Obsah

Opatová

Opatová

Opatová

Rakovickí hasiči obhájili prvenstvo
Na 4. ročníku memoriálu J. Baďuru, ktorý sa konal 10. septembra v Opatovej pri Trenčíne, sa zúčastnilo 12 kolektívov dobrovoľných hasičských zborov mužov a 2 kolektívy dobrovoľných hasičských zborov žien. Kolektív rakovičanov bol pod vedením veliteľa Ivana Strýčeka ďalej reprezentovali Ján Hevier, Milan Kubík st., Radovan Bábik, Karol Bartovic, Peter Brežák, Milan Kubík ml., Ľuboš Bažáni, Andrej Talajka, Juraj Zábrodský a Monika Dalošová. Technickou vedúcou tohto kolektívu bola Štefka Hevierová.
Po perfektne zvládnutom útoku si rakovičania vybojovali prvé miesto, čím obhájili minuloročné víťazstvo, časom 0:56,88 na druhom mieste skončili domáci mladší hasiči, Opatová ml., časom 0:58,69 a na treťom mieste hasiči z dobrovoľného hasičského zboru Omšenie, časom 0:59,84.
Rakovičanov podporili aj zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Viktor Šimo a člena predsedníctva Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Ján Dávid.
Zverejnené 20.9.2011 -DD-