Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Podujatia a výlet

Podujatia a výlet

Podujatia a výlet

Spoločensko kultúrne podujatia a výlety

Kultúrno – spoločenské podujatia prebiehali počas návštevy každý deň.
V piatok 14. mája 2010 popoludní o 13:30 hod. sa uskutočnil spoločný pracovný obed pedagogických pracovníkov z obidvoch základných škôl pod vedením zástupkyne riaditeľa Základnej školy s materskou školou Čimelice Mgr. Ivanou Zieglerovou a riaditeľky Základnej školy s materskou školou Rakovice Mgr. Beátou Kapičákovou. Obed okrem slávnostnej atmosféry mal aj pracovnú formu, v rámci ktorej prebehla výmena skúseností, názorov a poznatkov z vyučovacích procesov na jednotlivých školách, metódy prípravy učiteľov a žiakov na vyučovacie hodiny.
V piatok 14. mája 2010 popoludní o 17:30 hod. sa predstavili žiaci divadelného a speváckeho krúžku čimelickej základnej školy s divadelným predstavením Popelka. Predstavenie sa uskutočnilo na chodbe základnej školy pre žiakov školy, deti a občanov z Rakovíc a okolitých obcí. Podľa ohlasu niektorých prítomných návštevníkov predstavenia, vystúpenie bolo na veľmi dobrej úrovni, skoro v profesionálnom prevedení. Výkony jednotlivých hercov boli obdivuhodné, doplnené krásnymi melodickými piesňami. Na záver predstavenia vystúpil spevácky krúžok zmesou českých ľudových piesní. Uvedené program a vystúpenia nacvičila vedúca dramatického a speváckeho krúžku pani učiteľka Mgr. Marie Filipová za doprovodu organistu pána Adolfa Vondráška. Všetci mali krásny umelecký zážitok.
V piatok večer 14. mája 2010 počas spoločného večera privítala všetkých prítomných, hostí a domácich návštevníkov svojim vystúpením spevácka skupina Rakovičanka, ktorá vznikla pri Jednote dôchodcov v obci Rakovice. Vo svojom programe sa prezentovali niekoľkými piesňami z okolia Rakovíc a pásmom sprievodných básní o priateľstve a rodnom kraji. Na záver sa vytvorila veľká spevácka skupina zo všetkých prítomných, ktorí piesňami zo Slovenska a Čiech navodili výbornú atmosféru. Zábava a dobrá nálada trvala do neskorých hodín a po tomto prvom spoločenskom stretnutí sa niektorým Slovákom aj Čechom nechcelo ísť ani domov.
V sobotu 15. mája 2010 bol pre žiakov obidvoch partnerských škôl pripravený výlet na hrad Červený Kameň a do jaskyne Driny. Obidve prehliadky boli veľmi zaujímavé a poučné nielen pre žiakov z Čiech, ale aj zo Slovenska. Počas cesty autobusom starosta obce postupne oboznámil žiakov aj pedagógov s históriou Mikroregiónu nad Holeškou, jednotlivých obcí, ktorými prechádzali, ako aj s pamätihodnosťami a zaujímavosťami okolia regiónu Združenia miest a obcí Jadrovej Elektrárne Jaslovské Bohunice.
V sobotu 15. mája 2010 o 17:00 hod. vystúpili na dvore pohostinstva Vrbovskí víťazi – bratia Jobusovci z Vrbového, ktorí sa koncertu zúčastnili aj so svojim predsedom – húpajúcim koníkom. Bratia Jobusovci prítomným návštevníkom predstavili hru na netradičných hudobných nástrojoch ako staré odpadové rúry, vysávače, PET fľaše a komponenty zo starých WC zariadení.
Po vystúpení vytvorili všetci zúčastnení priatelia z Čiech a zo Slovenska spoločný spevokol a zo srdca si zaspievali krásne ľudové piesne z Čiech, z Moravy a zo Slovenska. Výbornú atmosféru, ktorá trvala do neskorých hodín vytváral organista dramatického a speváckeho krúžku pán Adolf Vondrášek.
Zverejnené 24.5.2010 -DD-
Aktualizované 20.10.2010 -DD-