Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch vyzýva k zvýšenej ostražitosti v jarnom období pri ochrane lesov pred požiarmi.

Zákon o požiarnej ochrane zakazuje právnickým a fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.  K spaľovaniu, či páleniu odpadu zároveň upozorňujeme, že od 1.1.2006 zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch vydanou novelou č. 24/2004 Z.z. zakazuje vykonávať spaľovanie fyzickým aj právnickým osobám. Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným ekologickým spôsobom.

ochrana pred požiarmi

Vyvesené: 15. 3. 2018

Dátum zvesenia: 30. 4. 2018

Zodpovedá: Jarmila Chnápková

Späť