Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Odpadové hospodárstvo

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 : 31,91 %

Obec Rakovice od októbra 2017 eviduje množstvá odpadov vyvážaných z obce prostredníctvom elektronického systému evidencie odpadov. Pre bližšie objasnenie uvádzame vysvetlenie metodiky evidencie a metodiku výpočtu miery triedenia.

metodika evidencie odpadu elektronickým systémom ELVIS

metodika výpočtu miery triedenia odpadov za rok 2018

údaje z elektronickej evidencie odpadov za rok 2018 podľa domácností

údaje z elektronickej evidencie odpadov za rok 2019 podľa domácností

 

Úroveň vytriedenia komunánych odpadov za rok 2019 : 47,82 %