Obsah

Mons. Dubovský

Mons. Dubovský

Mons. Dubovský

Svätá omša za biskupa Dubovského - 1. výročie

Na Veľkonočný pondelok sa konala v kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach, pri príežitosti 1. výročia úmrtia rakovického rodáka biskupa Mons. Petra Dubovského, SJ spomienková svätá omša. Omša sa konala o 9,45 hod. a celebroval ju farár miestnej filiálky vdp. Jaroslav Hanzlík a bola krátkou spomienkou  na čestného občana Obce Rakovice. Zároveň si veriaci z Rakovíc, ale aj z okolitých obcí touto omšou pripomenuli  toho, kto sa najviac zaslúžil o výstavbu Božieho chámu v našej obci. Aj keď jeho telo je uložené v Katedrále  Jána Krstiteľa v Trnava, jeho dobré a láskyplné srdce bije stále v našom kostole.

1

Zverejnené 14.4.2009 -DD-
Aktualizované 21.4.2009 -DD-

Na konci svätej omše si pán farár podľa starých, dlhoročných tradícií pred kostolo postupne, svojim korbáčom - šibákom postupne vyšibal všetky dievčatá, mladé slečny a mamičky, ale aj ostatné mamičky a babičky. Za odmenu mu niektoré vyšibané žienky s radosťou dávali veľkonočné  maľované, alebo čokoládové vajíčka.

Zverejnené 20.4.2009 -DD-