.

Uvádzame link na článok a video Slovenských elektrarní o výmene jódových tabletiek v regiónoch EMO Mochovce a EBO Jaslovské Bohunice.

https://www.seas.sk/clanok/vyse-420-tisic-slovakov-dostane-jodove-tablety/333

Vyvesené: 16. 10. 2017

Dátum zvesenia: 16. 11. 2017

Zodpovedá: Jarmila Chnápková

Späť