Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚR-200/2017

Zberný dvor Rakovice

Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach rieši otázku odkúpenia alebo neodkúpenia areálu, ktorý je momentálne využívaný ako zberné miesto v Obci Rakovice.

K uvedenej problematike zverejňujeme nasledovné písomné dokumenty:

Žiadosť p. Pavla Bábika k problému zberný dvor: text žiadosti

Verejná odpoveď poslancov: text odpovede

Vyjadrenie starostu Obce Rakovice : zberný dvor-zdôvodnenie

Oznam od poslancov: oznam od poslancov zo dňa 25.09.2017

Reakcia Pavla Bábika na odpoveď poslancov - zaslanie: list

Vyvesené: 22. 9. 2017

Dátum zvesenia: 30. 11. 2017

Zodpovedá: Jarmila Chnápková

Späť