Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Mladý hasič 2015

Mladý hasič 2015

Mladý hasič - záchranár

 

Dňa 2.10.2015 sa naši mladí hasiči zúčastnili súťaže Mladý hasič – záchranár, ktorá sa konala v Panskej záhrade v Hlohovci. Súťaže sa zúčastnilo 11 Základných škôl z Piešťanska a Hlohovecka.

16 družstiev si zmeralo sily a v kategórii mladších sa naši chlapci: Patrik Bažáni, Lukáš Nesteš, Marek  Bábik a Radovan Bábik umiestnili na prvom mieste. Gratulujeme!!!!

V kategórii starších súťažili chlapci: Dominik Ruľák, Erik Brežák, Jakub Lovrant a Adam Horváth. Títo súťažiaci nám tiež urobili veľkú radosť, pretože skončili na veľmi peknom druhom mieste. Veľká vďaka!

Mladí hasiči boli ocenení medailami a upomienkovými predmetmi.

Vďaka patrí aj Jankovi Hevierovi, ktorí chlapcov na súťaž pripravoval a postaral sa o odvoz a tiež im urobil veľkú radosť, keď za odmenu dostali v reštaurácii kebab a občerstvenie.

AM