Obsah

Adventné vence

Adventné vence

Adventné vence

V nedeľu 30. novembra pred sv. omšou, v Kostole sv. Cyrila a Metoda posvätil vdp. farár Jaroslav Hanzlík adventný veniec, ktorý vyrobila do kostola p. Lenka Šintálová, ktorá sa v minulosti pravidelne každý týždeň podielala na kvetinovej výzdobe v našom kostole. Súčasne s posvätením advetného venca boli posvätené aj vence a adventné sviečky ostatných veriacich občanov, ktoré si priniesli do kostola na tento účel.