Obsah

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

V nedeľu 7. decembra po sv. omši čakalo pre všetkých čo sa zúčastnili na tejto pobožnosti ďalšie prekvapenie, ktorú pripravili vdp. farár Jaroslav Hanzlík a starosta obce Dušan Daloš. Najmä najmenších veriacich potešila návšteva Mikuláša, ktorý prišiel do  Kostola sv. Cyrila a Metoda. Prichádzal pomaly doslova unavený a za sebou ťahal veľký kôš sladkostí, pripravené pre všetky deti, ktoré boli na sv. omši prítomné. Po privítaní miestnym p. farárom sa Mikuláš prítomných prihovoril: "Milí veriaci a moje drahé detičky. V tejto obci som už tretí krát, v piatok ma pozvali p. učiteľky do aterskej škôlky, urobiť radosť škôlkárom, v sobotu na pozvanie p. starostu som sa snažil spraviť radosť všetkým deťom z vašej obce a okolia. Nemohol som to všetko stíhať, a preto som myslel, že Vám iba z lietadla vyhodím cukríky a pridem v nedeľu, ale Veď sami viete ako to dopadlo. No a nedeľu som nemohol odmetnúť pozvanie vášho p. farára, ktorý mi v sobotu večer volal. Tak som tu medzi Vami a poďte teraz pekne za mnou".

Nakoniec sa poďakoval najmä miništrantom, ktorí počas sv. omší pomáhajú p. farárovi. Po týchto slovách Mikuláša sa deti ponáhľali prevziať si darčeky, ktoré im pritiahol vo veľkom koši. Bolo ich veľu neúrekom. Nakoniec sa všetci usmiaty a rozradostnení odfotili a Mikuláš sa ťažkými a so sklonenou hlavou, unavený po ťažkých cestách pobral domov. Usmiate deti odchádzali spolu rodičmi s vianočnými iskričkami v očkách domov.

111

Zverejnené 7.12.2008 -DD-
Aktualizované 28.1.2009 -DD-