Obsah

Vianočná akadémiaAdvent v Rakoviciach

     Na  4. adventnú nedeľu, 17. decembra 2016 sa chodba našej školy premenila na vianočnú tržnicu, kde výrobky našich žiakov i najmladších škôlkarov predávali rodičia zo slovenskej rady rodičovských združení  na podporu činnosti základnej a materskej školy. Tejto vianočnej tržnici predchádzali predvianočné tvorivé dielne dňa 15. decembra 2016 v budove školy, kde žiaci spolu so svojimi rodičmi vytvárali kreatívne vianočné svietniky, dekorácie, cukrovinky... Predvianočnú atmosféru v budove školy dopĺňala vôňa detského punču a vianočné koledy.

     Po vianočných nákupoch sa všetci prítomní premiestnili a usadili sa v priestoroch telocvične, kde ich privítali naše moderátorky Natália Šintálová a Lívia Ruľáková. Na začiatku kultúrneho programu, ktorý bol darčekom od našich žiakov a detí, vystúpili žiaci folklórneho krúžku, ktorí hneď na „ľudovú nôtu“ navodili vianočnú atmosféru spevom i tancom.

     Po tomto veľkolepom programe sa prihovoril prítomným pán riaditeľ Pavol Krátký a pri tejto príležitosti spolu so starostom Dušanom Dalošom odovzdali ceny zakúpené obecným úradom a slovenskej rady rodičovských združení našej dvojnásobnej víťazke celoslovenského kola v súťaži – Klasici v komikse.

     Úplne na záver sme sa rozlúčili vianočnou koledou v sprievode akordeónu žiačky Paulíny Boorovej a spevu jej spolužiačok zo 6. ročníka.

     Touto cestou Vám riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Rakovice praje - Krásne prežitie vianočných sviatkov, všetko dobré v novom roku 2017,  a aby sme všetci mali každý deň príjemný ako ten vianočný... Tiež by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek podporili vianočné trhy i program vianočnej akadémie.

-dd-