Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.05.2017

Zmluva o nájme bytu č. N/3/209/2017

N/3/209/2017

120,98 EUR jednostodvadsať eur deväťdesiatosem centov

Erik Duračka

Obec Rakovice

15.05.2017

Zmluva o reklame

zo dňa 15.05.2017

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

Profesionálny register s.r.o.

Obec Rakovice

15.05.2017

Zmluva o dielo č. RZ-01/2017

RZ-01-2017

2 950,00 EUR dvetisícdeväťstopäťdesiat eur

Ecocities, s.r.o.

Obec Rakovice

10.05.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2030160923

19,99 EUR devätnásť eur deväťdesiatdeväť centov

Obec Rakovice

Slovak Telecom a.s.

21.04.2017

Zmluva o dodávke plynu

5100000582/01

0,02 EUR

Obec Rakovice

SPP, a.s. Bratislava

18.04.2017

Poistka - poistenie mobilného telekomunikačného zariadenia (MZ) pre prípad škody - O2

zo dňa 02.03.2017

48,00 EUR štyridsaťosem

Obec Rakovice

O2 Slovakia, s.r.o.

11.04.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

B/17/99/2017

8,05 EUR osem eur päť centov

Dagmar Hevier Gregorová

Obec Rakovice

05.04.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zo dňa 05.04.2017

1 800,00 EUR jedentisícosemsto

Obec Rakovice

PROMT AUDIT, spol. s r.o. audítorská spoločnosť

16.03.2017

Dohoda o spolupráci č. 2017/7/CVČ

2017/7/CVČ

72,00 EUR

Obec Trebatice

Obec Rakovice

15.03.2017

Príkazná zmluva

zo dňa 18.12.2016

150,00 EUR

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Trnava

Obec Rakovice

15.03.2017

Príkazná zmluva

z dňa 18.12.2016

150,00 EUR

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Trnava

Obec Rakovice

13.03.2017

Kúpna zmluva č. 2370332812

2370332812

194,00 EUR

Obec Rakovice

O2 Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava

09.03.2017

Dohoda o spolupráci č. 2017/1/CVČ

2017/1/CVČ

5 670,00 EUR

Obec Borovce

Obec Rakovice

30.01.2017

Zmluva o prenájme kompostéra č. 12/2017

12/2017 z 28.1.2017

Neuvedené

Obec Rakovice

Ing. Jozef Haspra

30.01.2017

Zmluva o prenájme kompostéra č. 13/2017

13/2017 z 28.1.2017

Neuvedené

Obec Rakovice

Andrea Kubovicová

30.01.2017

Zmluva o prenájme kompostéra č. 14/2017

14/2017 z 28.1.2017

Neuvedené

Obec Rakovice

Jana Čeligová

30.01.2017

Zmluva o prenájme kompostéra č. 15/2017

15/2017 z 28.1.2017

Neuvedené

Obec Rakovice

Milan Knobloch

30.01.2017

Zmluva o prenájme kompostéra č. 16/2017

16/2017 z 28.1.2017

Neuvedené

Obec Rakovice

Jaroslav Špička

30.01.2017

Zmluva o prenájme kompostéra č. 17/2017

17/2017 z 28.1.2017

Neuvedené

Obec Rakovice

Ing. Mária Bednárová

30.01.2017

Zmluva o prenájme kompostéra č. 18/2017

18/2017 z 28.1.2017

Neuvedené

Obec Rakovice

Miriam Černoková

30.01.2017

Zmluva o prenájme kompostéra č. 19/2017

19/2017 z 28.1.2017

Neuvedené

Obec Rakovice

Vladimír Kováč

30.01.2017

Zmluva o prenájme kompostéra č. 20/2017

20/2017 z 28.1.2017

Neuvedené

Obec Rakovice

Gabriela Urbanovská

30.01.2017

Zmluva o prenájme kompostéra č. 1/2017

1/2017 z 28.1.2017

Neuvedené

Obec Rakovice

Tatiana Hesková

30.01.2017

Zmluva o prenájme kompostéra č. 2/2017

2/2017 z 28.1.2017

Neuvedené

Obec Rakovice

Karol Talajka

30.01.2017

Zmluva o prenájme kompostéra č. 3/2017

3/2017 z 28.1.2017

Neuvedené

Obec Rakovice

Peter Drobný

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: