Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Separovaný zber

Papier

Vývozný kalendár papier   papier_2018

 

PET fľaše a ostatné plasty

Vývozný kalendár PET fľaše a ostatné plasty  plasty_2018

 

Sklo

Vývozný kalendár sklo  sklo_2018
 
Neprevážajme vzduch
Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšime ich objem.
 
Triedenie je hračka

článok

Textil

Zber použitého šatstva a textílií

Dňa 22.1.2014 bol na stanovište oproti domu s.č. 104 umiestnený kontajner na zber použitého šatstva, textílií a obuvi.
V mesiac august 2014 bol na stanovišti v spojovacej uličke oproti domu s.č. 196 vedľa kontajnera na sklo umiestnený ďalší kontajner na textil.
Frekvencia vyprázdňovania zbernej nádoby - kontajnera je dohodnutá na minimálne jeden raz za dva týždne, prípadne na základe požiadavky.
Žiadame občanov, aby do tohto kontajnera vhadzovali len odpad, na ktorý je tento kontajner určený.
Ďakujeme občanom za dôkladné triedenie odpadov.
 

Kovy

Kontajner na kovy je umiestnený na stanovišti oproti domu s.č. 104, pri dome s.č. 131 v spojovacej uličke, pred domom s.č. 71, pri bytovke s.č. 210.
Kontajner je červenej farby.
kovy_2018

Tetrapaky

Kontajner na tetrapaky je umiestnený na stanovišti oproti domu s.č. 104, pri dome s.č. 131 v spojovacej uličke, pred domom s.č. 71, pri bytovke s.č. 210.
 Kontajner je oranžovej farby.