Obsah

Oslavy sv. Cyrila a Metoda

Oslavy sv. Cyrila a Metoda

Oslavy sv. Cyrila a Metoda

Slávnostné oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rakovice sa začali už vo štvrtok 5. júla, kedy sa konala o 10:00 hod. svätá omša v Kostole sv. Cyrila a Metoda na počesť patrónov rakovického kostola sv. Cyrila a Metoda. Cyrilometodskú omšu  každoročne celebruje miestny dôstojný pán farár Jaroslav Hanzlík, farár farnosti Veselé a filiálky Rakovice. Na svätej omši sa  podobne ako minulosti  už  tradične zúčastňujú všetci veriaci, nielen z farnosti Veselé a filiálky Rakovice, ale aj z farnosti Borovce.  Svätá omša bola obetovaná za všetkých zomrelých a žijúcich Cyrilov vo farnosti.
Po svätej omši už zainteresovaní živo diskutovali o popoludňajšom stretnutí občanov pred kostolom.

Zverejnené 13.7.2012 -DD-
Aktualizované 16.7.2012 -DD-