c no
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Socha sv. Cyrila a sv. Metoda

Socha sv. Cyrila a sv. Metoda

Socha sv. Cyrila a sv. Metoda

V intraviláne obce pri odbočke ku kostolu sv. Cyrila a sv. Metoda stojí na kamennom podstavci obdĺžnikového pôdorysu s profilovanou rímsou socha sv. Cyrila a sv. Metoda.
Na podstavci členenom reliéfom dvoch stĺpov a lipovou ratolesťou je nápis:

1924
Ku cti a chvále Božej 
K oslave Slav. Apoštolov
venovali 
JOZEF SVITEK a manželka JULIA LUŽÁKOVÁ
 
Majiteľ hostinca Jozef Svitek a jeho manželka Júlia boli donátormi pomníka. 
   Pomník pôvodne stál na ľavej strane hlavnej cesty II / 504 cestou z Vrbového do Trnany oproti bývalému hostincu hostincu Na Svitkovci. Neskôr pri soche a oproti nej nej boli vybudované autobusové zástavky, keďže toto bolo jediné miesto vhodné na tento účel.
V roku 1989 na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach a pohode s Krajským pamiatkovým ústavom v Trnave bola socha premiestnená na nové miesto na ktorom stojí dodnes. Po jej premiestnení bola socha zreštavrovaná a bolo upravené okolie vstupnej  časti ku soche.
V súčastnosti je vstupnou dominantou prístupového chodníka a krásne vysadeného a upraveného verejného priestranstva ku kostolu sv. Cyrila a Metoda.
-dd-
Dátum vloženia: 10. 10. 2014 11:37
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 7. 2020 12:46

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store