Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Vianočné posedenie

Daj Boj šťastia btejto zemi, všetkým ľuďom v nej ... 

Takto sa začalo "Posedenie pod jedličkou", alebo "Lúčenie so starým rokom 2007", ktoré pripravil výbor Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Rakoviciach.
 
Čaro Vianoc. Sviatočný večer vkradol sa tíško do nášho domu. Vianočný stromček striebro žiari. Tešia sa tomu..., touto básňou pozdravila p. Viera Magalová účastníkov posedenia, ktoré sa uskutočnilo 29.12.2007 v Pizzérii u Búša. Účasť bola veľká, ale miestnosť malá. Keďže v obci nemáme väčšiu miestnosť na stretávanie, i tak bolo výborne ale ako hovorí ľudové príslovie "dobrých ľudí sa všade veľa zmestí". Naši dôchodcovia sa vždy veľmi tešia na takéto spoločné podujatia, ktoré organizujeme už 6 rokov, medzi sviatkami Vianoc a Novým rokom. Na občerstvenie si prinesieme koláčiky, ktoré naše členky doma pripravili. Ďalšie občerstvenie vynikajúcu pizzu nám pripravil p. Jozef Búš a k tomu dobré varené vínko na zohriatie.
 
Pohostenie bolo výborné, ktoré nám sponzoroval obecný úrad, za čo im i touto cestou ďakujeme. Prišiel medzi nás aj starosta obce Dušan Daloš a vo svojom pozdravnom príhovore nám poďakoval za celoročnú činnosť, poprial všetkým členom a organizácii všetko dobré v novom roku 2008. Vyjadril radosť, že naša organizácia JD dobre a úspešne pracuje. Našimi členmi sú aj občania zo susedných obcí, kde JD nemajú (prečo ?), hoci sú to obce s väčším počtom obyvateľov.
 
Súčasťou programu bola aj gratulácia a odovzdávanie upomienkových darčekov jubilujúcim členom. Možno aj preto sa radi stretávame, že si spolu pripomíname svoje zážitky a príbehy, ktoré sme v predchádzajúcom období prežili. Pri spomienkach a ľudových piesňach našej mladosti s harmonikovým doprovodom nášho člena p. Jozefa Šintála, sme sa dlho a dobre zabávali.
 
Pri lúčení sme si pripomenuli, že dozrieva čas v našom kalendári. Rátame roky svojho veku, ktorý je nenávratný a neúprosný pre nás dôchodcov a preto treba žiť život naplno, nepodľahnúť chorobám, ktoré má každý, či už starý, či mladý, nevzdávať sa, bojovať a prosiť o Božiu pomoc.
 
"Až šediny pokryjú každý Tvoj vlas a ty budeš v kúte izby stáť, mysľou Ti preletí možno tento vianočný čas. Spomenieš, že raz si mal všetko, všetko čo Boh Ti mohol dať, zdravie, mladosť, krásu, no nič si nevychutnal do dna, na nič si si nenašiel čas": týmito slovami ukončila krásne a radostné vianočné posedenie členov  Jednoty  dôchodcov v Rakoviciach predsedkyňa organizácie p. Lenka Šintálová.
Preto si tú voľnú chvíľu  nájdite, pokiaľ je čas!
 
 
Lenka   Š i n t á l o v á
predseda MO DS Rakovice
Aktualizované 14.1.2008 -DD-