Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Ocenenia obce

Prvý októbrový štvrtok, 4. október 2012 bol pre trnavský región významným.

 

Súčasťou Dňa Trnavského samosprávneho kraja bolo i oceňovanie najvýznamnejších osobností kraja, ktoré prebiehalo v Divadle Jána Palárika v Trnave. Medzi ocenenými bol aj starosta obce Rakovice Dušan Daloš.
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja  a predseda Trnavského samosprávneho kraja  sa rozhodli oceniť už po siedmykrát osobnosti spoločenského a kultúrneho života, najvýznamnejších predstaviteľov vedy, výskumu a umenia, tých, ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi. Toto štvrtkové popoludnie bolo venované  tým, ktorí sa rozhodli naplniť svoj osobný príbeh pozitívne, tým, ktorí svojou prácou a talentom dokázali svoju výnimočnosť, zanietenosť a prospech spoločnosti.
„Stretli sme sa tu preto, lebo chceme tým, ktorých si mimoriadne vážime za ich prácu, vzdať úctu. Myslím si, že v našej krajine existuje dlhodobý spoločenský dlh voči tým, ktorí statočne, bez ohľadu na to, aký bol režim, aké boli pracovné podmienky, aká bola ich odmena, vykonávali svoju prácu a prispievali tak verejnému blahu.“, povedal počas slávnostného príhovoru Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja .
Starosta obce Rakovice Dušan Daloš, ktorý je vo funkcii od roku 1999, bol ocenený predsedom Trnavského samosprávneho kraja Tiborom Mikušom Pamätnou medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja za významnú a úspešnú prácu v prospech občanov Trnavského samosprávneho kraja počas volebných období vo funkcii starostu obce Rakovice a predsedu Mikroregiónu nad Holeškou.