Obsah

Jasličková pobožnosť

Jasličková pobožnosť

Jasličková akadémia vo farskom kostoleJasličková pobožnosť, foto: Bažániová B.

Jasličková pobožnosť, foto: Bažániová B.     V nedeľu 27. decembra 2015 na sviatok svätej Rodiny boli všetci veriaci občania našej farnosti ako aj filiálky Rakovice srdečne pozvaní na Jasličkovú akadémiu, resp. pobožnosť, ktorá pripravili deti za pomoci rodičov vo farskom kostole vo Veselom so začiatkom o 16:00 hod. Na  konci ktorej vdp. farár Peter Kuljaček urobil aj vianočné požehnanie detí pri Betleheme.

-dd-