Obsah

Detská svätá omša

Detská svätá omša

Detská svätá omša

Detská svätá omša vo farskom kostole

Na medzinárodný deň detí sa v našej farnosti v kostole sv. Bartolomeja vo Veselom uskutočnila svätá omša detí. Na omši sa zúčastnili deti a mládež nielen z obcí Veselé, Rakovíc a Boroviec.
Svätá omša bola veľmi pekná a po nej pozval pán farár Jaroslav Hanzlík deti na zmrzlinu na Ťapkové (miestna časť Veselého), no a samozrejme detičky a mládež pani zmrzlinárke za odmenu zaspievali.

11

Zverejnené 7.6.2011 -DD-
Aktualizované 20.6.2011 -DD-