Obsah

Mužská omša

Mužská omša

Mužská omša

Mužská svätá omša v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach

V sobotu 12. decembra sa o 17,30 hod. vo filiálnom Kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach konala svätá omša pre mužov a chlapcov z farností Veselé a Borovce a filiálky Rakovice. Svätú omšu celebroval miestny vdp. farár Jaroslav Hanzlík. Omše sa zúčastnilo asi 50 veriacich chlapcov a mužov. Pán farár vo svojej kázni zdôraznil postavenie muža v spoločnosti, ale hlavne v rodine. Po spoločnom stretnutí veriacich mužov v kostole sa všetci účastníci omše zhromaždili pred kostolom, kde bolo pripravené varené víno, ktoré veľmi dobre padlo v takom mrazivom počasí.

11

Zverejnené 14.12.2009 -DD-