Obsah

Mužská omša

Mužská omša

Mužská omša

Mužská omša farností Veselé, Borovce a filiálky Rakovice

V Rakovickom filiálnom kostole sv. Cyrila a Metoda sa v sobotu 16. apríla uskutočnila mužská omša, ktorú celebroval farár Mgr. Jaroslav Hanzlík. Na omši sa zúčastnilo cez 30 veriacich mužov a chlapcov z obcí Rakovice, Veselé a Borovce. V homílii  pán sa pán farár venoval postaveniu muža v rodine a najmä vplyvu otca v rodine na duchovný život. Omša prebiehala v príjemnej atmosfére s trochou trémy tak ako to u nás býva zvykom keď určité akcie organizujú samotní muži. Veľmi príjemným sprestrením záveru omše bolo premietanie filmu porovnaní myslenia muža a ženy.

11111

Zverejnené 21.4.2011 -DD-
Aktualizované 25.4.2012 -DD-