Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Komunálny odpad

Zvoz komunálneho odpadu zabezpečuje obec v pravidelných dvojtýždňových intervaloch  každý párny týždeň v pondelok v roku 2020, prvýkrát v roku 2020 dňa 6. januára, podľa zmluvy o vývoze a likvidácii komunálneho odpadu. Celková dĺžka uličnej siete je 3,4 km. Obec má vybudovanú vlastnú skládku, ktorá slúži aj ďalším 27 obciam a mestám z okresu Piešťany, Nové Mesto nad Váhom,  Hlohovec a z časti aj Trnava. Komunálny odpad je ukladaný na vybudovanú a riadenú skládku komunálneho odpadu nachádzajúcu sa v katastrálnom území obce. Prevádzkovateľom skládky je Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné. Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje firma Marius Pedersen, a.s., stredisko Piešťany  a likvidáciu odpadu KOS, s.r.o. Kostolné.

          Štruktúra komunálneho odpadu       

  •      zmesový komunálny odpad (odpad z domácností, obchodov podnikov - nie   odpad z výroby)
  •      odpad z čistenia ulíc   

          Stav a úroveň zberu a zvozu      

Obec má organizovaný zber komunálneho odpadu (ďalej len KO). Všetky domácnosti v obci a organizácie na území obce sú vybavené nádobami.

   Veľkosti nádob:

  •        110 l, 120 l (občania), vývoz každých 14 dní
  •        110 l, 120 l (organizácie), vývoz každých 14 dní  

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018: 31,91 %