Obsah

Privítacia omša

Privítacia omša

Privítacia omša

A nedeľu 8. júna pokračovali oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rakovice o 11:00 hod. privítacou omšou nového kňaza vo farnosti Veselé a filiálky Rakovice. Doterajší dp. Jaroslav Hanzlík odchádza do zahraničia a na jeho uvoľnené miesto prišiel dp. Karol Schönwiesner, ktorý doteraz pôsobil vo farnosti Trnovec nad Váhom.
Svätú omšu celebroval už nový pán farár, ktorého mohli veriaci viac spoznať nielen prihovorením sa veriacim vo svojej kázni, ale aj oboznámením veriacich svojim stručným životopisom. Na konci omše za všetkých veriacich privítal nového kňaza starosta obce dušan Daloš a zároveň sa naposledy už len symbolicky rozlúčil s odchádzajúcim dôstojným pánom.
Po svätej omši nasledoval posledný nedeľňajší slávnostný obed, ktorého sa zúčastnili obidvaja kňazi dp. Karol Schönwiesner a dp. Jaroslav Hanzlík. Okrem nich sa slávnostného obeda zúčastnili starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva a priatelia z partnerskej Obec Rakovice z južných Čiech. Práve tento obed bol rozlúčkový nielen pre kňaza, ale nastal čas rozlúčky občanov obcí Rakovice a Rakovice. S českými priateľmi sa prišlo rozlúčiť niekoľko domácich rakovičanov a po dňoch radosti sa trošku tlačili aj slzičky do očí. O 13:45 hod. autobus rakovákov opúšťa areál strednej odbornej školy (miesto ich ubytovania) a za niekoľko sekúnd aj hranice obce. Život ide ďalej a rakovičania sa stretávajú  pri posledných akciách, vystúpenie Mladých Heligónkárov, na futbalovom ihrisku.

111

Zverejnené 16.7.2012 -DD-
Aktualizované 17.7.2012 -DD-