Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Socha sv. Cyrila a sv. Metoda

Socha sv. Cyrila a sv. Metoda

Socha sv. Cyrila a sv. Metoda

     V intraviláne obce pri odbočke ku kostolu sv. Cyrila a sv. Metoda stojí na kamennom podstavci obdĺžnikového pôdorysu s profilovanou rímsou socha sv. Cyrila a sv. Metoda.
   Na podstavci členenom reliéfom dvoch stĺpov a lipovou ratolesťou je nápis:

1924
Ku cti a chvále Božej 
K oslave Slav. Apoštolov
venovali 
JOZEF SVITEK a manželka JULIA LUŽÁKOVÁ
 
Majiteľ hostinca Jozef Svitek a jeho manželka Júlia boli donátormi pomníka. 
   Pomník pôvodne stál na ľavej strane hlavnej cesty II / 504 cestou z Vrbového do Trnany oproti bývalému hostincu hostincu Na Svitkovci. Neskôr pri soche a oproti nej nej boli vybudované autobusové zástavky, keďže toto bolo jediné miesto vhodné na tento účel.
V roku 1989 na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach a pohode s Krajským pamiatkovým ústavom v Trnave bola socha premiestnená na nové miesto na ktorom stojí dodnes. Po jej premiestnení bola socha zreštavrovaná a bolo upravené okolie vstupnej  časti ku soche.
V súčastnosti je vstupnou dominantou prístupového chodníka a krásne vysadeného a upraveného verejného priestranstva ku kostolu sv. Cyrila a Metoda.
-dd-