Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Program odpadového hospodárstva

Dôležité informácie a kontakty v oblasti odpadového hospodárstva

Obec Rakovice
Obecný úrad č. 42, 922 08  Rakovice
Zod. os.: Dušan Daloš starosta obce
Tel.: 033/779 61 13 pracovníčky OcÚ
  033/771 96 92 starosta obce
Fax: 033/771 96 91  
E - mail: rakovice@stonline.sk  

 

Skládka odpadov Rakovice

Rakovický háj č. 191, 922 08  Rakovice
Zod. os.: p. Bábsky vedúci strediska
Tel.: 0902 999 591  
  033/778 72 39  
E - mail: kos@mariuspedersen.sk  

 

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Kostolné č. 390, 916 13  Kostolné 
Zod. os.:

Ing. Ján Lehotaj

Tel.: 032/779 05 50
Fax: 032/779 01 20
E - mail: kos@mariuspedersen.sk
             
Aktualizované 21.2.2008 -DD-

Program odpadového hospodárstva (vypracovaný v r. 2002)
[pr.od.hosp..doc (145 kB)]

Program odpadového hospodárstva MNH 2015

POH 2015