Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

80. výročie DHZ Rakovice

80. výročie DHZ Rakovice

80. výročie DHZ Rakovice

Oslavy 80. výročia založenia DHZ Rakovice

V rámci rakovických hodov sa v sobotu 2. júla uskutočnili oslavy 80. výročia založenie Dobrovoľného hasičského zboru v Rakoviciach, ktorých    súčasťou bol 7. ročník    súťaže s historickou   hasičskou  technikou, tento rok s medzinárodnou účasťou, keď sme mohli medzi nami privítať partnerský hasičský zbor Sbor dobrovolných hasičú z českých Rakovíc. Oslavy sa začali od 10:00 hod. slávnostným nástupom všetkých zúčastnených kolektívov so svojou technikou, ich veliteľov, rozhodcov a pozvaných hostí pred obecným úradom. Po zoradení družstiev, pod vedením člena snemu DPO SR Viktora Šimu sa slávnostný sprievod vydal na pochod obcou, od obecného úradu na futbalové ihrisko, za doprovodu pochodových piesní, policajného vozidla Policajného zboru Obvodného oddelenia Vrbové a špeciálne upraveného hasičského vozidla Trabant.
Po zoradení techniky na futbalovom ihrisku na povel člena snemu DPO SR Viktora Šimu sa vykonal  slávnostný nástup a následne starosta obce prebral hlásenia. Na začiatku sa prítomným prihovoril predseda rakovických hasičov Ján Hevier, ktorý postupne privítal člena snemu DPO SR Viktora Šimu, člena predsedníctva OV DPO SR Jána Dávida, riaditeľa ÚV DPO SR Jozefa Varačku, starostu obce Dušana Daloša a ďalších pozvaných hostí a najmä všetky zúčastnené hasičské kolektívy. Po svojom príhovore nasledovala minúta ticha na počesť jednej z najaktívnejších členiek družstva žien zboru DHZ Rakovice Gabriely Kubíkovej. Nasledoval príhovor starostu obce Dušana Daloša. V ďalšom priebehu sa slova ujala Romana Dalošová, ktorá poďakovala starostovi obce a vyzvala o príhovor Pána Viktora Šimu.
 
Po príhovoroch sa pristúpilo k slávnostnému aktu, udeľovaniu ocenení.
 
Na záver sa slova ujal predseda DHZ Rakovice inšpektorovi Ján Hevier, ktorý v mene výboru DHZ Rakovice a obecného zastupiteľstva obce Rakovice srdečne poblahoželal všetkým k udeleniu ocenení a povýšení do hodností a zaželal im veľa zdravia a úspechov.
 
V rámci osláv 80. výročia založenia Dobrovoľného zbroru v Rakoviciach sa v zasadačke na kolkárni TJ rakovice uskutočnila výstava výtvarných prác detí materských škôl a žiakov základných škôl nielen z Rakovíc, ale aj zo širokého okolia.
Zverejnené 7.7.2011 -DD-
Aktualizované 15.7.2011 -DD-

 

 
 
Dátum vloženia: 13. 10. 2014 11:41
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 10. 2014 11:41

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store