Obsah

Oslavy MDD

Oslavy MDD

Oslavy MDD

Deti –najväčší poklad na svete!

Pri príležitosti medzinárodného dňa detí sa v našej obci dňa 7.6.2015 konala oslava pre naše deti. Zorganizovalo ho obecné zastupiteľstvo, starosta obce  v spolupráci s miestnym dobrovoľným hasičským zborom a Centrom voľného času pri základnej škole v Rakoviciach. Deti mali možnosť si zasúťažiť a získať sladké odmeny, povoziť sa na našom exkluzívnom hasičskom  trabante a hasičskom aute a na záver sa vyšantili v pene.  V ponuke bola aj detská hasičská striekačka.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tomto veľmi peknom podujatí akoukoľvek formou podieľali!