Obsah

Dušičková pobožnosť

Dušičková pobožnosť

Dušičková pobožnosť

Pobožnosť na cintoríne
V sobotu 3. novembra o  17:00 hod. sa zišli rakovickí veriaci občania pred hlavným krížom na cintoríne v Rakoviciach. Dušičkovou pobožnosťou si uctili všetkých zosnulých pochovaných na miestnom cintoríne. Pobožnosť slúžil miestny vdp. farár farnosti Veseklé a filiálky Rakovice Mgr. Karol Schönwiesner. Po krátkych  modlitbách  sa všetci prítomní pobrali pomodliť sa na  hroby svojich príbuzných, ale aj na na niekoľko opustených  hrobov na rakovickom cintoríne. Na tieto hroby  deti položili venčeky a kytice, ktoré si pripravili spolu so svojimi mamičkami.
Zverejnené 18.11.2012 -DD-