Obsah

1. adventnú sviečku zapálil starosta Dušan DalošAdvent v Rakoviciach

     Na 1. adventnú nedeľu 27. novembra, na začiatku svätej omše, vdp. farár Peter Kuljaček posvätil kostolný adventný veniec, ako aj všetky vence, ktoré si občania priniesli do kostola a adventné vence, ktoré vyrobili žiaci základnej školy. Následne zapálil prvú adventnú sviečku Dušan Daloš - starosta obce. Po svätej omši pred kostolom poslanci obecného zastupiteľstva podávali horúce jablko (pre dospelých aj so štamperlíkom rumu) a sladké pochúťky vlastnej výroby. Zároveň rodičia zo Slovenskej rady rodičovských združení pri základnej škole s materskou školou pripravili predaj už posvätených  adventných vencov, ktoré zhotovili deti základnej školy za pomoci rodičov a učiteľov.

-dd-

Stránka

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová

1. adventná nedeľa
foto: Bažaniová


Stránka