Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018

Obec Rakovice poskytuje dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa VZN č. 16/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rakovice.

Do 31.3.2018 majú možnosť právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Obce Rakovice alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území Obce Rakovice, alebo poskytujú služby obyvateľom Obce Rakovice, podať žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018.

VZN č. 16/2016

príloha č. 1 k VZN 16/2016 - žiadosť

príloha č. 1 k VZN 16/2016 - tlačivo žiadosť na vyplnenie

 

 

Vyvesené: 1. 2. 2018

Dátum zvesenia: 1. 4. 2018

Zodpovedá: Jarmila Chnápková

Späť