Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rakovice platné od roku 2017

VZN č. 23/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  • VZN schválené dňa 13.12.2016
  • VZN zverejnené dňa 14.12.2016
  • VZN účinné dňa: 01.01.2017

VZN č. 23/2016

 

VZN č. 24/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

  • VZN schválené dňa 13.12.2016
  • VZN zverejnené dňa 15.12.2016
  • VZN účinné dňa: 01.01.2017

VZN č. 24/2016