Obsah

Veľkonočné omše

Veľkonočné omše

Veľkonočné omše

Počas Veľkonočných sviatkov boli v kostole sv. Cyrila a Metoda slávnostné sv. omše v nedeľu a v pondelok.
Kvetinovú výzdobu v kostole pri tejto príležitosti, tak ako aj počas celého roka pripravila a naaranžovala naša "aranžérka kvetinových dekorácií v kostole" p. Lenka - Mária Šintálová
Nedelňajšia sv. omša bola za deti, mládež a rodiny.K tomuto úmyslu bol prispôsobený celý obrad aj s kázňou. 1. čítanie čítal zástupca rodiny Ing. Július Šmýkal  a 2. čítanie za mládež Romana Dalošová.                                          
Prosby za deti a mládež predniesol Matej Ruľák.
Obetné dary na tejto omši niesli rakovické deti a mládež.
1111