Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Podujatia a výlet

Podujatia a výlet

Podujatia a výlet

Spoločensko kultúrne podujatia a výlety

Kultúrno – spoločenské podujatia prebiehali počas návštevy každý deň.
V piatok 14. mája 2010 popoludní o 13:30 hod. sa uskutočnil spoločný pracovný obed pedagogických pracovníkov z obidvoch základných škôl pod vedením zástupkyne riaditeľa Základnej školy s materskou školou Čimelice Mgr. Ivanou Zieglerovou a riaditeľky Základnej školy s materskou školou Rakovice Mgr. Beátou Kapičákovou. Obed okrem slávnostnej atmosféry mal aj pracovnú formu, v rámci ktorej prebehla výmena skúseností, názorov a poznatkov z vyučovacích procesov na jednotlivých školách, metódy prípravy učiteľov a žiakov na vyučovacie hodiny.
V piatok 14. mája 2010 popoludní o 17:30 hod. sa predstavili žiaci divadelného a speváckeho krúžku čimelickej základnej školy s divadelným predstavením Popelka. Predstavenie sa uskutočnilo na chodbe základnej školy pre žiakov školy, deti a občanov z Rakovíc a okolitých obcí. Podľa ohlasu niektorých prítomných návštevníkov predstavenia, vystúpenie bolo na veľmi dobrej úrovni, skoro v profesionálnom prevedení. Výkony jednotlivých hercov boli obdivuhodné, doplnené krásnymi melodickými piesňami. Na záver predstavenia vystúpil spevácky krúžok zmesou českých ľudových piesní. Uvedené program a vystúpenia nacvičila vedúca dramatického a speváckeho krúžku pani učiteľka Mgr. Marie Filipová za doprovodu organistu pána Adolfa Vondráška. Všetci mali krásny umelecký zážitok.
V piatok večer 14. mája 2010 počas spoločného večera privítala všetkých prítomných, hostí a domácich návštevníkov svojim vystúpením spevácka skupina Rakovičanka, ktorá vznikla pri Jednote dôchodcov v obci Rakovice. Vo svojom programe sa prezentovali niekoľkými piesňami z okolia Rakovíc a pásmom sprievodných básní o priateľstve a rodnom kraji. Na záver sa vytvorila veľká spevácka skupina zo všetkých prítomných, ktorí piesňami zo Slovenska a Čiech navodili výbornú atmosféru. Zábava a dobrá nálada trvala do neskorých hodín a po tomto prvom spoločenskom stretnutí sa niektorým Slovákom aj Čechom nechcelo ísť ani domov.
V sobotu 15. mája 2010 bol pre žiakov obidvoch partnerských škôl pripravený výlet na hrad Červený Kameň a do jaskyne Driny. Obidve prehliadky boli veľmi zaujímavé a poučné nielen pre žiakov z Čiech, ale aj zo Slovenska. Počas cesty autobusom starosta obce postupne oboznámil žiakov aj pedagógov s históriou Mikroregiónu nad Holeškou, jednotlivých obcí, ktorými prechádzali, ako aj s pamätihodnosťami a zaujímavosťami okolia regiónu Združenia miest a obcí Jadrovej Elektrárne Jaslovské Bohunice.
V sobotu 15. mája 2010 o 17:00 hod. vystúpili na dvore pohostinstva Vrbovskí víťazi – bratia Jobusovci z Vrbového, ktorí sa koncertu zúčastnili aj so svojim predsedom – húpajúcim koníkom. Bratia Jobusovci prítomným návštevníkom predstavili hru na netradičných hudobných nástrojoch ako staré odpadové rúry, vysávače, PET fľaše a komponenty zo starých WC zariadení.
Po vystúpení vytvorili všetci zúčastnení priatelia z Čiech a zo Slovenska spoločný spevokol a zo srdca si zaspievali krásne ľudové piesne z Čiech, z Moravy a zo Slovenska. Výbornú atmosféru, ktorá trvala do neskorých hodín vytváral organista dramatického a speváckeho krúžku pán Adolf Vondrášek.
Zverejnené 24.5.2010 -DD-
Aktualizované 20.10.2010 -DD-
 
Dátum vloženia: 15. 10. 2014 9:51
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 7. 2020 12:50

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store