Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Socha Floriána

Socha Floriána

Socha Floriána

Pôvodne v areáli kaštieľa na okraji parku stála na bohato členenom barokovom kamennom podstavci socha sv. Florána zobrazeného ako rímskeho vojaka vylievajúceho z vedierka vodu na horiaci dom.
V parku bola socha niekoľko storočí medzi stromami, kde na ňu nagetívne pôsobilo toto prostredie najmä z hľadiska vylučovania kyselín z listov pri ďaždoch. V roku 2000 sa socha začala rozpadávať a preto Obecné zastupiteľstvo navrhlo sochu premiestniť na dôstojnejšie miesto. Po schválení tohoto rozhodnutia Krajským pamiatkovým úradom v Trnave a riaditeľky Združenej strednej školy poľnohospodárskej (vtedajšieho Stredného odborného učilišťa) bola socha premiestnená za vstupnú bránu areálu parku. Vtedy sa obec rozhodla sochu reštavrovať s celkovým nákladom 200 000 korún a podpory príspevku z  Programu obnovy dediny v sume 70 000 korún.
Aktualizované 15.2.2008 -DD-
     Sochu reštavroval kamenár Bruno Pribko z Dobrej vody.
 
Na prednej strane podstavca je v ozdobnej kartuši zvetralý nápis s chronostikonom /CDIIIIVILVCVM/ určujúci postavenie pomníka na rok 1765. Na zadnej strane podstavca sa nachádza zvetralý nápis, v ktorom sa uvádzajú mená sv. Floriána, sv. Vendela a sv. Donáta. Podľa tohto nápisu bol pomník renovovaný v roku 1808 a 1859.
Pavol Jedlička v roku 1891 uvádza, že na podstavci sa nachádzali tri sochy /sv. Florián, sv. Vendelín a sv. Donát/. Dnes dve sochy chýbajú.
Sv. Florián /3. stor./ bol rímsky vojak popravený za Diokleciánovho prenasledovania kresťanov. Podľa legendy uhasil požiar domu modlitbou. Je patrónom hasičov a kominárov. V Rakoviciach sa k jeho soche konali procesie. Jeho sviatok sa svätí 4. mája.
Sv. Vendelín /6. storočie/ bol pustovníkom a neskoršie opátom v Tholey pri Saarbruckene. Je patrónom roľníkov a ochráncom domácich zvierat. Jeho sviatok sa svätí 20. októbra.
Sv. Donát mučeník je ochrancom pri búrke a krupobití. Jeho ostatky sa našli pomerne neskoro v katakombách sv. Anežky v Ríme v roku 1652.
Pomník sv. Floriána sa dnes nachádza za trojitou klasicistickou bránou – vstupom do parku kaštieľa.
Aktualizované 3.11.2007 -DD-