Obsah

Svadobná svätá omša

Svadobná svätá omša

Svadobná svätá omša

Svadba vo filiálnom kostole

V sobotu 28. mája sa uskutočnila po dlhšom čase vo filiálnom  Kostole sv. Cyrila a Metoda o 15,00 hod. slávnostná sobášna svätá omša. Do stavu manželského vstúpili Peter BOKOR  z Veselého a Zuzana SOJKOVÁ  z Rakovíc. Omšu celebroval farár farnosti Veselé a filiálky Rakovice vdp. Mgr. Jaroslav Hanzlík.

Na spoločnej ceste životom im prajú všetci občania Rakovíc veľa šťastia, porozumenia a zdravia !
Žite tak, aby Vám každý závidel!

111

1

Zverejnené 7.6.2011 -DD-
Aktualizované 15.7.2013 -DD-