Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

2012 Čechy

2012 Čechy

2012 Čechy

Oslavy 115. výročie SDH Rakovice

V dňoch 15. – 17. júna rakovickí dobrovoľní hasiči a rodinní príslušníci boli pozvaní spolu s poslancami obecného zastupiteľstva a niektorými občanmi aj s rodinami na návštevu partnerskej a družobnej obce Rakovice v južných Čechách. Slovenskú delegáciu viedol starosta obce Rakovice Dušan Daloš a riaditeľ základnej školy s materskou školou Mgr. Pavol Krátký.
Počas trojdňovej návštevy sa uskutočnilo niekoľko kultúrno spoločných podujatí, ktoré vyvrcholili oslavami 115. výročia Sboru dobrovoľných hasičú Rakovice v sobotu o 14:00 hod. Pred touto oslavou sa stretli hasiči a občania obidvoch partnerských obcí na čele starostami Miroslavom Sedláčkom a Dušanom Dalošom o 10:00 hod. na návsi pred obecným úradom, kde sa uskutočnil slávnostný akt sadenia piatich líp priateľstva a položenie venca padlým hrdinom II. svetovej vojny.
Slávnostnému aktu sadenia líp priateľstva predchádzal príhovor starostu obce Miroslava Sedláčka, ktorý privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s významom tohto slávnostného aktu. Po príhovore starostu už nasledovalo samotné sadenie, 1. lipu zasadili starostovia obcí Miroslav Sedláček a Dušan Daloš, 2. lipu zasadili predsedovia hasičských zborov Karel Huleš a Ján Hevier, 3. lipu zasadili hasičky Renáta Sommerová a Romana Dalošová, 4. lipu zasadili najstarší hasiči Miroslav Kopta a Milan Kubík st. a 5. lipu zasadili mladí hasiči.
V nedeľu sa všetci spoločne zúčastnili svätej omše v kostole v Čimeliciach, ktorá mala veľmi zvláštnu a slávnostnú atmosféru. Svätá omša sa zahájila slovenskou a českou štátnou hymnou, ktorú zaspievala Kateřina Mastná a za doprovodu organistu p. Berana. V ďalšom priebehu omše bolo 1. čítanie v slovenčine, 2. čítanie v češtine, evanjelium v slovenčine slovenským kňazom a kázeň opäť v češtine. Po svätej omši sa slovenskí hostia stretli s Vladimírom Pánkom, starostom Čimelíc.
Po tomto stretnutí nasledoval spoločný obed na ktorom všetkých prítomných privítal Karel Huleš, predseda hasičov a toto krásne, spoločné trojdňové stretnutie ukončili rozlúčkovými príhovormi a poďakovaním starostovia obcí Miroslav Sedláček a Dušan Daloš.

Zverejnené 2.7.2012 -DD-