Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Socha Floriána

Socha Floriána

Socha Floriána

Pôvodne v areáli kaštieľa na okraji parku stála na bohato členenom barokovom kamennom podstavci socha sv. Florána zobrazeného ako rímskeho vojaka vylievajúceho z vedierka vodu na horiaci dom.
V parku bola socha niekoľko storočí medzi stromami, kde na ňu nagetívne pôsobilo toto prostredie najmä z hľadiska vylučovania kyselín z listov pri ďaždoch. V roku 2000 sa socha začala rozpadávať a preto Obecné zastupiteľstvo navrhlo sochu premiestniť na dôstojnejšie miesto. Po schválení tohoto rozhodnutia Krajským pamiatkovým úradom v Trnave a riaditeľky Združenej strednej školy poľnohospodárskej (vtedajšieho Stredného odborného učilišťa) bola socha premiestnená za vstupnú bránu areálu parku. Vtedy sa obec rozhodla sochu reštavrovať s celkovým nákladom 200 000 korún a podpory príspevku z  Programu obnovy dediny v sume 70 000 korún.
Aktualizované 15.2.2008 -DD-
     Sochu reštavroval kamenár Bruno Pribko z Dobrej vody.
 
Na prednej strane podstavca je v ozdobnej kartuši zvetralý nápis s chronostikonom /CDIIIIVILVCVM/ určujúci postavenie pomníka na rok 1765. Na zadnej strane podstavca sa nachádza zvetralý nápis, v ktorom sa uvádzajú mená sv. Floriána, sv. Vendela a sv. Donáta. Podľa tohto nápisu bol pomník renovovaný v roku 1808 a 1859.
Pavol Jedlička v roku 1891 uvádza, že na podstavci sa nachádzali tri sochy /sv. Florián, sv. Vendelín a sv. Donát/. Dnes dve sochy chýbajú.
Sv. Florián /3. stor./ bol rímsky vojak popravený za Diokleciánovho prenasledovania kresťanov. Podľa legendy uhasil požiar domu modlitbou. Je patrónom hasičov a kominárov. V Rakoviciach sa k jeho soche konali procesie. Jeho sviatok sa svätí 4. mája.
Sv. Vendelín /6. storočie/ bol pustovníkom a neskoršie opátom v Tholey pri Saarbruckene. Je patrónom roľníkov a ochráncom domácich zvierat. Jeho sviatok sa svätí 20. októbra.
Sv. Donát mučeník je ochrancom pri búrke a krupobití. Jeho ostatky sa našli pomerne neskoro v katakombách sv. Anežky v Ríme v roku 1652.
Pomník sv. Floriána sa dnes nachádza za trojitou klasicistickou bránou – vstupom do parku kaštieľa.
Aktualizované 3.11.2007 -DD-
 
Dátum vloženia: 10. 10. 2014 10:43
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 10. 2014 10:43

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store