Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Separovaný zber

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.

​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

správne triedenie

Papier

Vývozný kalendár papier  papier I. polrok 2019
                                             papier II. polrok 2019

 

PET fľaše a ostatné plasty

Vývozný kalendár PET fľaše a ostatné plasty  plasty I. polrok 2019

                                                                            plasty II. polrok 2019      

 

Sklo

Vývozný kalendár sklo  I. polrok 2019
                                         II. polrok 2019
 
Neprevážajme vzduch
Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšime ich objem.
 
Triedenie je hračka

článok

Textil

Zber použitého šatstva a textílií

Dňa 22.1.2014 bol na stanovište oproti domu s.č. 104 umiestnený kontajner na zber použitého šatstva, textílií a obuvi.
V mesiac august 2014 bol na stanovišti v spojovacej uličke oproti domu s.č. 196 vedľa kontajnera na sklo umiestnený ďalší kontajner na textil.
Frekvencia vyprázdňovania zbernej nádoby - kontajnera je dohodnutá na minimálne jeden raz za dva týždne, prípadne na základe požiadavky.
Žiadame občanov, aby do tohto kontajnera vhadzovali len odpad, na ktorý je tento kontajner určený.
Ďakujeme občanom za dôkladné triedenie odpadov.
 

Kovy

Kontajner na kovy je umiestnený na stanovišti oproti domu s.č. 104, pri dome s.č. 131 v spojovacej uličke, pred domom s.č. 71, pri bytovke s.č. 209.
Kontajner je červenej farby.
kovy I. polrok 2019

Tetrapaky

Kontajner na tetrapaky je umiestnený na stanovišti oproti domu s.č. 104, pri dome s.č. 131 v spojovacej uličke, pred domom s.č. 71, pri bytovke s.č. 209.
Kontajner je oranžovej farby.